سرگرمی ( كیستان )

كیستان

1 - او یكی از الگوهای جاویدان است كه تمام خوبی ها را به تنهایی دارد. هم مقام عصمت و پاكی و هم علم و معرفت. او از مجاهدین در راه خداوند محسوب می شود و بیت الاحزان محل ناله های مظلومانه اوست. او كیست؟

2 - او یكی از زنان است كه در قرآن از او به بزرگی یاد شده. او در محیط فاسدی زندگی می كرد و هرگز تحت تأثیر تبلیغات طاغوت زمان قرار نگرفت. او به خاطر پایداری در دین مورد خشم همسرش قرار گرفت و در آخرین لحظات زندگی خود در حالی كه سنگ بزرگی روی سینه اش قرار گرفت بود و به وسیله همسرش شكنجه می شد، رو به سوی خداوند متعال عرضه داشت: پروردگارا! خانه ای بهشتی برایم آماده نما و مرا از دست ظالمین نجات بده و لحظه ای بعد به شهادت رسید. اوكیست؟

3 - كیستم من ادیب و شاعره ام           بیشتر در پی مناظره ام

من زنی شاعر و سخندانم               شاعری از دیار ایران ام

بیشتر شعرهای من پند است           گاه تلخ است و گاه چون قند است

مثل شعری كه با تكبر و ناز          سیر یك روز طعنه زد به پیاز

یا سخن گفتن عدس با ماش         وقت پختن میان دیگ آش

شعرهایم روان و شیرین است        یك از شعرهای من این است

« كودكی كوزه ای شكست و گریست      كه مرا پای رفتن نیست »

كیستم من؟ بگو اگر دانی              پی به نامم ببر به آسانی

4 - من سرمایه دار زمان حضرت موسی هستم كه در اثر نافرمانی و گناه مورد خشم خداوند قرار گرفتم و دارایی ام نابود شد. من كیستم؟

5 - یكی از عوامل مهم پیروزی انقلاب هستم. فصل هشتم قانون اساسی درباره اختیارات من صحت می كند. از عمده كارهای من متحد ساختن مردم و هدایت آنان است. من كیستم؟

6 - یكی از یاران پیامبر اكرم صلی الله علی وآله كه عمر طولانی داشت و تا زمان امام باقر علیه السلام زندگی كرد. او اولین زائر امام حسین علیه السلام محسوب می شود. او كیست؟

پاسخ ها

1 - حضرت زهرا سلام الله علیها  2 - آسیه همسر فرعون  3 - پروین اعتصامی  4 - قارون 5 - رهبری 6 - جابربن عبدالله انصاری 

منبع      http://qom.namaz.ir  


موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 ] [ 08:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش اول )

معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش اول

1 كدام پیامبر بود كه هیچ قوم و خویشی نداشت؟

2 كدام پیامبر بود كه پدر نداشت؟

3 كدام پیامبر در كودكی پیامبر شد؟

4 كدام پیامبر بود كه برادرانش او را به چاه انداختند؟

5 كدام پیامبر بود كه شمشیر و زره می ساخت؟

6 كدام پیامبر بود كه خداوند او را از دست دشمنان به آسمان برد؟

7 كدام پیامبر بود كه به معراج رفت و شگفتی های آسمان را در آن سفر آسمانی دید؟

8 خداوند متعال كدام پیامبر را در شكم ماهی حفظ كرد؟

9 كدام پیامبر بود كه در اوج فقر و گرفتاری در امتحان الهی پیروز شد؟

10 قبر كدام پیامبر در آستان خوزستان است؟

پاسخ ها

1 - حضرت آدم علیه السلام

2 - حضرت عیسی علیه السلام

3 - حضرت عیسی علیه السلام

4 - حضرت یوسف علیه السلام

5 - حضرت داوود علیه السلام

6 - حضرت عیسی علیه السلام

7 - حضرت محمد صلی الله علیه وآله

8 - حضرت یونس علیه السلام

9 - حضرت ایوب علیه السلام

10 - حضرت دانیال علیه السلام در شوش

منبع : http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی ( معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش اول )،
[ دوشنبه 19 آبان 1393 ] [ 11:21 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش دوم )

معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش دوم

11 كدام كودك بود كه در گهواره سخن می گفت؟

12 همسر كدام پیامبر بدون پدر و مادر به دنیا آمد؟

13 كدام پیامبر كِشتی ساخت؟

14 كدام پیامبر افراد كور را شفا می داد؟

15 كدام پیامبر دارای دوازده پسر بود؟

16 كدام پیامبران هم اكنون زنده است؟

17 لقب حضرت ابراهیم علیه السلام چیست؟

18 نام قوم حضرت هود چه بود؟

19 كدام پیامبر دارای تبر بود؟

20 اسرائیل لقب كدام یك از پیامبران الهی است؟

پاسخ ها

11 -  حضرت عیسی علیه السلام

12 - حضرت آدم علیه السلام

13 - حضرت نوح علیه السلام

14 - حضرت عیسی علیه السلام

15 - حضرت یعقوب علیه السلام

16 - حضرت خضر علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام

17 - خلیل الله

18 - قوم عاد

19 - حضرت ابراهیم علیه السلام

20 - حضرت یعقوب علیه السلام

منبع : http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی ( معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش دوم )،
[ سه شنبه 15 مهر 1393 ] [ 11:41 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش سوم )

معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین بخش سوم

21 - نام پیامبرانی را كه هم نام سوره های قرآن است ذكر كنید؟

22 - داستان كدام پیامبر به عنوان احسن القصص معرفی شده است؟

23 - كدام یك از پیامبران الهی عمر زیادی كرد و اولین پیامبری بود كه در زمانش عذاب الهی نازل شد؟

24 - نام كدام پیامبر بیشتر از پیامبران دیگر در قرآن ذكر شده است؟

25 - صفت كدام یك از پیامبران ( ذبیح الله ) است؟

26 - كدام پیامبر مردگان را زنده می كرد؟

27 - كدامیك از پیامبران در سن پیری صاحب فرزند شد؟

28 - دو تن از پیامبرانی كه نامشان در قرآن ذكر شده و تا آخر عمر ازدواج نكرده اند را نام ببرید؟

29 - كدام پیامبر بود كه با حیوانات و پرندگان سخن می گفت و سخنان آنان را نیز می شنید؟

30 - كدام پیامبر به شیخ الانبیاء معروف است؟

پاسخ ها

21 - حضرت نوح علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه وآله، حضرت ابراهیم علیه اسلام

22 - حضرت یوسف علیه السلام

23 - حضرت نوح علیه السلام

24 - نام حضرت موسی علیه السلام 136 مرتبه در قرآن آمده است

25 - حضرت اسماعیل علیه السلام

26 - حضرت عیسی علیه السلام

27 - حضرت زكریا علیه السلام

28 - حضرت یحی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام

29 - حضرت سلیمان علیه السلام

30 - حضرت نوح علیه السلام

منبع : http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی ( معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش سوم )،
[ سه شنبه 15 مهر 1393 ] [ 11:37 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش چهارم )

معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین  -  بخش چهارم

31 - كدام پیامبران با هم نسبت برادری داشتند؟

32 - لقب كدام یك از پیامبران حبیب الله است؟

33 - كدام پیامبر به روح الله معروف است؟

34 - پیامبرانی را كه با هم نسبت پدر و پسری داشتند نام ببرید؟

35 - دو تن از پیامبرانی را كه نامشان در قرآن آمده و با هم پسرخاله بودند، چه نام دارند؟

36 -  - كتاب حضرت عیسی علیه السلام چه نام دارد؟

37 - تورات كتاب كدام پیامبر است؟

38 - زبور كتاب كدام پیامبر است؟

39 - عمر كدام پیامبر بیش از همه ی پیامبران است؟

40 - خداوند متعال به كدام پیامبر علم نجوم و حساب آموخت؟

41 - كدام پیامبر جدّ اول رسول اكرم صلی الله علیه وآله بود؟

42 - كدام پیامبر نخستین شخصی بود كه خط نوشت و لباس دوخت؟

43 - دختر كدامیك از پیامبران به عفت و حیا مشهور است؟

44 - خوش صداترین پیامبر چه نام داشت؟

پاسخ ها

31 - حضرت اسحاق و حضرت اسماعیل، حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام

32 - حضرت محمد صلی الله علیه وآله

33 - حضرت عیسی علیه السلام

34 - حضرت زكریا و حضرت یحی، حضرت حضرت داوود و حضرت سلیمان، حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق علیهم السلام

35 - حضرت یحی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام

36 - انجیل

37 - حضرت موسی علیه السلام

38 - حضرت داوود علیه السلام

39 - حضرت عیسی علیه السلام

40 - حضرت ادریس علیه السلام

41 - حضرت ابراهیم علیه السلام

42 - حضرت ادریس علیه السلام

43 - حضرت شعیب علیه السلام

44 - حضرت داوود علیه السلام

منبع : http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی ( معماهای پیامبران سلام الله علیهم اجمعین - بخش چهارم )،
[ سه شنبه 15 مهر 1393 ] [ 11:35 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای نماز - بخش اول )

معماهای نماز ( بخش اول )

1 - نمازهای یومیه چند بسم الله دارد؟

2 - نمازی كه بدون وضو هم می تواند خواند كدام است؟

3 - نمازهای یومیه چند تشهد دارد؟

4 - نمازهای یومیه ی مسافر چند ركعت است؟

5 - نماز دو ركعتی كه ده ركوع دارد كدام است؟

6 - نمازی كه امام علی علیه السلام خواند و در بین آن ضربت شمشیر خورد چیست؟

7 - آخرین نمازی كه امام حسین علیه السلام خواند كدام بود؟

8 - كدام نماز است كه فقط حمد دارد؟

9 - كدام نماز است كه حمد و سوره ندارد؟

10 - كدام نماز واجب را نمی توان به جماعت خواند؟

11 - كدام نماز است كه نمازگزار علاوه بر حمد و سوره یك آیه را در هر ركعت باید بخواند؟

12 - كدام نماز باید به جماعت خوانده شود؟

13 - در كدام مكان مسافر می تواند نمازش را كامل بخواند هرچند سفرش یك روزه باشد؟

14 - نمازی كه دو ركعت است و نه قنوت دارد؟

پاسخ ها

1 - بیست  2 - نماز میت  3 -  نه تشهد 4 -  یازده ركعت 5 -  نماز آیات 6 -  نماز صبح 7 - نماز ظهر و عصر  8 - احتیاط   9 -  میّت 10 - نماز احتیاط 11 - نماز دهه ی اول ماه  ذی الحجه 12 - نماز جمعه 13 - مسجدالحرام،  مسجدالنبی، مسجد كوفه، حرم امام حسین علیه السلام 14 - نماز عید فطر و نماز عید قربان

منبع :  http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی ( معماهای نماز - بخش اول )،
[ یکشنبه 6 مهر 1393 ] [ 06:17 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معما های نماز - بخش دوم )

معما های نماز ( بخش دوم )

15 - با اضافه كردن یك حرف به اول و آخر كلمات داده شده واجبات نماز را پیدا كنید

ی؟

یا؟

كبیره الاحرام؟

كو؟

جو؟

رائ؟

ك؟

شه؟

لا؟

رتی؟

والا؟

16 - كلمات زیر را مرتب كنید تا مقدمات نماز را به دست آورید

ه  ، ط ، ت ، ا ، ر ؟

س ، ل ، ا ، ب ؟

ن ، ا ، ك ، م ؟

ه ، ب ، ق ، ل ؟

ت ، و ، ق ؟

پاسخ ها

15 نیت ، قیام ، تكبیره الاحرام ، ركوع ، سجود ، قرائت ، ذكر ، تشهد ، سلام ،  ترتیب ، موالات

16 طهارت ، لباس ، مكان ، قبله ، وقت

منبع :  http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی ( معما های نماز بخش دوم )،
[ یکشنبه 6 مهر 1393 ] [ 06:14 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های پرسشی ، قسمت اول)

چیستان های پرسشی ،  قسمت اول

1 - آن چیست كه هم در كوره ی آهنگر است و هم در تنور نانوا؟

2 - آن چیست كه هر چه بكشیم زیادتر می شود؟

3 - آن چیست كه هر چه بكشیم كم تر می شود؟

4 - آن چیست كه در دهان است و هم از نام های دختران است و هم نام پرنده و هم نام یك گل است؟

5 - هم فرشته است هم پادشاه و هم سزمین؟

6 - فرق ستاره با سیاره چیست؟

7 - اگر تابوت را برعكس كنیم چه می شود؟

پاسخ ها

1 - آتش 2 - خط 3 - سیگار 4 - مینا 5 - ملك است كه اگر فتح میم و لام باشد مَلَك به معنی فرشته است. اگر با فتح میم و كسر لام باشد مَلِك به معنی پادشاه است و اگر با ضم میم و جزم لام باشد به معنی سرزمین است. 6 - ستاره نقطه اش بالاست اما سیاره نقطه اش پایین است.  7 -  مُرده از درون او می افتد .

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:15 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های پرسشی ، قسمت دوم )

چیستان های پرسشی ،  قسمت دوم

8 - آن چیست كه هم در آشپزخانه است و هم در اتومبیل؟

9 - آن چیست كه هم در خیابان است و هم در بعضی از روزنامه ها؟

10 - آن چیست كه سبك است ولی نمی توان آن را نگه داشت؟

11 - آن چیست كه پیش روی ماست ولی دیده نمی شود؟

12 - آن چیست كه برگ های زیادی دارد اما ساقه ندارد؟

13 - آن چیست كه در آسمان یكی است و در زمین چهار تا؟

14 - آن چیست كه به شما تعلق دارد ولی دیگران بیشتر از آن استفاده می كنند ؟

پاسخ ها

8 - گاز  9 - جدول 10 - نفس  11 -  آینده 12 - كتاب 13 -  14 -  اسم

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:14 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های پرسشی ، قسمت سوم )

چیستان های پرسشی ،  قسمت سوم

15 - آن چیست كه در یك قرن یك بار و در ده سال و صد سال نمی آید و در دقیقه دو بار می آید؟

16 - آن چیست كه با آب می شود كباب؟

17 - آن چیست كه در اسلام بیشتر از قرآن وجود دارد؟

18 - كدام كلیدی است كه هیچ دری را باز نمی كند؟

19 - چگونه می توان با خودكار قرمز، آبی نوشت؟

20 - اتوبوسی 40 مسافر سوار كرد. در بین راه چهارده نفر پیاده شدند در آخر خط، مسافر باقی نمانده بود كه پیاده شود. سئوال این است كه بقیه مسافرها كجا رفتند ؟

21 - دختری خواب می بیند كه حیوانات درنده دور او جمع شده اند. حال باید چگونه از دست حیوانات فرار كند تا زخمی نشود؟

پاسخ ها

15 - حرف ( ق )  16 - كب 17 - حروف  18 - كلید برق  19 - كلمه ی ( آبی ) می توان نوشت   20 -  چهار تا ده نفر پیاده شدند 21 -  باید از خواب بیدار شود

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:13 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی (چیستان های پرسشی ، قسمت چهارم )

چیستان های پرسشی ، قسمت چهارم

22 - چهار ورزش را نام ببرید كه آخرشان بال باشد؟

23 - آن چیست كه اگر به زمین بیفتد نمی شكند، در آب هم تر نمی شود؟

24 - آن چیست كه تا اسمش را بیاوری می شكند؟

25 - آن چیست كه سنگین است ولی وزن ندارد، شیرین است ولی مزّه ندارد؟

26 - من در ( زنجان ) اولم، در ( یزد ) دومم، در ( خوزستان ) سومم، زمستان را شروع می كنم، پاییز را تمام می كنم!

27 - آن چیست كه بدون شكستن شیشه از آن عبور می كند ؟

28 - آن چیست كه در سربالایی، سرعتش بیشتر می شود؟

پاسخ ها

22 - هندبال، فوتبال، والیبال، بسكتبال  23 - سایه  24 - سكوت  25 - خواب  26 - حرف ( ز )  27 -  نور 28 -  حرارت آتش

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:12 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های پرسشی ، قسمت پنجم )

چیستان های پرسشی ،  قسمت پنجم

29 - آن چیست كه پر از شهر است و خانه ندارد. پر از جنگل است و درخت ندارد. پر از رود است و آب ندارد؟

30 - آن چیست كه اگر حرف اولش را برداریم وسیله بازی بچه ها می شود و اگر دو حرف اولش را برداریم نام ماده ی حیاتی می شود؟

31 - آن چیست كه هم در دریاست و هم در غذا؟

32 - آن چیست كه هم در تلویزیون است و هم در كولر؟

33 - آن چیست كه هم داروخانه دارد و هم فرودگاه؟

34  - آن چیست كه پولدار دارد ولی گدا ندارد؟

35 - آن چیست كه بالا می رود بار دارد، پایین كه می آید كار دارد؟

36 - نام گُلی است كه با حذف كردن حرف اولش روی آب شناور می شود؟

پاسخ ها

29 - نقشه  30 - كتاب 31 - نمك  32 - كانال  33 - باند  34 - نقطه  35 - قاشق  36 -  شقایق كه با حذف حرف اول آن می شود قایق

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:11 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای اخلاقی)

معماهای اخلاقی

1 - آن چیست كه اگر بریزد نمی توان آن را جمع كرد؟

2 - آن چیست كه از شخص مؤدب زودتر وارد خانه می شود؟

3 - آن چیست كه اگر از دست بدهیم دیگر پیدا نمی شود؟

4 - آن چیست كه اگر برود دیگر بر نمی گردد؟

5 - آن چیست كه از عسل شیرین تر و از زهر تلخ تر است؟

پاسخ ها

1 - آبرو 2 - سلام 3 - عمر 4 - سخن از دهان اگر خارج شود دیگر برنمی گردد  5 -  زبان

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 25 آبان 1393 ] [ 10:04 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای احكام ، قسمت اول )

معماهای احكام ، قسمت اول

1 - آن چیست كه اگر تر و خیس باشد وضو درست نیست؟

2 - چه غسلی است كه باید تمام بدن یك جا زیر آب برود؟

3 - كدام نماز است كه بدون طهارت هم صحیح است؟

4 - نماز مغرب و عشا اگر تا نمیه شب خوانده نشود، به چه نیت باید خوانده شود؟

5 - نماز یومیه مسافر چند ركعت است؟

6 - كدام نماز است كه نباید حمد و سوره در آن خواند ؟

پاسخ ها

1 - جای مسح 2 - غسل ارتماسی 3 - نماز میت 4 - مافی الذمّه 5 - یازده ركعت 6 -  نماز جماعت

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:03 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات