احکام شرعی ( رقص زن براى شوهرش یا مرد براى همسرش )

آیا رقص زن براى شوهرش یا مرد براى همسرش جایز است؟

آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‏ اى، سیستانى و وحید :

آرى، رقص زن براى شوهر و بر عكس آن جایز است.

آیات عظام صافى، فاضل، مكارم و نورى :

تنها رقص ‏زن براى‏ شوهر جایزاست.

آیت ‏اللَّه بهجت :

بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر، براى یكدیگر جایز نیست.

تبصره 1. فرض مسئله جایى است كه زن و شوهر براى یكدیگر در خلوت برقصند و كس دیگرى نباشد و نیز حرام دیگرى مرتكب نشوند (مانند گوش دادن به موسیقى حرام و مانند آن) .

تبصره 2. كسانى كه فرموده ‏اند رقص مرد براى همسرش جایز است، متذكر شده ‏اند كه هر چند این كار حرام نیست ولى سزاوار است مؤمن از آن اجتناب كند.

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( رقص زن براى شوهرش یا مرد براى همسرش )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 04:24 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( رقص زن براى مردان نامحرم )

حكم رقص زن براى مردان نامحرم چگونه است؟

همه مراجع :

حرام است.

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( رقص زن براى مردان نامحرم )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 04:23 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( نگاه به رقص در مجلس عروسى )

آیا نگاه به رقص در مجلس عروسى جایز است؟

همه مراجع:

اگر باعث تحریك شهوت یا استماع موسیقى حرام یا تأیید گناه و یا مفسده گردد، جایز نیست.

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( نگاه به رقص در مجلس عروسى )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 04:19 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( رقص محلى و سنتى )

رقص محلى و سنتى چه حكمى دارد؟

همه مراجع:

تفاوتى میان انواع رقص ‏ها در حكم نیست.

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( رقص محلى و سنتى )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 04:15 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( رقص و آوازه خوانی عروس )

آیا جایز است زن در شب عروسى (در مجلس زنان) غنا و آواز بخواند و عده‏ اى به رقص و زدن بر روى میز و صندلى مشغول شوند؟ حكم چنین مجلسى از نظر شرع چیست (البته از آلات موسیقى استفاده نمى ‏شود) ؟

همه مراجع (به جز تبریزى و خامنه ‏اى) :

در فرض مذكور اشكال دارد.

آیهت اللَّه تبریزى :

اگر مرد یا پسر ممیز در مجلس زنانه حضور نداشته باشد و از موسیقى لهوى نیز استفاده نكنند، آواز زن در مجلس زنان و رقص زن براى زنان و زدن بر میز و صندلى و مانند آن- كه از آلات موسیقى محسوب نمى ‏شود- اشكال ندارد.

آیت ‏اللَّه خامنه ‏اى :

اگر كیفیت زدن به شیوه متداول در عروسى ‏هاى سنتى باشد و لهو محسوب نشود و نیز رقص زن براى زنان، باعث تحریك شهوت و یا مفسده دیگر نگردد، اشكال ندارد.

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( رقص و آوازه خوانی عروس )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 04:09 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( رقص باله )

مى خواستم بدانم رقص باله كه نوعى ورزش است ایراد دارد چون بیشتر شبیه به حركات نمایشى است تا رقص مثل حركاتى كه با اسكیت انجام مى شود البته نه جلوى نامحرم.

چنانكه گفته شده این كار نوعى رقص است و ورزش نیست و بنا بر نظر ایت الله مكارم رقص منشا فساد است و اشكال دارد و فرقى بین اقسام ان نیست . تنها رقص زن براى همسر خودش ان هم در صورتى كه همراه كار حرامى مانند موسیقى مطرب نباشد و فقط در حضور همسر باشد جایز است .

استفتاات جدید ایت الله مكارم ج 1 س 535

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( رقص باله )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 04:03 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( حكم رقص مرد براى مرد )

حكم رقص مرد براى مرد را بیان كنید؟

آیات عظام امام، تبریزى و خامنه‏ اى :

اگر باعث تحریك شهوت یا ارتكاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشكال ندارد (ولى براى سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب كند).

آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید :

بنابر احتیاط واجب، رقص مرد در حضور مردان جایز نیست .

آیات عظام صافى و مكارم :

رقص مرد در حضور مردان حرام است.

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( حكم رقص مرد براى مرد )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 04:02 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( رقص زن براى زن بدون وجود نامحرم )

رقص زن براى زن بدون وجود نامحرم در مجالس عروسى میهمانى ‏ها و پارتى ‏ها چه حكمى دارد؟

آیات عظام امام، تبریزى و خامنه ‏اى :

اگر باعث تحریك شهوت یا ارتكاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشكال ندارد (ولى سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب كند) .

آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید :

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیات عظام صافى و مكارم :

رقص زن براى زن حرام است.

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( رقص زن براى زن بدون وجود نامحرم )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 03:58 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( حکم رقص زن و مرد )

آیا رقص زن و مرد اشكال دارد؟

آیات عظام امام و خامنه‏ اى :

رقص اگر باعث تحریك شهوت، ارتكاب گناه و یا ترتّب مفسده شود و یا زن در بین مردان نامحرم برقصد، حرام است .

آیت اللَّه بهجت :

به طور كلى رقص اشكال دارد .

آیت ‏اللَّه تبریزى :

رقص زن براى شوهر و رقص زن براى زنان، در مجالس عروسى و مانند آن- در صورتى كه در معرض نگاه مرد (حتى پسر ممیز) نبوده و مشتمل بر حرام دیگرى مثل موسیقى و مانند آن نباشد اشكال ندارد. رقص در غیر این دو مورد، از مصادیق لهو بوده و سزاوار است كه مؤمن، از لهو اجتناب كند.

آیات عظام سیستانى و وحید :

تنها رقص زن براى شوهر و بر عكس آن، جایز است .

آیات عظام صافى، فاضل و مكارم:

تنها رقص زن براى شوهر جایز است.

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه هاموضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( حکم رقص زن و مرد )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 03:53 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( رقص زن براى محرم )

رقص زن براى محرم چه صورتى است؟

آیات عظام فاضل، نورى، وحید، بهجت، سیستانى :

بنابر احتیاط واجب زن نمى‏ تواند براى محارم خود برقصد .

آیات عظام تبریزى، صافى، مكارم :

رقص زن براى مردان حرام است، خواه محرم باشند یا نامحرم.

آیت الله خامنه‏ اى، امام خمینى :

اگر باعث تحریك شهوت یا ارتكاب گناه و یا ترتب مفسده شود، حرام است و در غیر اینصورت اشكال ندارد.

برگرفته از کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( رقص زن براى محرم )،
[ پنجشنبه 10 مهر 1393 ] [ 03:31 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( استفاده از ماهواره )

استفاده از ماهواره جایز است؟

آیت اللّه خامنه ‏اى و آیت اللّه مكارم:

با توجه به اینكه برنامه‏ هایى كه از طریق ماهواره ها پخش مى ‏شود غالباً در بردارنده آموزش افكار گمراه كننده و تحریف حقایق و برنامه‏ هاى لهو و فساد هستند، استفاده از آن جایز نیست.

آیت‏ اللّه بهجت و آیت‏اللّه صافى:

استفاده از برنامه ‏هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جایز نیست.

آیت اللّه تبریزى:

چنانچه نگاه كردن آنها باعث تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در جامعه باشد، جایز نیست و در غیر این صورت باید مراعات مقررات و قوانین شود

آیت اللّه فاضل:

استفاده از برنامه‏ هاى مفید و مشروع آن اشكال ندارد ولى مشاهده برنامه ‏هاى مشتمل بر فساد و مخرّب جایز نیست و اگر در این زمینه مقرراتى وجود دارد، باید رعایت شود.

آیت اللّه سیستانى:

استفاده از ماهواره اگر مفسده نداشته باشد، جایز است و دیدن فیلم‏هاى مستهجن جایز نیست و تهیه آن در صورتى كه اطمینان پیدا شود دیگران از آن استفاده بدى نمى ‏كنند، اشكال ندارد .

کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( استفاده از ماهواره )،
[ یکشنبه 30 شهریور 1393 ] [ 10:46 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( خرید و فروش آنتن ماهواره از نظر مقام معظم رهبری )

از نظر مقام معظم رهبرى استفاده و خرید و فروش آنتن ماهواره چه حكمى دارد.؟

به نظر مقام معظم رهبرى، دستگاه مذكور، هر چند از آلات مشترك است كه قابلیت استفاده حلال را دارد ولى چون غالباً از آن بهره‏بردارى حرام مى ‏شود و افزون بر این بهره‏گیرى از آن در خانه، مفاسد دیگرى را هم در بر دارد، بنابراین خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر براى كسى كه اطمینان دارد از آن استفاده حرام نمى ‏كند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگرى در بر ندارد و اگر قانونى در این زمینه وجود دارد، باید رعایت شود.

لازم به ذكر است، خرید و فروش ماهواره از نظر قانون جایز نیست.

کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( خرید و فروش آنتن ماهواره از نظر مقام معظم رهبری )،
[ یکشنبه 30 شهریور 1393 ] [ 10:37 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( خرید و فروش آنتن ماهواره )

حكم خرید و فروش آنتن ماهواره چیست؟

امام خمینى و آیت اللّه وحید:

اگر منافع حرام و نامشروع آن بیش از منافع حلال آن باشد- به گونه ‏اى كه منافع حلال بسیار نادر گردد- خرید و فروش آن جایز نیست و اگر قانونى در این زمینه وجود دارد باید مراعات گردد.

آیت اللّه خامنه ‏اى و آیت اللّه مكارم:

دستگاه مذكور، هر چند از آلات مشترك است كه قابلیت استفاده حلال را دارد ولى چون غالباً از آن بهره ‏بردارى حرام مى‏ شود و افزون بر این بهره‏ گیرى از آن در خانه، مفاسد دیگرى را هم در بر دارد، بنابراین خرید و استفاده از آن در خانه جایز نیست، مگر براى كسى كه اطمینان دارد از آن استفاده حرام نمى ‏كند و نصب آن در خانه نیز مفسده دیگرى در بر ندارد و اگر قانونى در این زمینه وجود دارد، باید رعایت شود.

آیت اللّه تبریزى و آیت اللّه فاضل:

خرید و فروش آن در صورتى كه به منظور استفاده حرام نباشد، اشكال ندارد. [و اگر قانونى در این زمینه وجود دارد] باید بر طبق آن عمل شود.

آیت اللّه صافى:

خرید و فروش و استفاده مشروع از آن، در صورتى كه مجتهد جامع شرایط به ملاحظه مصالح مهمه‏ اى آن را ممنوع نكرده باشد، اشكال ندارد.

آیت اللّه سیستانى:

خرید و فروش آن جایز نیست مگر در صورتى كه اطمینان پیدا كند كه خود و یا دیگران از آن استفاده حرام نمى‏ كنند.

آیت‏ اللّه بهجت:

با توجه به اینكه استفاده از منافع حرام و نامشروع آن، بیش از منافع حلال است- به گونه ‏اى كه استفاده منافع مشروع آن بسیار نادر است- خرید و فروش آن جایز نیست.

تبصره. 1

مراجع تقلید در اصل جواز خرید و فروش آلات مشتركى كه داراى منافع حلال و حرام بوده و نیز در حرمت آلاتى كه منافع مقصود و غالبى آن نامشروع بوده و یا استفاده از منافع حلال و مشروع آن در بین مردم بسیار نادر بوده، اختلاف نظر ندارند بلكه اختلاف نظر تنها در مورد و مصداق آن است یعنى، آیا استفاده از برنامه‏ هاى علمى و قرآنى دستگاه ماهواره، در بین مردم در حد وفور است یا اینكه این دستگاه منافع حرام و نامشروعش بسیار بوده و به گونه ‏اى است كه زمینه دریافت برنامه‏ هاى فاسد و مخرب را كاملاً فراهم مى ‏سازد؟ هر یك از مراجع تقلید در این زمینه (مصداق) برداشت و نظرى داشته و در قالب فتوا ارائه داده‏ اند و عده ‏اى از آنان به فتواى كلى اكتفا نموده و تشخیص آن را به عرف واگذار كرده‏ اند.

تبصره. 2

با توجه به اینكه مسأله ترویج دستگاه ماهواره در كشور ایران بعد از رحلت امام خمینى مطرح گردید از این رو نظر ایشان در خصوص ماهوار در دست نیست ولى با توجه به مسأله 2 از كتاب تحریر الوسیله (در باب مسائل مستحدثه)، مى ‏توان نظر ایشان را به دست آورد كه در متن به آن اشاره شده است.

کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( خرید و فروش آنتن ماهواره )،
[ یکشنبه 30 شهریور 1393 ] [ 10:31 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احکام شرعی ( حکم معامله ماهواره )

در صورتى كه فروشنده آنتن ماهواره بداند كه خریدار آن را به منظور استفاده حرام تهیه مى‏ كند حكم این معامله چیست؟

آیات عظام امام خمینى، خامنه ‏اى و مكارم:

فروش آن به خریدار یاد شده، جایز نیست.

آیت اللّه تبریزى و آیت اللّه فاضل:

تنها دانستن باعث نمى‏ شود كه فروش آن حرام گردد ولى اگر در این زمینه قانونى وجود داشته باشد باید بر طبق آن عمل كند.

آیت اللّه صافى:

تنها دانستن باعث نمى ‏شود كه فروش آن حرام گردد ولى اگر مجتهد جامع شرایط با ملاحظه مصالح مهمه ‏اى، آن را ممنوع كرده باشد باید به آن عمل كند.

آیت اللّه سیستانى:

خرید و فروش آنتن ماهواره جایز نیست مگر در صورتى كه اطمینان پیدا شود كه او و یا دیگران، از آن استفاده حرام نمى‏ كنند.

آیت اللّه وحید:

اگر منافع مشروع و حلال آن بسیار نادر باشد، خرید و فروش آن جایز نیست و در غیر این صورت تنها دانستن باعث نمى‏ شود كه فروش آن حرام گردد و اگر در این زمینه قانونى وجود دارد، باید مراعات گردد.

آیت‏اللّه بهجت:

با توجه به اینكه منافع مشروع و حلال ماهوار بسیار نادر است، خرید و فروش آن جایز نیست.

کتاب پرسش و پاسخ های دانشجویی

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

موضوع: احکام شرعی، برچسب ها: احکام شرعی ( حکم معامله ماهواره )،
[ یکشنبه 30 شهریور 1393 ] [ 08:27 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic