آداب و سنن ( در بیان دعاى وقت طعام خوردن )

در بیان دعاى وقت طعام خوردن 

از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقول است كه چون خوان را میگذارند چهار هزار ملك در دور آن احاطه میكنند اگر بنده بسم اللّه گـفـت مـلائكـه مـیـگـویـنـد خـدا بـركـت فرستد بر شما و برطعام شما پس باشیطان میگویند بیرون رو اى فاسق كه تو را بر ایشان سلطنتى نیست و بعد از فارغ شدن اگر گـفـتـنـد اَلْحـَمـْدُلِلّهِ مـلائكـه مـیـگـویند كه ایشان جماعتى اند كه نعمت داد خدا بـایـشـان پـس ادا كـردنـد شـكـر پـروردگـار خـود و اگـر بـِسـْمِ اللّه در اول نـگـفـتـنـد مـلائكه با شیطان میگویند كه بیا اى فاسق و با ایشان طعام بخور و اگر خوان را برداشتند و ایشان حمد الهى نكردند ملائكه میگویند كه ایشان گروهى اند كه خدا بایشان نعمت داد و ایشان پروردگار خود را فراموش ‍ كردند .

در حـدیـث دیـگـر مـنـقـول اسـت كـه چـون سـفـره نـزد حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسلّم میگستردند این دعا میخواندند سُبْحانَكَ اَلَلّهُمَّ ما اَحْسَنَ ماتَبْتَلینا سُبْحانَكَ ما اَكْثَرَ ماتُعْطینا سُبْحانَكَ مااَكْثَرَ ماتُعافینا اَللّهُمَّ اَوْسِعْ عَلَیْنا وَعَلى فُقَراءِ الْمُؤْمِینَ وَالْمُؤ مِناتِ وَالْمُسْلِمینَ وَالْمُسْلِماتِ .
در روایـت مـعـتبر دیگر منقول است كه چون طعام نزد حضرت امام زین العابدین مى گـذاشـتـنـد ایندعا مى خواندند اَللّهُمَّ هذا مِنْكَ وَ مْ فَضْلِكَ وَعطائِكَ فَبارِكْ لَنافیهِ وَسـَوِّغـْناهُ وَ ارْزُقْنا حَلَفا اِذا اءَكَلْناهُ وَ رُبَّ مُحْتاجٍ اِلَیْهِ رَزَقْتَ فَاَحْسَنْتَ اَللّهُمَّ اجْعَلْنا مـِنْ اَلشـّاكِرینَ و چون خوان را برمیداشتند ایندعا میخواندند :

 اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى حـَمـَلَنـا فـى الْبـَرّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنا مِنَ الطَّیّباتِ وَفَضَّلَنا عَلى كَثیرٍ مِنْ خَلْقِهِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضیلا .

از حـضرت صادق علیه السلام منقول است كه نام خدا برطعام ببرید چون فارغ شوید بگوئید اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى یُطْعِمُ وَلایُطْعَمْ .

در حـدیـث مـعـتـبـر دیـگـر از آنـحـضـرت مـنقول است كه روزى حضرت امیرالمؤ منین مـیـفـرمـودنـد كـه مـن ضامنم از براى كسیكه بِسْمِ اللّهِ بر طعام بگوید كه آزارش نـكـنـد و آزار كـشـیـدم حـضـرت فـرمـود كـه شـایـد چـند رنگ طعام خورده باشى بر بعضى بِسْمِاللّهِ گفته باشى و بربعضى نگفته باشى اى احمق  .

در حـدیث صحیح منقولستكه شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السلام عرض كرد كه از طعام آزار میكشم فرمود كه مگر بِسْمِ اللّهِ نمیگوئى ؟ گفت نه فرمود باین سـبب آزار میكشى هرگاه از سخن فارغ شوى و عود بخوردن كنى بِسْمِ اللّهِ بگو .

در روایـت صـحـیـح دیگر منقولست از آنجناب كه هرگاه چند ظرف باشد برهر ظرفى یك بـِسـْمِ اللّهِ بـگـو راوى گـفـت كه اگر فراموش كنم چه كنم ؟ فرمود بگو بِسْمِ اللّهِ على اوله و آخره .

در روایـت مـعـتـبـر دیـگـر مـنـقـول اسـت كـه آنجناب بعد از طعام این دعا را خواندند اَلّلهُمَّ هذا مِنْكَ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِكَ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم اَلّلهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ .

در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام مـنـقـول اسـت كـه چون ملائكه بنزد حضرت ابراهیم علیه السلام آمدند و گوساله بریان براى ایشان آورد و گفت بخورید گفتند نمى خوریم تا بگوئید بِسْمِ اللّهِ و چـون فـارغ شـویـد بـگـوئیـد اَلْحـَمـْدُلِلّهِ حـضـرت جبرئیل رو كرد بسوى سه ملك دیگر و گفت لازم است یا سزاوار است كه حقتعالى چنین بنده را خلیل خود گرداند .

در حـدیـث مـعـتـبـر دیـگـر مـنقول است كه آنحضرت فرمود كه من ضامنم هر كه این كلمات را بـگـویـد هـیچ طعامى او را آزار نكند اَلّلهُمَّ اِنّى اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ خَیْرِ اْلاَسْماءَ اْلاَرْضِ وَالسَّماءِ اَلرَّحْمنِ الرَّحیم الَّذى لایَضُّرُ مَعَهُ داءٌ .

درروایت دیگر منقول است كه شخصى از ضعف معده بحضرت علیه السلام شكایت كـرد حـضـرت فـرمـود چـون از طـعـام خـوردن فـارغ شـوى دسـت بـر شـكـم بمال و بگو اَلّلهُمَّ هَنِّئْنیهِ اَلَلهُمَّ سَوِّغْنیهِ اَلّلهُمَّ اءَمْرَ اءْنیهِ .

در حـدیـث صـحیح از آنحضرت منقول است كه چون خوان حاضر شود اگر یكى از حاضران بِسْمِ اللّهِ بگوید از دیگران مجزیست .

حلیه المتقین صفحة 74

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن ( در بیان دعاى وقت طعام خوردن )،
[ یکشنبه 11 آبان 1393 ] [ 11:44 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic