آداب و سنن ( در آداب سرمه كشیدن )

در آداب سرمه كشیدن

 در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام مـنـقـولسـت ـكـه حـضـرت رسول صلّى اللّه وآله وسلّم سرمه سنگ بچشم میكشیدند و در وقت خواب طاق طاق .

در حدیث معتب از حسن بن جهم منقولستكه گفت حضرت امام رضا علیه السلام میلى از آهن بمن نمودند و سرمه دانى از استخوان و فرمودند كه اینها از حضرت امام موسى علیه السلام بود باین میل سرمه بكش .
بـسـند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه سرمه كشیدن در شب چشم را نفع میرساند و در روز زینت است .

و در حـدیـث مـعـتـبـر دیـگر از حضرت امام محمد باقر منقولستكه سرمه سنگ در دیده كشیدن دهانرا خوشبو میكند و مژگان را محكم میكند .

بسند موثق از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه سرمه كشیدن دهان را شیرین میكند .

در حدیث دیگر فرمود كه سرمه كشیدن موى مژگان را مى رویاند و بینائى را تند میكند و اعانت میكند برطول دادن سجود .

در حدیث دیگر فرمود كه سرمه سنگ چشم را جلا میدهد و موى مژه را مى رویاند و آب ریختن چشم را زایل میكند .

در روایـت دیگر فرمود كه سرمه كشیدن قوت جماع را زیاد میكند وفرمود كه هرشب سرمه سنگ را كه مشك نداشته باشد در دیده بكشد چشمش هرگز آب سیاه نیاورد .

در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستكه هر كه سرمه كشد باید طاق بكشد و اگر چنین هم نكند باكى نیست .

در حـدیـث صـحـیح منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله وسلّم پیش از خواب سرمه میكشیدند چهار میل در دیده راست و سه میل دردیده چپ .

در حـدیـث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه چهار چیز است كه رو را نورانى میكند نظر كردن در روى نیكو و در آب جارى و در سبزه زار و سرمه كشیدن وقت خواب .

از حضرت امام رضا علیه السلام منقولستكه هر كه ایمان بخدا و روز قیامت دارد باید كه سرمه بكشد .

حـضـرت صادق علیه السلام فرمود كه سرمه كشیدن در وقت خواب امان میدهد از آب آوردن چشم .

از حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـلام مـنقولستكه هر كه را ضعف در باصره بهم رسد هفت میل از سرمه سنگ در وقت خواب در چشم كشد چهار در چشم راست وسه در چشم چپ .

از حـضـرت امـام مـحـمـد بـاقـر عـلیـه السـلام مـنـقـولسـتـكـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم در هـر چـشـم سـه میل میكشیدند در وقت خواب .

روایـت دیـگـر وارد شـده اسـت كـه سـه مـیـل در چـشـم راسـت و دومـیـل در چشم چپ میكشیدند حضرت صادق علیه السلام فرمود بر شما باد بمسواك كردن كـه چـشـم را جلا میدهد و برشما باد بسرمه كشیدن كه دهان را خوشبو میكند زیرا كه چون مـسـواك مـیـكـند آدمى بلغم نازل میشود از چشم و جلا مى یابد و چون سرمه مى كشد بلغم از چشم برطرف میشود وبدهان نازل میشود و دهان خوشبو بشود .

در فـقـه الرضـا مـذكـور اسـت كـه چـون اراده نـمـائى كـه سـرمـه بـكـشـى مـیـل را بـدسـت راسـت بگیر و در سرمه دان بزن و بگو بسم اللّه چون میلرا در چشم كشى بگو اَلّلهُمَّ نَوّرْ بَصَرى واجْعَلْ فیه نُورا اءُبْصِرُبِهِ حَقَّكَ وَاهْدِنى اِلى طَریقِ الْحَقِّ وَ ارْشُدْنى اِلى سَبیلِ الرَّشادِ اَلّلهُمَّ نَورْ عَلَىَّ دُنیاى وَ آخِرَتى .

در مـكـارم الاخـلاق روایـتـكـرده اسـت كـه ایـن دعـا بـخـوانـد در وقـت سـرمـه كشیدن اَلّلهـُمَّ اِنـّى اَسـْاءَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فى بَصَرى وَالْبَصیرَةَ فى دینى وَالْیَقینَ فى قَلْبى وَاْلاِخْلاصَ فى عَمَلى وَالسَّلامَةَ فى نَفَسْى وَالسِّعَةَ فى رِزْقى وَالشُّكْرَ لَكَ اَبَدا مااَبْقَیْتَنى .

حلیه المتقین صفحة 50

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ جمعه 17 مرداد 1393 ] [ 10:19 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic