پرسش و پاسخ های جنسی و زناشویی ( آثار و برکات ارتباط جنسی - بخش اول )

چرا در روایات تا این حد روى مسائل جنسى بین زن و شوهر تأكید شده است. لطفا حكمت این همه تاكید را بیان كنید ؟

لذیذترین چیزها، همبستر شدن با زنان است.

اسلام، دینى جامع و كامل است كه به همه ابعاد وجودى انسان نظر دارد و كلیه نیازهاى مادى و معنوى آن را مورد توجه قرار داده است. انسان در صورتى مى تواند مسیر كمال را طى كند كه بر اساس آموزه هاى دینى كلیه نیازهاى خود را در حد اعتدال تأمین و ارضا كند. یكى از نیازهاى مهم انسان ارضاء غرایز جنسى و عاطفى است و اگر این غریزه به شكل صحیح ارضا نشود پیامدها و ضررهاى زیادى به انسان وارد مى شود. بقاء نسل سالم به مخاطره مى افتد، انحرافات اخلاقى شیوع پیدا مى كند، كانون خانواده به عنوان اصیل ترین نهاد اجتماعى آسیب جدى مى بیند. بیمارى هاى روانى گسترش پیدا مى كند و به طور كلى آسیب هاى اساسى بر پیكر فرد و جامعه وارد مى شود. از این رو اسلام به نیازهاى جنسى- عاطفى توجه خاص دارد و سنت ازدواج را به همین منظور طراحى كرده است.

آثار وفواید ارتباط جنسى

ارتباط جنسى آثار و بركات زیادى در زندگى مادى، معنوى، تربیتى و روان شناختى انسان دارد كه به نمونه هایى از آنها اشاره مى شود:

1 زمینه ساز كمالات معنوى

ازدواج در فرهنگ اسلامى، پیوندى مقدس است كه موجب حفظ دین  افزایش ثواب عبادات،  و به وجود آورنده مودت و رحمت است. ازدواج همچنین عاملى مؤثر در حفظ پاك دامنى و طهارت دل هاست.

رسول گرامى (صلى الله علیه و آله) مى فرماید: «هركس مى خواهد خدا را در حال پاكیزگى و طهارت ملاقات كند به وسیله ازدواج عفّت پیشه سازد».

همچنین حضرت فرمودند: كسى كه همسرى برگزیده است و ازدواج كرده است، خواب و استراحتش نزد خداوند، از روزه دارى و شب زنده دارى افراد مجرد (بدون همسر) با فضیلت تر است.

حضرت محمد (صلى الله علیه و آله) در حدیث دیگرى فرمودند: هرگاه مرد مؤمنى با همسرش آمیزش مى كند، دو ملك آنها را ملازم و مراقب مى شوند، و این مرد مانند مجاهد راه خدا ثواب مى برد وقتى از آمیزش فارغ مى شود، گناهانش مى ریزد مانند ریزش برگ درختان در فصل خزان، وقتى غسل مى كند از گناهان جدا مى شود. زنى سؤال كرد یا رسول الله پدر و مادرم به فدایت، این پاداش ها مربوط به مرد بود، ثواب زنان و سهم آنان چیست؟ حضرت فرمود: وقتى زنان حامله مى شوند پاداش روزه دار و شب زنده دار را مى برند و وقتى درد زایمان را تحمل مى كنند پاداش بى نهایتى دارند و وقتى بچه ها را شیر مى دهند ثواب زیادى برده و گناهانشان محو مى شود.

2 باعث عفت و دورى از گناه

در اثر ازدواج، غریزه جنسى كه یكى از قوى ترین غرایز انسانى است، در مسیر طبیعى خود قرار مى گیرد و این پدیده به نوبه خود، موجب مى گردد تا انسان از گناهانى كه به خاطر میل جنسى انجام مى دهد تا حد زیادى مصون بماند و هیچ گاه دامن خود را به روابط جنسى نامشروع، كه از نظر دین جزو گناهان كبیره است، آلوده نسازد. همچنین ازدواج موجب مى گردد تا انسان در مسیر كمال و خودسازى معنوى بیشتر قدم بگذارد و خود را از گناه دور سازد. پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله) مى فرماید: هركس در آغاز جوانى ازدواج كند شیطانى كه مأمور اوست فریاد مى زند: اى واى او دو ثلث دینش را از دسترس من حفظ كرد، و ثلث دیگر را هم مى تواند با تقوا حفظ كند.

حضرت رسول (صلى الله علیه و آله) همچنین درباره حفظ عفّت به واسطه ازدواج مى فرماید: اى گروه جوانان هر یك از شما كه مى تواند ازدواج كند، اقدام نماید زیرا ازدواج موجب مى گردد تا چشم و دامن انسان از گناه باز داشته شود و عفت انسان حفظ گردد. و در جاى دیگر فرمودند: «دختران جوان مانند میوه هاى درختان هستند كه در زمان رسیدن باید آنان را چید، وگرنه حرارت خورشید فاسد مى كند. دختران نیز هرگاه آنچه را كه زنها درمى یابند (نیازهاى عاطفى جنسى)، یافتند و نیاز به شوهر داشتند، اگر ازدواج نكنند، احتمال فساد و تباهى آنان وجود دارد زیرا آنها هم بشر هستند.» از این حدیث شریف، به خوبى استفاده مى شود كه تأخیر در ازدواج از سنین جوانى، كه سن نیاز به همسر است، موجب مشكلات دینى و عاطفى در فرد مى گردد زیرا در این مقطع زندگى كه نیازهاى عاطفى و جنسى در هر كس فعال است و انرژى كافى جنسى در او وجود دارد، اگر این نیاز به طور صحیح ارضا نشود، یا باید سركوب گردد و یا به شیوه هاى نامناسب و ناهنجار تأمین شود كه در هر صورت، موجب احساس گناه شده، به عزت نفس فرد آسیب مى رساند.

3 مشمول رحمت الهى شدن

خداوند متعال به برخى كارها و رفتارهاى انسان ها عنایت ویژه و قابل توجهى دارد. به عنوان مثال خداوند، جوانمردى و مروّت را دوست مى دارد و ارزشمند تلقى مى كند و فحشا و بى عفتى و هرزه گى را خیلى زشت و ناپسند مى داند و لذا تنبیه شدیدى براى آن لحاظ كرده است. از جمله كارهایى كه و افرادى كه مشمول رحمت ویژه حضرت پروردگار قرار دارند، همسران و ازدواج كرده ها هستند. خداوند متعال در قرآن كریم بعد از توصیه به ازدواج و تشكیل خانواده، روزى و رزق آنان را تضمین كرده است و وعده رهایى از فقر به آنان داده است. امام صادق (علیه السلام) نیز فرمودند: رزق و روزى به خاطر بچه ها و زنان داده مى شود و افزایش مى یابد.

پیامبر گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله) همچنین درباره نزول رحمت الهى به همسرداران فرمود: درهاى رحمت الهى در چهار زمان به طور ویژه گشوده مى شود در موقع بارش باران، در موقع نگاه كردن فرزند به چهره والدین و موقع باز شدن درب خانه كعبه و موقع نكاح و وصلت زناشویى.

در آموزه هاى دینى همچنین مجرد ماندن و همسر انتخاب نكردن مورد نكوهش و لعن قرار گرفته و از یاران شیطان به شمار رفته اند. در این زمینه پیامبر گرامى اسلام مى فرمایند: ازدواج كنید و الا از یاران شیطان خواهید شد. و در روایتى همچنین فرمودند: خداوند لعنت كرد و ملائكه آمین گفتند بر مردى كه زن نمایى كند (شبیه زنان شود) و زنى كه مردنمایى (شبیه مردان شود) و كسى كه مجرد بماند.

از مجموع این روایت ها و روایات دیگر به این نتیجه مى رسیم كه خداوند متعال به افراد خانواده دار و همسردار عنایت خاصى دارند و از افراد مجرد و بدون همسر، راضى نیستند. حكمت این امر این است كه از طریق ازدواج، گناه و بى عفتى، كنترل مى شود و از طرف دیگر، تعداد بندگان خدا افزایش یافته و خداپرستى توسعه پیدا مى كند و در نهایت انسان هاى زیادى به كمال و سعادت حقیقى كه هدف خلقت است، نیل پیدا مى كنند.

4 بوجود آورنده آرامش و امنیت خاطر

مهم ترین نیازى كه در پرتو ازدواج وارتباط جنسى، برآورده و تأمین مى گردد، نیاز به آرامش و امنیت خاطر است. این نیاز، كه در سرشت انسان ریشه دارد، چنان قابل توجه است كه خداوند منان در قرآن كریم، ایجاد آرامش خاطر از طریق ازدواج را یكى از آیات خود معرفى كرده است.

بنابراین، همسر موجب آرامش خاطر و امنیت دل است، و جوان را كه در اوایل جوانى با احساس تنهایى، بیهودگى و نداشتن پناهگاه عاطفى، دست به گریبان است، به جایگاه امن رهنمون مى شود و موجب مى گردد تا همسران با اتكا به همدیگر در مقابل امواج و گرفتارى هاى زندگى مقاومت كنند و با امیدبخشیدن به همدیگر، به زندگى محبّت آمیز خود ادامه دهند.

امام رضا (علیه السلام) درباره فواید همسر شایسته مى فرماید: «هیچ منفعتى بهتر از همسر شایسته نیست همسرى كه وقتى انسان او را مى بیند شادمانش گرداند و در موقع نبودن او، نگهدار ناموس و مالش باشد.» یعنى در حضور او، به نوعى او را شادمان مى كند و در غیبت او هم كارى مى كند كه اگر شوهر متوجه عمل او گردد شادمان شود.

5 تولید نسل

یكى از ثمرات بزرگ ازدواج، بقاى نسل بشریت است كه مطابق هدف آفرینش است. همسران جوان از طریق فرزنددار شدن موجب پیوند بین نسل ها مى گردند و با پرورش فرزندان صالح و مؤمن، در اصلاح جامعه انسانى شریك مى شوند و روح بندگى خالق متعال را، كه هدف اساسى خلقت انسان است، در عرصه گیتى گسترش مى دهند. پیامبر اكرم (صلى الله علیه و آله) مى فرماید: «ازدواج كنید تا صاحب فرزند شوید. قطعاً من به زیادى شما در روز قیامت بر امت هاى دیگر مباهات مى كنم».  این نكته بسى واضح و روشن است كه پیامبر گرامى (صلى الله علیه و آله) به صرف زیادى جمعیت مباهات نمى كند، بلكه مباهات پیامبر اعظم (صلى الله علیه و آله) به خاطر جمعیتى است كه مسلمان بوده و بندگى خدا كرده باشند و از طریق انجام وظایف، موجب آبادانى جهان گردند.

6 زمینه ساز سلامت و امنیت اجتماعى

ازدواج و تأسیس كانون خانواده، براى سلامت و امنیت جامعه مفید است و زمینه ارتكاب جرم و بزه كارى را كم مى كند. آمارى كه توسط محققان علوم اجتماعى ارائه مى گردد مؤید این مطلب است. در یك تحقیق میدانى كه بر 500 تن از جوانان انگلستان انجام گرفت، این نتیجه به دست آمد كه جوانان پس از ازدواج و تشكیل خانواده، كمتر به انجام اعمال مجرمانه روى مى آورند و خلاف كارى و جرم در آنان كاهش مى یابد، و در مقابل، افرادى كه مجردند به اعمال خلاف و بزه كارى اجتماعى بیشترى روى مى آورند و زمینه كارهاى ناهنجار در آنان بیشتر است.

پیامبر گرامى (صلى الله علیه و آله) مى فرماید: «بیشتر اهل جهنم مجردها هستند.» این حدیث شریف به روشنى دلالت مى كند بر اینكه گناه و ناهنجارى در میان مجردها بیشتر است و به همین دلیل، گرفتار آتش شده اند و وقتى گناه و ناهنجارى از طریق مجردها بیشتر شود، امنیت اجتماعى و سلامت روانى اجتماع به مخاطره مى افتد.

ویل دورانت،  دانشمند معروف، درباره ترغیب به ازدواج و فواید آن مى گوید: «اگر راهى پیدا شود كه ازدواج درسال هاى طبیعى انجام گیرد، فحشا، امراض روانى، تنهایى بى ثمر، عزلت ناپسند و انحرافات جنسى، كه زندگى را لكه دار كرده است، تا نصف تقلیل خواهد یافت... عشق جنسى جوانان، زودتر از توانایى اقتصادى شان فرا مى رسد، ما نباید از این پیشامد رم كنیم و بگذاریم آن عشق افسرده شود و بمیرد. ازدواجى كه بر پایه عشق تازه و نمرده دختر و پسر انجام مى شود، در طى سال هاى درازى، زندگى آنها را معطر و خوش بو مى كند، و گرنه عمیق و طبیعى و آرمانى نخواهد بود.»

موضوع: پرسش و پاسخ های جنسی و زناشویی، برچسب ها: پرسش و پاسخ های جنسی و زناشویی ( آثار و برکات ارتباط جنسی - بخش اول )،
[ دوشنبه 11 اسفند 1393 ] [ 10:15 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات