پرسش و پاسخ های رسائل ( قطع و ظن ) 3

6 انواع قطع را فقط نام ببرید ؟

قطع طریقی قطع موضوعی

7 قطع طریقی و قطع موضوعی را تعریف کنید ؟

طریقی : به قطعی گفته می شود که دخالتی در حکم ندارد ( یعنی اگر قطع پیدا کنیم ، حکم هست و اگر قطع پیدا نکنیم باز هم حکم هست .

موضوعی : به قطعی گفته می شود که دخالت در حکم دارد ( یعنی اگر قطع بود ، حکم هست و اگر قطع نبود ، حکم نیست . مثال : مقطوع الخمریه حرامٌ  قطع پیدا کنیم که این مایع خمر است ، پس این خمر در حق ما حرام است و اگر قطع نداشتیم ، حرام نیست ولو در واقع خمر باشد .

8 انواع قطع موضوعی را نام برده و تعریف نمایید ؟

قطع موضوعی طریقی : قطعی است که دخالت در حکم دارد بما هو طریق الی الواقع و بما هو کاشف ( یعنی خصوصیت اول قطع ( کاشفیت از واقع ) در آن وجود دارد ) .

قطع موضوعی وصفی : قطعی است که دخالت در حکم دارد به عنوان ویژگی دوم قطع ( یعنی به عنوان اینکه حالت صد در صد است دخالت در حکم دارد قطع بما هو قطع صفه خاصه .

9 ویژگی های قطع طریقی را بیان نمایید ؟

بنفسه طریق الی الواقع است .

در موضوع حکم شرعی ، قطع هیچ خصوصیت و موضوعیتی ندارد .

اطلاق حجت بر آن نمی شود یعنی طریقیت آن جعلی نیست ، به عبارت دیگر حد وسط واقع نمی شود .

اماره و اصول بجای آن می نشیند .

قاعده اولیه در قطع طریقیت است .

10 ویژگی های قطع موضوعی طریقی را بیان کنید ؟

اخذ قطع در موضوع صرفا بعنوان طریق اخذ شده و خود قطع خصوصیتی ندارد .

امارات اصول بجای آن می نشیند .

وسط واقع نمی شود و اطلاق حجت بر آن نمی شود .

11 ویژگی های قطع موضوعی وصفی را بیان نمایید ؟

قطعی که در موضوع اخذ شده خصوصیت دارد یعنی قطع بما هو انه وصف من الصفات نفسانیه در موضوع اخذ شده است .

امارات و اصول بجای آن می نشیند .

وسط واقع می شود اما اطلاق حجت بر آن نمی شود ، چون واسطه در ثبوت است نه اثبات .

موضوع: پرسش و پاسخ های رسائل ( قطع و ظن )، برچسب ها: پرسش و پاسخ های رسائل ( قطع و ظن )،
[ سه شنبه 18 شهریور 1393 ] [ 09:10 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic