پرسش و پاسخ های رستاخیز ( وضع آسمان را به هنگام رستاخیز )

وضع آسمان را به هنگام رستاخیز توضیح دهید ؟

در مورد وضعیت آسمان هنگام رستاخیز باید گفت ماه و خورشید و ستارگان عظیمى كه بعضى از آنها میلیونها بار از خورشید ما بزرگتر و پرفروغتر است به تیرگى وخاموشى مى گرایند (2 و 1) و نظم حركت آنها بهم مى خورد و از جمله ماه و خورشیدبهم مى پیوندند (3) و آسمانى كه همچون سقف محفوظ و محكمى بر این جهان احاطه كرده است سست و متزلزل مى شود (4) و مى شكافد (5) و از هم مى درد و طومار آن درهم مى پیچد (6) و اجرام آسمانى به صورت فلز مذابى درمى آید (7) و فضاى جهان پر ازدود و ابر مى شود (8). وضع مذكور در آیات ذیل بیان شده است: 1-: وخسف القمر، و ماه بى نور گردد. 2- :- اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت، در آن هنگام خورشید درهم پیچیده و در آن هنگام ستارگان بى فروغ شوند. 3-: و جمع الشمس و القمر، و خورشید و ماه یكجا جمع شوند. 4-: و انشقت السماء فهى یومئذ واهیه، و آسمان از هم مى شكافدو سست مى گردد و فرو مى ریزد. 5-: اذا السماء انفطرت، آن زمان كه آسمان (كرات آسمانى) ازهم شكافته شود. 6-: یوم نطوى السماء كطى السجل للكتب، در آن روز كه آسمان همچون فلز گداخته مى شود. 7-: یوم تكون السماء كالمهل، همان روز كه آسمان همچون فلزگداخته مى شود. 8-: فارتقب یوم تاتى السماء بدخان مبین، پس منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى پدید آورد.

محمد تقى مصباح یزدى/ آموزش عقاید، مصباح یزدى- محمد تقى

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3

موضوع: پرسش و پاسخ های رستاخیز، برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( وضع آسمان را به هنگام رستاخیز )،
[ یکشنبه 30 شهریور 1393 ] [ 10:30 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic