پرسش و پاسخ های جنسی و زناشویی ( آثار و برکات ارتباط جنسی - بخش دوم )

7 باعث رشد و شكوفایى استعدادها

ازدواج زمینه بروز خلاقیت ها و موفقیت ها را در همسران افزایش داده، همچنین موجب مى شود تا فضایل اخلاقى و انسانى در آنان به فعلیت برسد. وقتى از مرد خانواده انتظار مى رود تا هنگام ضرورت براى حمایت از خانواده خویش، ایستادگى كند این انتظار روحیه دفاع و جوان مردى را در او تقویت خواهد كرد. همچنین به وجود آمدن شرایط مادرى براى زنان، موجب مى شود تا با تحمل مشكلات فرزندپرورى و شوهر دارى، به كمال روحى بیشترى برسند و روح خود را در اثر شكیبایى و ایثار بالنده كنند و از طریق مسئولیتى كه در خانه و خانواده دارند، به تلاش بیشتر روى آورند و استعدادهاى خود را براى اداره مناسب خانواده به كار گیرند و در نتیجه، به موفقیت بیشترى نایل آیند. به عبارت لطیف تر مى توان گفت: ازدواج، سر آغاز لطیف ترین و گرمابخش ترین رابطه ها و به فعلیت رساندن همه استعدادها و قابلیت ها و بهره مندى از عالى ترین تكریم هاست.

پیامبر گرامى اسلام فرمودند: به جوانان خود، همسر دهید، به درستى كه خداوند در سایه همسر اخلاقشان را نیكو مى كند، رزقشان را زیاد مى كند و جوانمردى آنان را زیاد مى كند. زیرا وقتى همسران در كانونى قرار مى گیرند كه حسّ همدلى، محبت، همكارى، فداكارى و... لازم است، به صورت ناخودآگاه به سوى رشد كمالات اخلاقى و انسانى كشیده مى شوند و به دلیل نیاز به همدلى و همكارى بیشتر، ناچارند، روابط صمیمى و ارتباطى منطقى و گذشت و جوانمردى داشته باشند. لذا بستر و زمینه براى تكامل اخلاقى و شخصیتى آماده مى گردد.

8 بستر پرورش فرزندان صالح

ازدواج زمینه ساز پرورش فرزندان صالح و شایسته است. فرزندانى كه باعث طراوت و نشاط در زندگى بوده و به ارمغان آورنده آرامش و پویایى در خانواده هستند. براى اینكه موضوع از كلى گویى خارج شود و جنبه واقعى و علمى پیدا كند، مناسب مى دانم مقدارى درباره فرزند اورى و آثار روان شناختى و معنوى آن، بیشتر گفتگو كنیم.

از نگاه دینى و اسلامى، فرزندان از اركان مهم خانواده به حساب مى ایند. در فرمایشات و سیره امامان معصوم (نگرش مثبتى به فرزند وجود دارد بطورى كه از فرزندان به عنوان میوه دل، نور دیده،  عامل و مایه سعادت،  یارى كننده انسان،  باعث ثواب و پاداش اخروى و منشأ رحمت و غفران الهى  و ریحانه بهشتى یاد شده است.

همچنین در روایات اسلامى، پاداش عظیمى براى تربیت فرزندان لحاظ شده است. پیامبر گرامى اسلام حضرت محمد (صلى الله علیه و آله) مى فرمایند: هركس سه دختر یا سه خواهر را سرپرستى و تربیت كند، پاداشش بهشت است و بعد فرمود حتى دو نفر یا یك نفر را نیز سرپرستى و تربیت كند، پاداشش بهشت است.

در آموزه هاى روان شناختى نیز وجود فرزندان به عنوان عامل اصلى در سازگارى اجتماعى عاطفى در نظر گرفته شده است. دانشمندانى چون فروبل،  شورتس  و مونته سورى  از جمله اولین افرادى بودند كه بر اهمیت فرزند در خانواده تأكید داشتند. روان شناسان اعتقاد دارند كه پدر یا مادر بودن، پراحساس ترین تجربه انسان است. هیچ كس تا وقتى بچه دار نشود و او را عاشقانه دوست نداشته باشد، نمى تواند معناى واقعى زندگى را درك كند. فرزندان تأثیرات مثبت و سازنده اى در زندگى والدین دارند.

9 ارضاى نیازهاى جنسى

از آنجا كه ارضاى جنسى در سطح خُرد یكى از اهداف مهم دو زوج در تشكیل خانواده، و در سطح كلان یكى از كاركردهاى اصلى نهاد خانواده است، طبیعى به نظر مى رسد كه اگر این نیاز و مهم تأمین نشود، اختلال زیاد در روابط همسران ایجاد شده و بنیان خانواده سرد و بى روح خواهد بود. ارضاء نیازهاى جنسى براى همسران در اولویت نخست قرار دارد و چنانچه این نیاز ارضاء نشود و یا به صورت مطلوب برآورده نگردد، اختلاف هاى زیادى به وجود مى اورد. تحقیقات نشان مى دهد كه همسرانى كه روابط جنسى مطلوبى دارند، رضایت خاطرشان از زندگى بیشتر است و همچنین اثبات شده كه ردّ درخواست هاى جنسى مرد از سوى همسر، آشفتگى زیاد مرد را به همراه دارد.

همچنین تحقیقات زیادى اثبات كرده كه روابط خوب جنسى یكى از عوامل رضایت از تشكیل خانواده و رضامندى زناشویى است. مطالعات نشان مى دهد كه  از اختلافات خانوادگى و زناشویى ناشى از مشكلات روابط جنسى بوده و حدود  نیز به عللى با روابط جنسى ارتباط دارد. در مطالعات طولى ادوارد وبوث (1994) مشخص شد كه كاهش رضایت جنسى و ارتباط جنسى با احتمال وقوع طلاق و اختلافات همبستگى دارد. همچنین تحقیقات نشان مى دهد كه رضایت جنسى در پایدارى زناشویى سهیم است. در تحقیقى كه توسط لومن (1994) انجام شد این نتیجه به دست آمد كه رضایت جنسى با تعداد دفعات فعالیت جنسى همبستگى دارد و زوجینى كه دفعات بیشترى به ارتباط جنسى مى پردازند، رضایت بیشترى دارند. در تحقیق دیگرى كه توسط گریلى (1991) انجام شد، چنین بدست آمد كه نارضایتى جنسى باعث گرایش به فحشا و بى عفتى و همچنین سردى روابط مى گردد.

10 تأمین نیازهاى عاطفى

روابط جنسى همسران علاوه بر تأمین نیازهاى جنسى و زیستى زوجین، نیازهاى عاطفى آنان را نیز تأمین مى كند. زیرا وقتى رابطه جنسى واقعى و عمیق برقرار مى شود در ضمن آن، رابطه عاطفى صمیمى نیز وجود دارد. وقتى همسران با همدیگر هم اغوش مى شوند و تمایل به برقراى ارتباط جنسى پیدا مى كنند، در كنار همدیگر خوابیده و با اظهار علاقه و محبت، یكدیگر را نوازش نموده و نسبت به همدیگر اظهار عشق و علاقه مندى مى نمایند. این اظهار محبت و علاقه، نقش زیادى در آرامش روانى آنان دارد. به طورى كه عده اى از خانم ها ارتباط عاطفى را به ارتباط جنسى ترجیح مى دهند و حتى ارتباط جنسى را بیشتر به دلیل نیازهاى عاطفى مى خواهند.

داده ها و تحقیقات حاكى از آن است كه افراد متأهل به طور كلى از لحاظ جسمانى و روانى نسبت به افراد مجرد كاركرد بهترى دارند و این به خاطر حمایت عاطفى و روانى كه در ازدواج و رابطه زناشویى وجود دارد، بوجود آمده. همچنین تحقیقات ثابت كرده، افرادى كه رابطه زناشویى موفق و صحیحى دارند، با نشاط تر و شاداب تر بوده و رضایت مندى آنان از زندگى بیشتر است و كمتر گرفتار افسردگى و اضطراب مى شوند.

11  ایجاد سلامتى جسمانى

نتایج مطالعات نشان مى دهد، افراد متأهلى كه زندگى شان پایدار بوده و رضایت جنسى داشته اند، عموماً عمر طولانى دارند، از نظر جسمانى سالم تر و كمتر مبتلا به سرطان مى شوند. از سوى دیگر اختلاف زناشویى و عدم رضایت از روابط جنسى، با سطح سلامت پایین تر و بیمارى هاى جسمانى خاص نظیر سرطان، بیمارى قلبى و درد مزمن، رابطه دارد. بررسى هاى مربوط به تعامل زناشویى حاكى از احتمال وجود مكانیزم هایى است كه نشان مى دهند رفتارهاى خصمانه و اختلاف در طول مدت زندگى زناشویى، با كاركردهاى ایمنى غدد درون ریز و قلبى عروقى ارتباط دارد (كریگهد و نمروف، 2001). بلوم، اشر و وایت  (1978) نیز در بررسى هاى خود به این نتیجه رسیده اند كه میان ناآرامى هاى زناشویى و اختلال جسمانى و عاطفى یك رابطه آشكار وجود دارد.

12 باعث شادى و نشاط

بسیارى از مطالعات نشان داده كه افراد متأهل شادتر از افراد مجرد هستند. بررسى هاى تحلیلى كه توسط اینگهارت 44 (1990) بر روى نمونه بزرگى حدود 163000 نفر انجام شد. نشان داده كه كسانى كه ازدواج كرده و رضایت از رابطه زناشویى دارند، به طور متوسط شادتر و بانشاط تر از دیگران هستند. وود  و همكاران (1989) در یك مطالعه فراتحلیلى بر روى 93 مطالعه، دریافتند كه ازدواج و رضایت جنسى، مفیدترین شادى و رضایت را براى زنان ایجاد مى كند.

13 باعث عزت نفس

فرایندهاى شناختى زیادى وجود دارد كه باعث افزایش عزت نفس و احساس ارزشمندى افراد مى شود. دوست داشتن و تمجید شدن از عواملى هستند كه عزت نفس را بالا مى برند، این دو ویژگى در همسرانى كه رضایت جنسى دارند و رابطه جنسى خوبى برقرار مى كنند، به وفور یافت مى شود یعنى آنان با اظهار علاقه و عشق نسبت به همدیگر و با رعایت احوال آمیزش، آن را رضایت مند مى كنند و در نتیجه یك دیدگاه مطلوب نسبت به خود و دیگران پیدا مى كنند و از تعارض و خودبینى خارج مى شوند و به طرف واقعیت ها میل پیدا مى كنند.

با توجه به مطالب ذكر شده مشخص مى شود كه رابطه زناشویى، سنگ زیربنایى عملكرد خوب خانواده است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم با عملكرد والدین ارتباط دارد. همسرانى كه تحت تأثیر رابطه جنسى موفق از سلامتى عاطفى، جسمانى و روان شناختى، برخوردار باشند، روابطشان با همدیگر و با فرزندان، رضایت بخش بوده و این خانواده از استحكام و پویایى برخوردار خواهد بود. علاوه بر اینكه فرزندان این خانواده، سالم تر، پویاتر، موفق تر و از نظر روحى و جسمانى، بهنجار خواهند بود. تحقیقات ثابت كرده كه اختلاف و تعارض زناشویى پدر و مادر موجب بزه كارى فرزندان شده است (كریگهد و نمروف، 2000). همچنین اختلاف والدین بر تحصیلات، روابط اجتماعى، همسردارى، صمیمیت، اظهار محبت، تعارضات زناشویى، فساد و فحشا و... فرزندان تأثیر زیادى داشته است.

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3

موضوع: پرسش و پاسخ های جنسی و زناشویی، برچسب ها: پرسش و پاسخ های جنسی و زناشویی ( آثار و برکات ارتباط جنسی - بخش دوم )،
[ دوشنبه 11 اسفند 1393 ] [ 09:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic