تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 1397 | 04:15 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی

اگر شخص فطره را کنار بگذارد ، آیا می تواند از آن استفاده کند و بعد به جای آن مال دیگری بگذارد ؟


همه مراجع : خیر  ، باید همان را که کنار گذاشته ، برای فطره بدهد .
طبقه بندی: احکام شرعی،
برچسب ها: کنار گذاشتن فطره،