پزشکی و سلامت ( خواص بادام تلخ و شیرین )

خواص بادام تلخ و شیرین

درخت بادام به بلندى 8 متر مى رسد. درختى است زیبا كه از زمانهاى قدیم در نواحى مركزى و غربى آسیا مخصوصا افغانستان و ایران، سوریه و فلسطین پرورش مییافته است. ریشه درخت بادام بسیار قوى است. این درخت مى تواند حتى با كمى رطوبت نیز رشد كند. برگهاى آن بیضى، باریك، نوك تیز و برنگ سبز مى باشد. گلهاى آن بسیار زیبا و برنگ صورتى است. در اوائل بهار شكوفه هاى بادام ظاهر مى شود.

بطور كلى دو نوع بادام وجود دارد:

1- بادام شیرین‏Sweet Almond

2- بادام تلخ‏Bitter Almond

میوه درخت بادام بصورت شفت مى باشد كه قشر خارجى آن سبز رنگ و پوشیده از كرك است كه در داخل آن بادام با پوست سخت وجوددرد. در ابتداى تشكیل میوه پوشش خارجى سبز رنگ و گوشت در است كه پوشیده از كرك است و هنوز بردستى رشد نكرده كه آنرا چغاله بادام‏Amandon مى نامند كه داراى خواص مخصوص مى باشد. پس از رسیدن بادام بتدریج پوشش خارجى سبز رنگ خشك شده و پوست آن نیز سفت و سخت مى شود و مغز بادام در داخل آن رشد كرده و آماده استفاده مى شود.

مغز بادام بیضى شكل و مسطح بوده كه یكطرف آن نوك تیز است. مغز بادام در داخل پوسته نارك قهوه اى رنگى مى باشد كه مى توان آنرا بكمك آب گرم از آن جدا كرد كه مغز بادام سفیدرنگ در داخل آن است.

مغز بادام شیرین و طعم ملایم و خوشمزه اى درد و بسهولت از بادام تلخ تشخیص داده مى شود.

از كلیه قسمت هاى درخت بادام شیرین مانند شكوفه، برگ و میوه آن استفاده طبى مى شود.

تركیبات شیمیایى:

بادام شیرین داراى 50 تا 55 درصد و بادام تلخ داراى 40 تا 45 درصد روغن مى باشد. بادام همچنین داراى 25 درصد مواد سفیده اى و دیاستازى بنام امولسین) Emulsine ( ، قند، صمغ، موسیلاژ و مواد معدنى مى باشد

بادام تلخ داراى ماده مخصوصى (1 تا 3 درصد) بنام آمیگدالین) Amygdlin ( مى باشد كه از اثر آب بر روى این ماده اسید سیانیدریك و آلدئید بنزوئیك) Aldehyde benzoic ( و گلوكز حاصل مى شود.

اسانس بادام تلخ (آلدئید بنزوئیك) در عطر سازى بكار مى رود و همچنین از آن رنگ سبزى بنام مالاشیت‏Malachite درست مى كنند.

اسانس بادام تلخ بدلیل اینكه داراى اسید سیانیدریك است كمى تلخ مى باشد. مقدر اسید سیانیدریك در بادام تلخ 000025/ 0 درصد است.

در صد گرم مغز بادام شیرین خشك شده مواد زیر یافت مى شود:

آب 7/ 4 گرم

انرژى 598 كالرى

پروتئین 6/ 18 گرم

روغن هاى اشباع نشده 2/ 54 گرم

نشاسته 5/ 19 گرم

كلسیم 320 میلى گرم

فسفر 500 میلى گرم

آهن 7/ 4 میلى گرم

پتاسیم 770 میلى گرم

ویتامین ب 1 25/ 0 میلى گرم

ویتامین ب 2 9/ 0 میلى گرم

ویتامین ب 3 5/ 3 میلى گرم

خواص داروئى بادام شیرین:

بادام شیرین از نظر طب قدیم ایران كمى گرم و تر است.

1) بادام ملین بوده و روغن بادام ضد یبوست است مخصوصا از روغن بادام مى توان رفع یبوست براى بچه ها استفاده كرد.

2) بادام سینه را نرم مى كند.

3) شیر بادام براى رفع سرفه، ناراحتى حنجره و تنگى نفغس مفید بوده و خلط آور است.

4) بادام براى درمان زخم روده ها و مثانه و اسهال مفید است.

5) بادام بو داده مقوى معده بوده و قابض است.

6) بادام تقویت كننده نیروى جنسى است و تولید اسپرم را زیاد مى كند.

7) بادام را آسیاب كرده و با عسل مخلوط كنید براى درد كبد و سرفه مفید است.

8) چغاله بادام لثه و ریشه دندان را تقویت مى كند.

9) چغاله بادام براى خشكى دهان مفید است.

10) شكوفه بادام را دم كنید و بعنوان مسهل براى اطفال استفاده كنید.

11) دم كرده پوست قهوه اى رنگ مغز بادام بهترین دارو براى تسكین درد و التهاب مجارى تنفسى است. (مقدر مصرف 5 گرم در 100 گرم آب)

12) جوشانده برگ درخت بادام براى نارسائى كبد و كیسه صفرا مفید است.

13) روغن بادام خواب آور است و بیخوابى را از بین مى برد.

14) براى صاف كردن سینه و نرم شدن روده ها و از بین بردن سرفه خشك باید روغن بادام را با شكر و كتیرا مخلوط كرده و بخورید.

15) روغن بادام را با آب گرم مخلو ط كنید داروى خوبى براى رفع اسهال و دل پیچه بچه ها خواهد بود. ضمنا این مخلوط سنگ مثانه را خارج كرده و ادرار كردن را آسان مى كند.

16) براى درمان نقرس و رفع خمیدگى پیران، مهره هاى پشت را با روغن بادام چرب كنید.

17) برگ تازه درخت بادام مسهل و ضد كرم است.

18) برگ خشك شده درخت بدام قابض بوده و اسهال را از بین مى برد.

19) روغن بادام شیرین بدلیل خاصیت نرم كنندگى و ضد التهاب در كرم ها و پمادها بكار مى رود.

20) براى رفع بیماریهاى سینه، روغن بادام شیرین را با هموزن آن عسل و یك زرده تخم مرغ مخلوط كنید كه بصورت خمیر یكنواختى داراید سپس به آن جوشانده گل ختمى اضافه كرده و یك قاشق چایخورى از انرا بفاصله هر سه ساعت بخورید.

21) براى رفع خارش پوست بچه هائیكه كه سرخك و مخملك دارند روغن بادام را در تمام سطوح بدن آنها بمالید خارش را تسكین مى دهد.

22) مالیدن روغن بادام بر روى پوست التهاب را رفع كرده و سوختگى را درمان مى كند.

23) روغن بادام اگزما را رفع مى كند.

خواص بادام تلخ

چون بادام تلخ داراى اسید سیانیدریك است در مصرف آن باید نهایت دقت را بعمل آورد.

مغز بادام تلخ ازنظر طب قدیم ایران خیلى گرم و خشك است

1- بادام تلخ را آسیاب كرده و با سركه مخلوط كنید ضماد خوبى براى سر درد مى باشد همچنین مالیدن آن بر دور چشم براى تقویت بینایى مفید است.

2- خوردن بادام تلخ براى تنگى نفس، سرفه و ورم ریه مفید است.

3- بادام تلخ رابا عسل بخورید كبد و طحال را تمیز مى كند.

4- براى رفع درد كلیه ها بادام تلخ را با نشاسته و نعناع بخورید.

5- بادام تلخ را با عسل براى قولنج مفید است.

6- براى از بین بردن سنگ كلیه و ناراحتى هاى كلیه، بادام تلخ را با شیره انگور مخلوط كرده و بخورید.

7- اگر عادت ماهیانه خانم ها عقب مى افتد بهترین طرز درمان آن قرار دادن شیاف بادام تلخ در مهبل است.

8- براى ازبین بردن لكه هاى صورت، بادام تلخ را پودر كنید و با سركه مخلوط كرده و ضمادى از آن درست كنید و روى پوست بمالید.

9- ضماد بادام تلخ براى درمان زخم هاى كهنه خارش و مخملك بكار میرود.

10- ضماد ریشه درخت بادام تلخ براى درمان انواع دردها مفید است.

11- ضماد ریشه درخت بادام براى پاك كردن طحال، كلیه و دفع كرم روده بكار مى رود.

12- دم كرده ریشه درخت بادام تلخ براى پاك كردن طحال، و دفع كرم روده بكار مى رود.

13- روغن بادام تلخ خاصیت مسهلى درد.

14- روغن بادام تلخ براى تنگى نفس، درد كلیه و خارج كردن سنگ مثانه مفید است.

15- براى رفع زنگ زدن و صدا در گوش یك قطره از روغن بادام تلخ را در گوش بریزید.

16- مالیدن روغن بادام تلخ روى صورت، لكه ها و چین و چروك را از بین مى برد.

17- روغن بادام تلخ ترك دست و پا را كه از سرما ایجاد شده از بین مى برد.

18- آنهایى كه مبتلا به اگزما هستند اگر از بادام تلخ خمیرى درست كنند و از آن بجاى صابون براى شستن نقاطى كه مبتلا به اگزما است استفاده كنند بزودى بهبود مى یابند.

19- خمیر بادام تلخ براى رفع بوى بد پا و زیر بغل مفید است.

20- روغن بادام تلخ براى درمان سیاه سرفه مفید است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر مى توانید به سایت زیر مراجعه كنید.

http://www.irteb.com

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3

موضوع: پزشکی و سلامت، برچسب ها: پزشکی و سلامت،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:25 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic