سرگرمی ( معماهای احكام ، قسمت دوم )

معماهای احكام ، قسمت دوم

7 - كدام نماز است كه باید به جماعت خوانده شود؟

8 - كدامیك از مبطلات روزه كفاره ندارد؟

9 - كدام روزه خواری است كه روزه اش باطل نمی شود؟

10 - كدام آب است كه خوردنش روزه را باطل نمی كند؟

11 - كدام حیوان چهارپای حلال گوشتی است كه بدون سر بریدن می توان آن را خورد؟

12 - كدام زن است كه لازم نیست از نامحرمان خود را به صورت كامل بپوشاند؟

13 - كدام سوره قرآن یازده قسم دارد؟

14 - آن چیست كه خوردن آن جنگ با خداست؟

پاسخ ها

7 - جمعه  8 - استفراغ 9 - خوردن از روی فراموشی و اجبار 10 - آب دهان  11 - برّه تو دلی كه با ذبح مادرش، ذبح آن هم حساب می شود  12 - زن سالخورده  13 - سوره شمس  14 -  ربا

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای احكام ، قسمت سوم )

معماهای احكام ، قسمت سوم

15 - یكی از پاك كننده هاست كه اگر حرف اول آن را برداریم وسیله ی جنگی می شود؟

16 - همه با نام من آشنا هستید در اسلام اهمیت زیادی دارم همیشه رو به قبله قرار دارم مرا در مساجد با نمازهای ( عمومی ) می بینید و خون حضرت علی علیه السلام بر جسم من ریخت و دشمنان دین از من وحشت دارند من چیستم؟

17 - یكی از فروع دین است كه اگر حرف اولش را برداریم نام نوعی فلز می شود؟

18 - یكی از مقدمات نماز است كه از هر طرف خوانده شود همان است؟

19 - كدام سفر است كه در عمر یك بار برای بعضی از افراد واجب می شود؟

پاسخ ها

15 - زمین  16 -  محراب 17 - خمس  18 - وضو 19 -  سفر حج

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:59 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( بازی با جملات )

بازی با جملات

1 - هر یك از جملات زیر را خیلی سریع و بدون اشتباه تكرار كنید :

* سه شیشه شیر سیری شصت تومان

* خواجه تو چه تجارت می كنی؟

* تو دوست داری با دوست من كه دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟

* شش سیخ جگر سیخی شش هزار

2 -   از جمله های زیر چیست؟

الف) سربازی سر بازی سرسره بازی سر سربازی را شكست

ب) زنی زنی  زنی زنی خوشش آمد

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:55 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های فكری ، قسمت اول )

چیستان های فكری ،  قسمت اول

1 - اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر پیاده كنید و 7 مسافر جدید را سوار كنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار كنید و سرانجام بعد از 14 ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

2 - حكم اعدام متهمی را صادر می كنند و جمله ( بخشش لازم نیست، اعدامش كنید ) را به امضا دادستان می رسانند. پس از امضاء دادستان، مأمور اجرای حكم با تغییری در جمله آن را به صورتی در می آورد كه جلو اعدام متهم را می گیرد. او چه تغییری در جمله به وجود آورده است؟

3 - چراغ راهنمایی و رانندگی قرمز است. افسر راهنمایی هم در آنجا ایستاده است با این حال راننده ای از چراغ قرمز می گذرد و كسی مزاحم او نمی شود. چه طور چنین چیزی ممكن است؟

4 - اگر دكتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت یك قرص بخورید چقدر طول می كشد تا تمام قرص ها خورده شود؟

5 - آیا می دانید یك كیلوگرم آهن چند گرم سنگین تر از یك كیلوگرم پنبه است؟

6 - شخصی را زیاد كتك زدند وقتی به هوش آمد اثری از كتك ها نبود. آیا چنین چیزی ممكن است؟

پاسخ ها

1 - خودتان هستید ( زیرا در سؤال می گوییم اگر اتوبوسی را برانید )  2 - مأمور ویرگول را از جلوی كلمه ( نیست ) بر می دارد و جلوی كلمه ( بخشش ) می گذارد لذا جمله به این صورت خوانده می شود - بخشش، لازیم نیست اعدامش كند -  3 - آن راننده پیاده است بنابراین افسر راهنمایی كاری با او ندارد.  4 - یك ساعت ( شما یك قرص را در ساعت 1 و دیگری را در ساعت 1:30 و بعدی را در ساعت 2 می خورید )  5 - یك كیلوگرم آهن با یك كیلوگرم پنبه به طور دقیق با هم برابر نیستند.   6 - خواب دیده 

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:52 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های فكری ، قسمت دوم )

چیستان های فكری ،  قسمت دوم

7 - شاگردی نمره اش 20 شد و از مدرسه اخراجش كردند. آیا می توانید بگویید چرا؟

8 - چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل كشتی حضرت موسی برده شد؟

9 - شیب یك طرف پشت بام شیروانی شكلی، 60 درجه و طرف دیگر 30 درجه است. خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است. بگویید تخم به كدام سمت پرتاب می شود؟

10 - شخصی گفت: پدر من می تواند با یك دست هر اتومبیلی را كه بخواهد نگه دارد. آیا چنین چیزی ممكن است؟ 

11 - چگونه شخصی بدون استفاده از هواپیما می تواند خود را دو ساعته به مشهد برساند؟

12 - من سكه ای كوچك را در چاهی عمیق می اندازم. آنگاه در عرض یك دقیقه می روم در می آورم. چه طور چنین چیزی ممكن است؟

13 - دو برادر به دادگاه احضار شدند. رئیس دادگاه از آنان پرسید: شما برادر هستید؟ گفتند: بله. گفت: پدر شما یكی است؟ گفتند: بله. گفت: مادرتان هم یكی است؟ گفتند: بله. بعد كه به شناسنامه ی آنان نگاه كرد گفت: شما هر دو در دوازدهم تیر 1340 متولد شده اید، پس حتماً دوقلو هستید؟ گفتند: نه. چه طور چنین چیزی ممكن است در حالی كه آنان دروغ نگفته اند؟

14 - اگر تنها یك كبریت داشته باشید و وارد یك اتاقی سرد و تاریك شوید كه در آن یك بخاری نفتی یك چراغ نفتی و یك شمع باشد اول كدامیك را روشن می كنید؟

پاسخ ها

7 - مجموع نمرات او 20 شده بود.  8 - هیچ زیرا حضرت نوح بود كه حیوانات را به كشتی برد نه حضرت موسی.  9 -  هیچ سمتی زیرا خروس ها كه تخم نمی گذارند.10 - پدر او پلیس راهنمایی و رانندگی است. 11 - آن شخص از ماشین یا قطار یا وسیله دیگری ( غیر از هواپیما ) برای سفر استفاده می كند در حالی كه دو ساعت به مچ خود بسته یا در جیب خود گذاشته بود.  12 - من كه ادعا نكردم می روم سكه را از چاه در می آورم بلكه گفتم: در عرض یك دقیقه می روم ( در ) می آورم. بنابراین منظور از ( در ) اینجا در اتاق یا رهرو و امثال آنست. 13 - چون آن ها سه قلو بودند و دو نفرشان به دادگاه احضار شده بودند.  14 -  كبریت

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:51 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( بازی با اعداد )

بازی با اعداد

1 - سن خودتان را در عدد 13837 ضرب كنید حالا نتیجه را در عدد 73 ضرب كنید چی به دست می آید؟

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:42 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای ریاضی )

معماهای ریاضی

1 - علی چهارساله است سه سال دیگر سن او یك پنجم پدرش می شود پدر او چند ساله است؟

2 - چگونه می توانید از چهار عدد هشت عدد 120 را به دست آورید؟

3 - از عدد یك تا عدد صد چند تا 9 وجود دارد؟

4 - پنج عدد دو را طوری تنظیم كنید كه جواب یك شود؟

5 - پنج عدد سه را طوری تنظیم كنید كه نتیجه ده شود؟

پاسخ ها

1 -35 ساله  2 -120= 8-8×8+8

3 - نوزده تا - 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93، 92، 91، 90، 89، 79، 69، 59، 49، 39، 29، 19، 9 .

 4 - 1= 2-2÷2+2+2  5 - 10= 3÷3+3×3×3

 منبع :   http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ جمعه 10 مرداد 1393 ] [ 01:12 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان خانواده )

چیستان خانواده

1 - كدام نام است كه اگر حرف آخرش را برداریم نام یكی از فصل های سال می شود و اگر دو حرف آخرش را برداریم نام دیگرِ قیمت می شود؟

2 - مادر خواهر پدرت چه نسبتی با تو دارد؟

3 - حسن پدر حسین و حسین پدر علی است اگر تقی فرزند حسن باشد چه نسبتی با علی خواهد داشت؟

4 - او فرزند پدر و مادر است ولی نه برادرم هست و نه خواهرم او كیست؟

5- دو نفر از جایی عبور می كردند كسی پرسید شما چه نسبتی با هم دارید یكی از آن ها جواب داد این مرد دایی پسر عمه ی من است حال چه نسبتی با او دارد؟

پاسخ ها

1 - بهاره  2 - مادر بزرگ  3 - عموی اوست  4 -  خودم 5 پدرش و یا عمویش

منبع :   http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ جمعه 10 مرداد 1393 ] [ 01:11 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان شهرها )

چیستان شهرها

1 - دو حرف آخر كدام شهرها را برداریم هم نام حیوان می شود؟

2 - شهری كه در آخرش ماده ی خوشبو دارد؟

3 - كدام پرنده ای است كه وقتی به دو نیم شود نام دو شهر می شود؟

4 - نام یكی از شهرهای بلوچستان است كه اگر حرف اولش را برداریم نام یكی از غذاها می شود؟

5 - كدام شهر ایران است كه خوردن نیمه ی اولش كُشنده ولی نیمه دومش را هر روز خورنده؟

6 - نام چه شهری است كه چهار حرف اولش نام یك پرنده و چهار حرف آخرش محل كسب و كار است و اگر  حرف چهارم و پنجم آن را برداریم نام یكی از كشورهای آسیایی است

7 - نام كدام استان ایران در قرآن آمده است؟

8 - كدام شهر ایران است كه اگر حرف اولش را برداری نام یك پسر می شود اگر دو حرف اولش را برداری یكی از صفات پیامبر صلی الله علیه وآله می شود و اگر سه حرف اولش را برداری یك ماده منفجره و اگر چهار حرف اولش را برداری واحد پول ژاپن می شود؟

9 - كدام شهرهای ایران جمع سه حیوانند؟

10 - نام كدام شهر از شهرهای استان قم از دو طرف یكسان خوانده می شود؟

11 - شهری است كه اگر حرف اولش را برداریم یكی از اشكال هندسی می شود و اگر حرف دومش را برداریم پایتخت ایتالیا می شود؟

12 - شهری كه اگر حرف اولش را برداریم نام یك وسیله ی جنگی می شود؟

13 - نام كدام شهر است كه برعكسش را بچه ها می نویسند؟

پاسخ ها

1 - شیراز، اهواز، كرمان، گرگان  2 - اندیمشك  3 - قمری 4 - خاش  5 - سمنان  6 -؟ اردكان است كه چهار حرف اولش - اُردك - نام پرنده ای است، چهار حرف آخرش - دُكان - محل كسب و كار است و اگر حروف چهارم و پنجمش را برداریم، تبدیل به - اُردُن - می شود كه یكی از كشورهای آسیایی است.  7 قم 8 - ورامین 9 - گرگان، قوچان، كرمان 10 - كهك 11 - جهرم 12 خمین 13 - قشم

منبع :   http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ جمعه 10 مرداد 1393 ] [ 01:08 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان انسان و اعضای بدن انسان )

چیستان انسان و اعضای بدن انسان

1 - بُرنده است ولی ارّه نیست،ریشه دارد ولی درخت نیست، سفید است ولی برف نیست، می كِشند اما نه با ترازو؟

2 - صندوق پر از استخوان، عروسك گوشتی بین آن رقصان؟

3 - كدام دو برادر دوقلویی هستند كه دیواری بین آنهاست و هرگز یكدیگر را نمی بینند؟

4 - آن چیست كه هم انسان دارد و هم تخم مرغ؟

5 - اسم كدام كشور در پیشانی ما جا دارد؟

پاسخ ها

1 دندان  2 - دهان  3 - چشم 4 - شانه  5 چین

منبع :   http://qom.namaz.ir


موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ جمعه 10 مرداد 1393 ] [ 01:02 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان اشیاء )

چیستان اشیاء

1 - آن چیست كه هم در داروخانه است و هم در آشپزخانه؟

2 - آن چیست كه بی صدا زنگ می زند؟

3 - آن چیست كه دوازده تماشاچی و سه بازیكن دارد؟

4 - آن چیست كه می نویسد اما نمی تواند بخواند؟

5 - آن چیست كه دندان دارد ولی چیزی نمی خورد؟

6 - آن چیست كه جان دارد ولی نفس نمی كشد؟

7 - آن چیست كه پر دارد ولی پرواز نمی كند؟

8 - آن چیست كه هر چه در آن آب می ریزند پر نمی شود؟

9 - آن چیست كه در دو وقت كمیاب می شود، گر آب تنی كند تنش آب می شود، گر گرم شود گریه كند تا بمیرد، گر سرد شود زندگی از سر گیرد؟

10 - آن چیست كه بی زبان سخن می گوید از قول من و تو قصه ها می گوید با آن كه در او نیست نه دندان و نه لب بی پرده ز كار این و آن می گوید؟

11 - آن چیست كه بی علم و دانش تمام اشیاء را همان گونه كه هست به ما نشان می دهد؟

12 - آن چیست كه چهار پا دارد ولی نمی تواند راه برود؟

13 - آن چیست كه یك پا دارد و سه چشم؟

14 - آن چیست كه دوازده برادر دور هم نشسته اند و سه نفر میانشان می رقصند؟

15 - آن چیست یك دهان و دو پا دارد؟

16 - آن چیست كه پنج انگشت دارد ولی گوشت و استخوان ندارد؟

17 - آن چیست كه چه پُر باشد و چه خالی وزنش یكی است؟

پاسخ ها

1 كپسول  2 آهن  3    ساعت  4 قلم  5 شانه  6 فنجان  7 پرگار 8 آبكش 9 یخ  10  كتاب 11 آیینه 12 میز  13 چراغ راهنمایی  14 ساعت 15 قیچی 16 دستكش 17 - نوار كاست

منبع : http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی، چیستان،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 06:26 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان حیوانات )

چیستان حیوانات

1 - آن چیست كه صدها تیغ دارد ولی گُل ندارد؟

2 - اولم، اولِ زمستان آخرم، آخرِ باغ دومم، رفته زبُستان آمده میان باغ؟

3 - چه پرنده ای است كه اگر نامش را برعكس كنیم نام پرنده ی دیگری می شود؟

4 - كدام حیوانی است كه اگر حرف اولش را برداریم همه انسان ها دارند و اگر حرف اول و دوم آن را هم برداریم مردها دارند؟

5 - كدام حیوان خطرناك است كه اگر آن را برعكس كنیم رام می شود؟

6 - كدام حیوان است كه از هر طرفش نگاه كنی آدم را می درد؟

7 - اولم، آخرِ پلنگ كه زیبا وقت جنگه دومم، آخرِ شیر كه بر جنگل امیره سومم، میانِ ببره چو طوفان و چو ابره آخرم، آخرِ گریه است عاقبت مایه ی خنده است؟

پاسخ ها

1 - جوجه تیغی 2 - زاغ 3 - غاز یا زاغ 4 -  گوزن 5 - مار 6 - گرگ 7 -  گربه

منبع : http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی، چیستان،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 06:24 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان میوه ها و گیاهان )

چیستان میوه ها و گیاهان

1 - كدام گیاه است كه اگر دو نیمش كنیم نیمی از آن لنگ و نیمی از آن غصه می شود؟

2 - اولم، اولِ پیاز است دومم، اولِ ساز است سومم، اولِ توپ است چهارمم، آخرِ هسته توی صندوقچه ی بسته؟

3 - تا تر و تازه است صدایش در نمی آید هیمنكه خشك شد صداش در می آید؟

4 - آن چه باشد كه سر بر افلاك است گوشت شیرین و استخوان چاك است رنگ او سرخ و زرد و گاه سیاه، اندر صف مردان خدا جا دارد؟

پاسخ ها

1 -  شلغم  2  -  پسته  3 - برگ  4 -  نخل

منبع : http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی، چیستان،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 06:21 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان طبیعت )

چیستان طبیعت

1 - آن چیست كه از میان آب می گذرد ولی خیس نمی شود؟

2 - آن چیست كه نمی توانید ببینیدش یا بچشیدش یا با دستتان لمسش كنید ولی برای همه لازم است و هم جا هست؟

3 - آن چیست كه نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا ؟

4 - چهار برادرند  كه هرچه می دوند به هم نمی رسند؟

5 - آن چه بچه ایست كه وقتی به مادرش می رسد ناپدید می شود؟

پاسخ ها

1 نور  2 هوا   3 خاك   4 چهارفصل  5 رودخانه

منبع : http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی، چیستان،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 06:19 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات