پرسش و پاسخ های رسائل ( قطع و ظن ) 6

25 و قد یظهر من بعض المعاصرین التفصیل فی صورت القطع بتحریم شیء غیر بقصد القربه  ....

تفصیل صاحب فصول در تجری را مختصرا توضیح دهید ؟

تجری قبیح و حرام است و متجری مستحق عقاب می باشد ولی قبیح بودن برای متجری ذاتی نیست ( که همیشه تجری قبیح باشد ) بلکه گاهی قبیح بودن با تجری هست و گاهی نیست .

تفصیل به این صورت است که  :  کسی که یقین دارد یک کار حرام است 4 صورت دارد :

الف ) این کار حرام در واقع مکروه است مثل کسی که یقین دارد غذا خوردن در حال جنابت حرام است ولی می خورد ، در این صورت تجری قبیح و متجری مستحق عقاب است .

ب ) این کار حرام در واقع مباح است مثل کسی که یقین دارد استعمال دخانیات حرام است ، در این صورت تجری قبیح و متجری مستحق عقاب است ولی قبح این کار کمتر از مورد قبلی استت .

ج ) این کار حرام در واقع مستحب است مثل کسی که یقین دارد نماز شب حرام است ، در این صورت تجری حرام و متجری مستحق عقاب است  ولی قبح این کار کمتر از دو مورد قبل است .

د ) این کار حرام در واقع واجب است و این خود دو صورت دارد :

1 واجب تعبدی است : مثل کسی که یقین به حرمت نماز جمعه دارد ، در این صورت تجری قبیح و متجری مستحق عقاب است چون در انجام آن واجب قصد قربت نداشته است .

2 واجب توصلی است : مثل کسی که یقین دارد این میت کافر است و دفنش حرام و لی دفنش می کند و بعد معلوم می شود مسلمان بوده ، در این صورت یا مطلقا تجری قبح ندارد و یا در بعضی از موارد ( یعنی در صورتی که حسن واجب و مصلحت واجب مساوی یا بیشتر از قبح تجری باشد ) در این صورت تجری قبیح نیست .

خلاصه : صاحب فصول می گوید می بایست حسن واجب واقعی و قبح ظاهری تجری را ملاحظه کرد که کدام اقوی است .

26 فمن اشتبه علیه مؤمن ورع عالم بکافر واجب القتل ....

چهار شاهد مثال صاحب فصول مبنی بر اینکه قبیح بودن برای تجری ذاتی نیست را بیان نمائید ؟

1 انسان یقین دارد زید کافر حربی بوده بنابر این قتلش واجب است  ، تجری می کند و نمی کشد ، سپس کشف می شود که زید پیامبر است  .

 2 انسان یقین دارد زید کافر حربی بوده بنابر این قتلش واجب است  ، تجری می کند و نمی کشد ، سپس کشف می شود که زید عالمی با تقوا بوده .

3 انسان یقین دارد زید دشمن مولاست پس باید او را بکشد ولی تجری می کند و نمی کشد ، سپس کشف می شود که زید پسر مولا بوده است .

4 مولایی به عبدش می گوید طریقی را برایت مشخص می کنم که دشمنم را بشناسی ، شخص عادل یک نفر را به عبد نشان می دهد و می گوید این دشمن مولاست ولی عبد تجری می کند و نمی کشد سپس کشف می شود که او پسر مولا بوده است .

موضوع: پرسش و پاسخ های رسائل ( قطع و ظن )، برچسب ها: پرسش و پاسخ های رسائل ( قطع و ظن ) 6،
[ سه شنبه 18 شهریور 1393 ] [ 08:55 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic