شعر ( دنیا هیچ )

دنیا نسزد از او مشوش بودن

از سوز غمش دمی در آتش بودن

 

ما هیچ و جهان هیچ و غم و شادی هیچ

خوش نیست برای هیچ ناخوش بودن

برگرفته از دیوان اشعار ابو سعید ابوالخیر / رباعیات

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ یکشنبه 29 تیر 1393 ] [ 02:14 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( گذران بودن دنیا )

دنیا گذران ، محنت دنیا گذران

نی بر پدران ماند و نی بر پسران

 

تا بتوانی عمر به طاعت گذران

بنگر که فلک چه می کند با دگران

برگرفته از دیوان اشعار ابو سعید ابوالخیر / رباعیات

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ چهارشنبه 25 تیر 1393 ] [ 01:09 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( تشبیه دنیا به زن پیر )

جهدی بکن ار پند پذیری دو سه روز 

تا پیشتر از مرگ بمیری دو سه روز

 

دنیا زن پیریست چه باشد ار تو

با پیرزنی اُنس نگیری دو سه روز

برگرفته از دیوان اشعار ابو سعید ابوالخیر / رباعیات

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 05:13 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( رفتن از دنیا )

هرکه آمد گل زِ باغ زندگانی چید و رفت

عاقبت بر سستی اهل جهان خندید و رفت

 

کس در این ویرانه جز یک دانه ی حاصل بر نچید

هرکه آمد دانه بذر هوس پاشید و رفت

 

سر چرا عاقل فرود آرد به تاج سلطنت

باید آخر پای خود را در کفن پیچید و رفت

 

بس که در گل گلعذاران خفته در پهلوی من

همچو شبنم می توان در روی گل غلتید و رفت

 

در جهان از رفتن معراج خود ترس مترس

بس که خوش جائیست با سر میتوان گردیدورفت

 

( حاجب ) اندر دار دنیا میل آسایش نداشت

چند روزی آمد و یاران خود را دید و رفت


بر گرفته از دیوان اشعار حاجب شیرازی / غزلیات / شماره 59


موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 03:12 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( در وصف روستای نهرخلج )

ای نهرخلج دیار یاران ، ای مظهرِ مهر و مهربانی

در سینة خلق جا گرفتی ، مانا به نگاه جاودانی

 

نازم به هوای کوهسارت ، آنجا که صفا و لطف دارد

جان هدیه کنم به مردمانت ، آن ناموران بی نشانی

 

دانی که کجاست مسکن تو ، اعماق دل سیاه چشمان

هستی تو دیار لاله رویان ، کاشانة پاک مَهرُ خانی

 

هر گوشة خاک نازنینت ، صد لالة داغدار رسته

با منظر خوش  عُذار و نیکو ، یاد آورِ جنّت جنانی

 

گر بار دگر بسویت آیم ، صد بوسه زنم به خاک پاکت

پُرسم  زِ تو کوی گُلعُذاران ، خواهم زِ تو راه زندگانی

 

آن یاور خوب و دلکش تو ، شاه است به محفل نگاران

وان دشمن سخت وسرکش تو،گرگ است به جامة شبانی

 

آیا تو بیاد داری آن روز ، آن روز که شورشی به پا شد

از شورش  دَهر سر کشیدم ، یک جامِ شراب در نهانی

 

هستی  وطن هزار دستان ، کاشانة ی جاودانه هستی

« قربانی » از این  وطن برون شد ، از جور نگار در جوانی

سراینده : رضا قربانی نهرخلجی

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ پنجشنبه 19 تیر 1393 ] [ 11:51 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( حال عالم دنیا )

حال عالم سر بسر پرسیدم از فرزانه‌ای

 گفت : یا خاکیست یا بادیست یا افسانه‌ای

 

گفتمش، آن کس که او اندر طلب پویان بود؟

گفت : یا کوریست یا کریست یا دیوانه‌ای

 

گفتمش: احوال عمر ما چه باشد عمر چیست؟

 گفت : یا برقیست یا شمعیست یا پروانه‌ای

 

بر مثال قطره‌ی برفست در فصل تموز

هیچ عاقل در چنین جاگاه سازد خانه‌ای

 

یا مثال سیل خانست آب در فصل بهار  

  هیچ زیرک در چنین منزل فشاند دانه‌ای

 

فیلسوفی گفت: اندر جانب هندوستان    

حکمتی دیدم نوشته بر در بت خانه‌ای

 

گفتم: آن حکمت چه حکمت بود؟ گفت: این حکمتست

 آدمی را سنگ و شیشه چرخ چون دیوانه‌ای

 

نعمت دنیا و دنیا نزد حق بیگانه است

هیچ عاقل مهر ورزد با چنین بیگانه‌ای؟

دیوان اشعار ابو سعید ابو الخیر / مقطعات / ابیات پراکنده

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ پنجشنبه 19 تیر 1393 ] [ 05:11 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( عاقبت زندگی دنیا )

یکی بخرام در بستان که تا سرو روان بینی

دلت بگرفت در خانه برون آتا جهان بینی

چو رفتی سوی بستان ها یکی بگذر به گورستان

که گورستان همی گوید بیا تا دوستان بینی

بسی بادام چشمانند به دام مرغ حیرانند                       

بسا پسته دهانان  را تو بر بسته دهان بینی

امیری را که بر قصرش هزاران پاسبان بودند

تو اکنون بر سر گورش کلاغی پاسبان بینی

سر تابوت شاهان را اگر در گو بگشایند

فتاده در یکی کنجی دو پاره استخوان بینی

احد گویان صمد جویان همه زیر زمین رفتند

تو مهرویان مهوش را در این خاک گران بینی

چه دل بندی در این دنیا ایا خاقانی خاکی

که تا بر هم نهی دیده نه این بینی نه آن بینی

          دیوان اشعار خاقانی شروانی / غزلیات / شمارة 329

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ چهارشنبه 18 تیر 1393 ] [ 06:58 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( نیش و نوش دنیا )

دنیا که از او دل اسیران ریش است

پا مال غمش ، توانگر و درویش است

نیشش ، همه جانگزاتر از شربت مرگ

نوشش ، چو نکو نگه کنی ، هم نیش است

دیوان اشعار شیخ بهائی / رباعیات / صفحة 171 و 172

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ چهارشنبه 18 تیر 1393 ] [ 03:38 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( درک آخرت )

ای دل رخ  از این سرای فانی  برتاب

جز در طلب جهان باقی  مشتاب

دنیا لفظ است و آخرت معنی  آن

                                                 در لفظ مپیچ این همه ، معنی دریاب

                             دیوان اشعار واعظ قزوینی / رباعیات / قسمت اول

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ سه شنبه 17 تیر 1393 ] [ 05:28 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( مذمت مال دنیا )

ای کرده بصد خون جگر جمع متاع

آیا چه شود حال تو هنگام وداع

با خلق نزاع از پی دنیا کم کن

دنیا نه متاعیست که ارزد بنزاع

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ سه شنبه 17 تیر 1393 ] [ 03:56 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعر ( مذمت دنیا )

دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ

   اندیشه و اعتبار دنیا همه هیچ

ای جان به دیار هیچ دل هیچ مبند

   زیرا که بود دیار دنیا همه هیچ


دیوان شعر میر داماد / رباعیات

موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 10:27 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

شعری در وصف مدرسه راهنمایی دخترانه صداقت شهر داران

از مدرسه صداقت آموز

آداب و فنون زندگانی

باشد که دوباره گردد احیاء

در دوره ی سبز اسفنانی

بر دختر شهر باید آموخت

اسرار علوم جاودانی

هستند همه ، معلمانش

عالِم به نزول آسمانی

دریاب معلمان وحدت

هستند مدرّس صداقت

در صبح بهار باز دیدم

خورشیدِ سپیدِ صبحگاهی

از نغمه ی بلبلان شنیدم

هر لحظه نوید پادشاهی

آن دخترکان پاک و معصوم

دور از همه پستی و تباهی

با راهنمائی مدیران

گشتند به راه علم ، راهی

آموخته درس ، با مهارت

در مکتب روشن صداقت

خورشید اگر که گشت طالع

از قلّه ی با شکوه داران

بر مسند اعتلای دانش

دریاب طراوت بهاران

« قربانی » اگر به شوق یاران

توصیف نمود ، بوی باران

مولائی از اعتلای دانش

گردید سرآمد مدیران

برتاب ندای مهرورزی

از شهر ، به هرکجای ایران

ای دخترِ پاک ، با متانت

ره یاب به ساحت صداقت

                                      سراینده : رضا قربانی نهرخلجی


موضوع: شعر، برچسب ها: شعر،
[ یکشنبه 15 تیر 1393 ] [ 04:50 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic