آداب و سنن ( اوقات گرفتن خون )

اوقات گرفتن خون

در مجمع نوشته خون در بدن انسان هر روز در عضوی جوش دارد از اول ماه تا نیمه در ترقی ماه ترك قصد حجامت شود زیرا ممكن است مضر باشد .

15 باعث فرح و نشاط است 16 قوت بدن 17 دافع درد 18 روشنی دل 19 قوت دل 20 شادی دل 21 دافع صفرا 22 صفای خاطر 23 خلاصی از مرض 24 ایمنی از برص 25 قوت دل 26 نجات از بیماری 27 قوت چشم  29 و 30 حكمی ندارد .

ختوم و اذكار جلد 1 صفحة424

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 02:32 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( اصلاح موی سر در روزهای ماه قمری و اثرات آن)

اصلاح موی سر در روزهای ماه قمری و اثرات آن

روز اول ماه كوتاهی عمر

روز دوم ماه حاجت روا گردد

روز سوم ماه سبب درازی مو باشد

روز چهارم ماه باعث غم و اندوه است

روز پنجم ماه باعث سرور و شادی است

روز ششم ماه باعث بلای ناگهانی است

روز هفتم ماه از بزرگان دولت یابد

روز هشتم ماه سبب بیماری است

روز نهم ماه باعث دردی شود

روز دهم ماه عزیز و محترم گردد

روز یازدهم ماه باعث اندوه است

روز دوازدهم ماه میان مردم با شكوه گردد

روز سیزدهم ماه با شخصی خصومت كند

روز چهاردهم ماه باعث شادی است

روز پانزدهم ماه باعث شادی است

روز شانزدهم ماه باعث دلتنگی است

روز هفدهم ماه میانه است

روز هجدهم ماه باعث رنج و اندوه است

روز نوزدهم ماه توانگر شود

روز بیستم ماه باعث ایمنی از بلاست

روز بیست و یكم ماه دولت یابد

روز بیست و دوم ماه باعث بی پولی است

روز بیست و سوم ماه كارهایی اصلاح شود

روز بیست و چهارم ماه كارها اصلاح شود

روز بیست و پنجم ماه كارها به اصلاح آید

روز بیست و ششم ماه از بلا رها شود

روز بیست و هفتم ماه پشیمانی آورد

روز بیست و هشتم ماه بسیار بسیار بد است

روز بیست و نهم ماه از خلق بپرهیزد

روز سی ام ماه از بلیات ایمن باشد


برگرفته از کتاب شفا خانه معنوی

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 02:23 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( آداب کوتاه کردن موی سر )

آداب کوتاه کردن موی سر

از امام موسی(علیه السلام) منقول است : سه چیز است كه هر كس لذّتشان را یافت ترك نمی كند : مو را از بیخ گرفتن ، جامه را كوتاه نمودن ، و طی كنیزان نمودن .

حضرت صادق(علیه السلام) فرمود : موی سر را از بیخ بگیر تا چرك نگیرد جانوران در آن جا نكنند . گردنت گنده شود ، دیده ات جلا یابد .

از حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) منقول است وقتی حق تعالی توبه ی حضرت آدم(علیه السلام) را قبول فرمود سر به سجده گذاشت و وقتی سر برداشت رو به آسمان نمود و گفت پروردگارا حسن و جمال مرا زیاده گردان ! پس بعد از آن ریش بسیار سیاهی بر رویش رویید پیش تر ریش نداشت . گفت پروردگارا این چیست ؟ وحی رسید این زینت تو و زینت مردانِ فرزندان تو تا روز قیامت است .

حلیة المتقین صفحة 125 و 126

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ دوشنبه 6 مرداد 1393 ] [ 02:20 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic