شیطان شناسی ( نام ها و صفات شیطان )

نام ها و صفات شیطان

براى شیطان اسامى و صفات متعددى ذكر شده و آنها از این قرارند :

1 - ابلیس ؛ ... معناى آن ناامیدى ، ماءیوس شدن از رحمت خدا؛ تحیر و سرگردانى ، حزنى كه از شدت یاس پیدا مى شود ... .

 

 

 

 

 

 

2 - وسواس ؛ به معناى چیز وسوسه گر، وسوسه كننده ، كلامى كه در باطن انسان مى گذرد از درون خود انسان بجوشد یا شیطان و یا از كس دیگرى - كه از بیرون عامل آن شود وسواس گویند... .

3 - خناس ؛ به معناى كنار رفتن ، عقب گردكردن و پنهان شدن است ؛ چون هنگامى كه انسان به یاد خدا بیفتد و نام او را ببرد، شیطان عقب گرد مى كند ... .

4 - رجیم ؛ به معناى سنگسار كردن ، سنگ زدن ؛ سنگ زده شده ؛ از روى گمان سخن گفتن ؛ رانده شده از خیرات و رحمت خدا و جمع فرشتگان آسمان ؛ زده شده با سنگ هاى شهابى است و وقتى مى خواهد به آسمان عروج كند ملائكه او را با سنگ هاى شهابى مى زنند و بر مى گردانند ... .

5 - عزازیل ؛ این كلمه لغت عبرى است و به معنى عزیز شده ؛ كسى كه در میان ملائكه عزیز و با احترام بوده ، كسى كه عزت و توانایى ظاهرى داشته باشد ... .

6 حارث .

7 - صاغر؛ به معناى پست و ذلیل ... .

8 و 9 - مذئوم و مدموره ؛ یعنى ذلیلا نه و با خوارى رانده شده ... .

10 - مذموم ؛ سرزنش شده ؛ زیرا خداوند بعد از آن كه شیطان سجده نكرد او را سرزنش ... .

11 - غوى ؛ یعنى راه هلاكت را در پیش گرفتن ... .

12 - عفریت ؛ یعنى قوى ، پرزور، زیرك ، گردش كش ، و خبیث

13 و 14 - مارد و مرید؛ كه معنى هر دو تقریبا یكى است و به معنى شیطان سركش و متمرد؛ ظالم و عصیان گر، بى شخصیت اعم از انسان و جن و شیطان ... .

سایر صفات : شیصبان ؛  ابومره  ابوخلاف ، ابولبین ،  ابیض ؛ وهار؛ به  ابولبینى  نائل ، و ابوالجان .

شیطان در کمین گاه تلخیص صفحات 35 - 26

موضوع: شیطان شناسی، برچسب ها: شیطان شناسی،
[ دوشنبه 23 تیر 1393 ] [ 01:45 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شیطان شناسی ( شیطان نخستین كسى بود كه ...) قسمت دوم

* اولین كسى كه دستور ساختن صابون را داد تا مردم بدن و لباس خود را بشویند .
* اولین كسى كه دستور ساختن آسیاب را داد تا مردم گندم هاى خود را آرد كنند .
* اولین كسى كه با ابوبكر بیعت كرد تا مردم را منحرف كند و از مسیر حق برگرداند .
* اولین كسى كه خدا را در آسمان ها پرستید .
* اولین كسى كه عبادت و بندگى او، فرشتگان را به تعجب در آورد!
* اولین كسى كه به خداى خود اعتراض كرد .
* اولین كسى كه شبیه شدن به دیگران را مطرح و مردم را به آن تشویق كرد .  
* اولین كسى كه كه سحر و جادو كرد و آن دو را به مردم یاد داد .
* اولین كسى كه ساز درست كرد و خود، آن را نواخت .
* اولین كسى كه براى زیبایى ، زلف گذاشت .
* اولین كسى كه براى مخالفت با پیامبران ریش خود را تراشید .
* اولین كسى كه براى مست شدن مردم ، شراب درست كرد .
* اولین كسى كه ساختن آلات لهو و لعب و موسیقى را به قابیل آموخت .
* اولین كسى كه وقتى وارد جهنم مى شود، خطبه مى خواند .
* اولین كسى كه مكر و حیله و خدعه نمود .
* اولین كسى كه نقاشى كرد و چهره كشید .
* اولین كسى كه آتش حسدش شعله ور شد .
* اولین كسى كه به ناحق مخاصمه و جدال كرد . 
* اولین كسى كه خداى تعالى به او لعنت نمود و از ناراحتى فریاد كشید .
* اولین كسى كه به خدا كفر ورزید .
* اولین كسى كه گریه دروغى نمود .
* اولین كسى كه عبادت و خلقت خود را ستود .
* اولین كسى كه صورت هاى مجسمه و بت را ساخت .
* اولین كسى كه جبرئیل و میكائیل و اسرافیل او را لعنت كردند .
* اولین كسى كه از ترس ملائكه فرار كرد و خود را مخفى نمود .
* اولین كسى كه دستور مساحقه داد. امام باقر علیه السلام فرمود : وقتى خواسته ابلیس در قوم لوط عملى شد، خود را به صورت زن در آورد و سراغ زنان آمد و گفت : آیا مردان شما با هم لواط مى كنند؟ در جواب گفتند: آرى . دستور داد شما نیز با هم مساحقه كنید .

شیطان در کمین گاه صفحة 18

موضوع: شیطان شناسی، برچسب ها: شیطان شناسی،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 05:54 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شیطان شناسی ( شیطان نخستین كسى بود كه ...) قسمت اول

شیطان : نخستین كسى بود كه بعضى كارها را مرتكب شد و پیش از او كسى آنها را انجام نداده بود. و آنها از این قراراند :

* اولین كسى كه قیاس نمود و خود را از حضرت آدم علیه السلام برتر و بالاتر دانست و گفت : من از آتشم و او از خاك در حالى كه آتش از خاك بالاتر است .

* اولین كسى كه در پیشگاه با عظمت الهى تكبر نمود و به دستور خالق خود عمل نكرد .
* اولین كسى كه كه معصیت و نافرمانى خدا را كرد و آشكارا با او مخالفت نمود .
* اولین كسى كه به دروغ گفت : خدا گفته از این درخت نخورید، چون درخت جاوید است و اگر كسى از آن بخورد تا ابد زنده مى ماند و با خدا شریك مى شود .
* اولین كسى كه كه قسم به دروغ خورد و گفت : من شما را نصیحت مى كنم .
* اولین كسى كه نماز خواند و یك ركعت آن چهار هزار سال طول كشید .
* اولین كسى كه منبر رفت و براى ملائكه سخنرانى و صحبت كرد .
* اولین كسى كه كه به خدا مشرك شد .  
* اولین كسى كه كه غنا و آواز خواند، همان زمانى كه آدم علیه السلام از درخت نهى شده خورد .  
* اولین كسى كه از خوشحالى سرود خواند و آن هنگامى بود كه آدم به زمین آمد .
* اولین كسى كه نوحه خواند و گریست ؛ چون او را به زمین فرستادند، به یاد بهشت و نعمتهاى آن نوحه و گریه كرد .
* اولین كسى كه لواط كرد چون زمانى كه به میان قوم لوط آمد خود را در اختیار آنان قرار داد تا با او لواط كنند .
* اولین كسى كه دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم علیه السلام را با آن در آتش اندازند .
* اولین كسى كه دستور ساختن حمام را در زمان حضرت سیلمان علیه السلام داد تا نظافت كنند .
* اولین كسى كه ساختن نوره را در زمان حضرت سلیمان داد، براى این كه موهاى اضافى پاى بلقیس پادشاه سبا را از زمین ببرند .
* اولین كسى كه دستور ساختن شیشه را داد تا حضرت سلیمان علیه السلام آن را روى خندق گذارد و بلقیس را آزمایش كند .موضوع: شیطان شناسی، برچسب ها: شیطان شناسی،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 05:51 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شیطان شناسی ( خلقت شیطان )

خلقت شیطان

خداوند سه گونه موجود عاقل و با شعور آفریده : یك نوع در آسمان ها هستند كه همان فرشتگان اند و از نور به وجود آمده اند كه شهوت جنسى و خور و خواب و شهوات دیگر ندارند؛ گناه از آنان سر نمى زند، تسلیم محض ‍ پروردگار مى باشند و یك لحظه نافرمانى او را نمى كنند، خلقت آنها جلوتر از جن و انس بوده .  

نوع دیگر؛ انسان است كه خداوند متعال او را با دو دست قدرت خود پدید آورد و ملائكه بر او سجده كردند و استاد آنان شد، هم عقل و هم شهوت در وجودش گذاشت ، و از خاك و آب به وجود آمده است .

نوع سوم ؛ نژاد جن است كه خداوند ایشان را از آتش بى دود(و باد) پدید آورد، و مثل انسان عقل و شهوت به آنها داده شده است . خلقت جن قبل از خلقت آدم و هم زمان با خلقت نسانس بوده است . خداوند درباره خلقت آنان چنین فرموده

والجان خلقناه من قبل من نار السموم

 ما طایفه جن را قبل از انسان از آتش گرم و سوزان - و شعله ور بدون دود آفریدیم .
همان طور كه خداوند، نخست آدم علیه السلام را خلق نمود و همسرش حوا را بعد از او از جنس خودش آفرید، پدر جن ها هم كه مارج  نام داشت از آتش و سپس همسرش مارجه  را نیز از او خلق نمود . مارج و مارجه  با هم ازدواج كردند جان  متولد شد و فرزندان جان  دو طایفه شدند، یك طایفه ، همان جن ها كه در میان آنان ، هم مؤمن پیدا مى شود و هم كافر؛ طایفه دوم ؛ شیاطین شدند كه پدر بزرگشان ابلیس  مى باشد. ابلیس یكى از فرزندان جان است .

شیطان در کمین گاه صفحة 25

موضوع: شیطان شناسی، برچسب ها: شیطان شناسی،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 05:46 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شیطان شناسی ( معنی شیطان )

شیطان دو معنى دارد: یكى اصطلاحى ، و آن همان معنایى است كه بر سر زبان مردم است . وقتى كلمه شیطان گفته مى شود، ذهن مردم متوجه آن ملعونى مى شود كه رو در روى خدا ایستاد و نافرمانى كرد و در برابر آدم علیه السلام سجده نكرد.

دیگرى معنى لغوى آن است ، شیطان از شطش شاطن گرفته شده و هر دو به معنى پلید، خبیث ، پست و موجودى سركش ، متمرد و نافرمان به كار برده مى شود. به عبارت دیگر، به هر چیز مرموز، موذى و آزار دهنده گفته مى شود. هم چنین به معنى منحرف و منحرف كنند، یاغى و طاغى ، شریر و شرارت كننده ، دور بودن و دور شدن از حق و حقیقت ، دور شدن از رحمت و مغفرت الهى ، بدخوى و سخت دل ، بدجنس و بد ذات و ناپاك ، هلاك شده و هلاك شونده آمده است . این معانى و صفات در انسان باشد یا در جن ، در چهار پایان باشد یا وحوش ، خزندگان و غیره همه این ها از معانى و مصادیق شیطان است .

و فرد شاخص آن ، همان معنا و مفهوم اصطلاحى آن است كه در میان مردم معروف و مشهور است و آن ابلیس و لشگریان و اعوان و انصار و یاوران او است . همان كسى كه باعث بدبختى خود و آدم علیه السلام ، باعث بیرون شدن خود و آدم علیه السلام از بهشت شد .

شیطان در کمین گاه صفحة 15

موضوع: شیطان شناسی، برچسب ها: شیطان شناسی،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 04:30 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات