احادیث ناب ( ثواب نشستن در مسجد )

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود :

یا اباذر! تا در مسجد نشسته ای خداوند به هر نفسی درجه ای در بهشت به تو عنایت می کند وملائکه باتو به نماز می ایستند وبه هر نفسی ده حسنه برایت می نویسد وده گناه از نامه ات محو می سازد.

یا اباذر! وضوء کامل وخوب گرفتن در هوای سرد از کفّارات است،وبسیار به مساجد رفتن جهاد می باشد.

مکارم الاخلاق جلد 2 صفحة 465

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( ثواب نشستن در مسجد )،
[ شنبه 29 آذر 1393 ] [ 12:35 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش اول )

وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش اول   

امام ششم علیه السلام از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است :

که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به علی علیه السلام فرمود: تو را وصیّتی می کنم و آن را خوب رعایت کن زیرا تا آنگاه که بر آن مواظبت کنی در خیر و سعادت خواهی بود.

یا علی : هر کس خشمش را فرو خورد در حالی که می تواند آن را به کار برد خداوند به او ایمانی می دهد که طعمش کام او را شیرین،و هم از عذاب قیامت او را امان بخشد.

یا علی : هر که وقت مرگ وصیت خوب و کامل نکند درمرّوت او نقصانی وجود دارد و به شفاعت نایل نشود.

یا علی : بالاترین جهاد آنست که چون صبح سر از بالین برداری به فکر ستم کردن مباشی.

یاعلی : هر که مردم از زبانش ترسیده باشند اهل دوزخ است.

یا علی : بدترین مردم کسی است که مردم از ترس و بیم او به وی احترام کنند.

یا علی: بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیا بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرتش را به دنیای دیگری بفروشد.

یا علی: هر که عذر عذر آورنده ای را نپذیرد (چه آن صاحب عذر راستگو باشد یا دروغگو)به شفاعت من نایل نخواهد شد.

یا علی : خداوند عزوجل دروغ گفتن برای اصلاح بین مسلمین را دوست دارد و راستگویی برای افساد را دشمن دارد.

یا علی : هر که شراب را برای غیر خدا (بهداشت مثلاً...)ننوشد خداوند او را از رحیق سر بمهر (آب بهشتی دست نخورده)بیاشامد،علی علیه السلام پرسید :یا رسول الله برای غیر خدا؟

فرمود : آری بخدا هر که آن را برای حفظ و بهداشت خود ننوشد خداوند او را برای این عمل سپاس گوید.

یا علی : شرابخوار مانند بت پرست است،یا علی:خداوند نماز شرابخوار را تا چهل روز نپذیرد و اگر در این چهل روز ،بمیرد کافر است.

یا علی : هر مسکری حرام است و هر چه زیاد آن مستی آرد حتی یک جرعه آن حرام است.

یا علی : همه گناهان در خانه ای است که کلید آن شراب است.

یا علی : برای شرابخوار ساعتی می رسد که خدا را نمی شناسد.

یا علی : از بیخ بر آوردن کوههای بلند آسانتر است از نابود کردن سلطنتی که اجلش سر نیامده است.

یا علی : هر که از معاشرت با او سود دینی یا دنیوی به تو نرسد در معاشرت با او خیری نیست و هر که حق تو را ادا نکند برای او احترام و حقّی قائل مباش.

یا علی : مؤمن باید هشت خصلت داشته باشد به هنگام حوادث وقورو استوار،و در وقت بلا شکیبا و به مواقع راحتی شکر گزار،و به روزی خدا قانع و بر دشمنان ستم روا ندارد ،و بر دوستان تحمیل نکند و خود را برای راحتی دیگران به رنج افکند.

یا علی : چهار نفرند که دعایشان هرگز رد نمی شود امام عادل،پدر برای فرزند و مؤمن برای برادر مؤمن در پشت سر او،و مظلوم که خداوند می فرماید:به عزت و جلالم سوگند قسم تو را یاری خواهم کرد ولو پس از مدتهای طولانی.

یا علی : هشت نفرند که اگر توهین جز خویشتن را ملامت نکنند:آنکس که بی دعوت بر سر سفره ای نشیند ،آن که بر صاحب خانه امرو نهی فراوان کند،آن که از دشمنان چشم نیکی داشته باشد و آن که از لئیمان انتظار نیکی و احسان ببرد،و آن که سلطان را استخفاف کند ،و آن که در مجلسی و جائی نشیند که اهلیت آن را ندارد و آن که با کسی حرف بزند که به وی گوش نمی دهد.

یا علی : خداوند بهشت را بر آدمیان بد زبان موذی که از آنچه درباره مردم می گوید و می شنود باک نداشته باشد ،حرام کرده است.

یا علی : خوشا به حال آنکس که عمرش دراز و عملش نیکو باشد.

یا علی : مزاح نکن که وقارت از بین می رود و دروغ مگو که نورانیّت تو زایل می گردد و از دو چیز گریزان باش،تنبلی و بی حالی،که اگر تنبل باشی حق هیچ کس را اداء نکنی و اگر بی تابی نمایی بر هیچ حقّی صبوری نتوانی.

یاعلی : هر گناهی را امکان توبه است مگر بد خویی را که بد اخلاق از هر گناهی که برهد به گناه دیگر در افتد .

یا علی : چهار کس بزودی گرفتار عقوبت شوند:آنکس که به او نیکی کنی و نیکی تو را به بدی پاداش دهد و کسی که به او بدی نکنی و او به تو ستم روا دارد و کسی که با او معاهده ای برقرار کنی و تو به عهد خود بپایی و او با تو خیانت ورزد،و مردی که با او صله ی رحم کنند و او قطع رحم نماید.

یا علی : هر که بی تابی بر او مستولی شود راحتی از او رخت بربندد.

یا علی : دوازده خصلت است که مؤمن ،باید برای سر سفره فرا بگیرد :چهار تای آن واجب و چهار تای آن مستحب و چهار تای آن ادب است ،امّا آن ها که واجب است اینست:كه بدانی چه می خوری(از نظر حرام و حلال بودن نعمت حق)

و بسم الله گفتن و شکر گفتن و خشنود و راضی بودن،و آنها که مستحب است:بر پای چپ تکیه کند (به طرف چپ نشستن) با سه انگشت غذا خوردن و از جلوی خود غذا خوردن و انگشتان را لیسیدن و اما آنها از ادب است :کوچک گرفته لقمه و بسیار جویدن و به دهان مردم کم نظر کردن و دستها را شستن.

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش اول )،
[ سه شنبه 4 آذر 1393 ] [ 10:45 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش دوم )

وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش دوم

یا علی : خداوند بهشت را از دو خشت آفریده ،خشتی طلا و خشتی نقره و دیوارهایش از یاقوت وسقفش از زبرجد،و ریگهایش لؤلؤ و خاکش مشک و زعفران ،بعد به بهشت فرمود با من سخن بگو:گفت:(لا اله الّا الله الحّی القیوم،هر که بر من وارد شود سعادتمند است)خداوند جل جلاله فرمود:

قسم به عزت و جلالم كه هیچ شراب خوار و سخن چین و دیوثی(مرد بی غیرتی که از تماس همسر و ناموسش با نامحرمان و ظاهر شدن او در برابر آنان باکی ندارد)و کارمند و یاور ظالمان،و لواط دهنده و نبش کننده قبور و عشّار(ده یک گیرنده یا مأمور زور مالیات)و قطع کننده رحم و قدری(قائل به قدر)وارد بهشت نشوند.

یا علی : ده گروه از این امتّت به خداوند بزرگ کافرند :

آدمکش،ساحر،دیوث،آنکه به حرام با زنی از عقب درآمیزد ،آنکه با که با محرم خود زنا کند ،سخن چین فتنه انگیز ،کسی که با دشمنانی که در حال جنگ با اسلامند اسلحه فروشد و آنکه زکوه ندهدو هر کس که حج بر او واجب شود وای به حج نرود.

یا علی : جز برای پنج چیز ولیمه نباشد:عروسی،تولد فرزند،ختنه،خرید یا ساختن خانه،و بازگشت از مکه.

یاعلی : شایسته نیست که عاقل جز در یکی از سه حال عمر را سپری سازد:تحصیل روزی و ضرورات زندگی ،توشه گیری برای معاد و لذت غیر حرام.

یا علی : سه چیز از سجایا و اخلاق عالی انسانی است در دنیا و آخرت :

عفو کردن از آن که به تو ستم روا دارد و صله رحم با کسی که با تو قطع رحم کرده است،حلم و بردباری نسبت به کسی که با تو به نادانی رفتار می نماید .

یا علی : قبل از چهار چیز از چهار چیز بهره گیر : قبل از جوانی قبل از پیری،از سلامت قبل از مرگ ،از غنا پیش از فقر،از زندگی قبل از مرگ.

یا علی : خداوند متعال بر امّت من چند چیز را مکروه می دارد :

در نماز به خود ور رفتن و بازی کردن ،برای صدقه منّت گزاردن ،به صورت جنب به مسجد رفتن،در قبرستان خندیدن وبه خانه مردم سر کشیدن وبه عورت زنان (هنگام آمیزش)نگریستن که موجب کوری فرزند شود،و در وقت جماع حرف زدن که جنین لال شود و بین نمازمغرب و عشا خوابیدن که روزی را به روی آدمی می بندد و زیر آسمان بدون لنگ غسل کردن،و بی لنگ به نهرها در آمدن وبی لنگ به حمام رفتن و در نماز صبح بین اذان و اقامه حرف زدن و در وقت تلاطم دریا به کشتی نشستن ،و بر پشت بام بی حفاظ(بدون نرده و دیوار)خوابیدن که خون چنین کسی گردن خود اوست ومرد در اطاق تنها خوابیدن و با زن در حال حیض آمیزش کردن،که اگر در حیض آمیزش کند و فرزندش جذامی یا پیس متولّد شود جز خود را ملامت نکند،و مجذوم جز از فاصلة یک ذرع حرف نزند و بی لنگ به نهر ها در آمدن.

و فرمود : از جزامی بگریز چنان كه از شیر می گریزی و پس از احتلام و قبل از غسل بل زن نزدیكی كردن كه اگر چنین كند و فرزندی دیوانه متولد شود جز خود را ملامت نكند،وبر كنار نهری جاری بول كردن،وزیر درخت میوه دار مدفوع گزاردن و ایستاده نعلین پوشیدن وبه خانه ی تاریك بی چراغ در آمدن.

یا علی : آفت سجایای خوب،به خود بالیدن است.

یا علی : هر که از خدای عزوجل بترسد همه چیز از هیبت او ترسان باشند و هر که از خدا نترسد خداوند او را از هر چیز به هراس اندازد.

یا علی : هشت نفرندکه نماز و روزه ایشان مقبول نباشد :

بندة فراری تا آنگاه که به سوی مولا باز گردد،و زنی که از شوهرش نافرمانی کند  و همسر بر او خشمگین باشد و آن که زکوه ندهد،و آن کس که وضو و شستشو را ترک کند،و دختر بالغی که بی مقنعه نماز گزارد و پیش نمازی که برای مردمی پیش نمازی کند که او را کراهت دارند و آدم مست و آن که بول و مدفوع را به زور نگهدارد،و به وقت لازم آنها را دفع نکند.

یا علی : چهار چیز است که هر کس واجد آنها باشد خداوند در بهشت خانه ای برایش خواهد ساخت:

کسی که یتیمی را پذیرائی کند و بزرگ نماید،و بر ناتوانی ترحم نماید ،به پدر و مادر خود مهربان ودلسوز باشد و نسبت به مملوک و زیر دست،رعایت ومدارا داشته باشد.

یا علی : سه چیز است که هر که با داشتن آنها خدا را ملاقات کند از بهترین مردمان است :

آنکس که با انجام واجبات الهی به اوامر او وفا کنداز عابد ترین مردم است و هر کس که از محرمات و گناهان بپرهیزد از پارسا ترین مردم است،و هر که به آنچه خداوند روزیش داده قانع گردد از بی نیاز ترین مردم است.

یا علی : سه چیز است که هیچ کس از این امّت من طاقت آن را ندارند : برادر مؤمن را در مال خود بر خویش ترجیح دهد،و درباره مردم و خود انصاف را مراعات کند،و خدا را در هر حال به یاد داشته باشد،و یاد خدا این نیست که بگوید:

(سبحان الله...) بلکه آن است که به هنگام پیش آمدن گناه و حرامی از خداوند عزوجل بترسد و از آن گناه بپرهیزد.

یا علی : سه نفرند که اگر با آنان با انصاف رفتار کنی به تو ستم کنند :

پسر آدم و زن تو،و خدمتگزار،وسه تن درباره سه تن رعایت انصاف نمی کنند:

آزاده به برده ودانا به نادان و قوی به ضعیف.

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش دوم )،
[ سه شنبه 4 آذر 1393 ] [ 10:44 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش سوم )

وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش سوم

یا علی: هفت چیز است که در هر کس وجود باشد حقیقت ایمان در او به کمال رسیده است ودرهای بهشت به رویش گشاده است:کسی که وضویش را کامل بگیرید و نماز را خوب اداءکند ،و زکات مالش را بپردازد و خشم خود را نگهدارد وزیانش را حفظ نماید و بر گناهش استغفار کند و حق خیر خواهی و نصیحت را دربارة اهل خانه اش ادا نماید.

یا علی : خداوند سه کس را لعن کرده :کسی که توشه اش را تنها بخورد ودر بیابان تنها سفر کند و در خانه تنها بخوابد.

یا علی : سه چیز است که دروغ در آنها پسندیده است :حیله در جنگ،و وعده دادن به زوجه و همسر و اصلاح بین مردم ،وسه کس است که همنشینی آنها دل را بمیراند :

مردم پست و دون صفت ،ثروتمندان،سخن گفتن با زنان .

یا علی : سه چیز که از حقیقت ایمان است:در تنگدستی انفاق کردن و دربارة خود با مردم به انصاف حکم و رفتار کردن،و به متعلّم و دانش پژوه بخشش نمودن.

یا علی : سه چیز است که هر کس آنها را نداشته باشد عملش کامل نیست:پارسایی که او را از ارتکاب محارم و گناهان نگهدارد و اخلاقی که با مردم مدارا کند ،و حلمی که با نادان کاری جاهل کنار آید.

یا علی : سه چیز وسیله سرور مؤمن است دردنیا:دیدار برادران  مؤمن،افطار دادن به روزه دار،و عبادت و نماز آخر شب.

یا علی : تو را از سه چیز بر حذر می دارم:حسد و حرص و کبر.

یا علی : چهار خصلت از شقاوت است:خشکی چشم ،قساوت قلب آرزوی دراز،علاقه به ماندن در دنیا.

یا علی : سه چیز برای مؤمن درجات(بلند است)و سه چیز کفاره های (گناه)است و سه چیز هلاک کننده است و سه چیز نجات دهنده:

اما درجات :در هوای سرد و بامداد وضوی کامل گرفتن و بعد از هر نماز به انتظار نماز بعدی بودن و صبح و شب نماز را به جماعت خواندن.

اما کفارات:سلام بلند و فصیح کردن،و اطعام نمودن،و شب هنگام که مردم در خوابند به عبادت برخاستن.

و اما هلاک کننده ها:بخلی که عملی شود و هوس و تمایل نفسانی که دنبال گردد،مغرور و از خود راضی بودن.

و اما نجات دهندگان:از خداوند در آشکار و نهان ترسیدن و در حالت غنی و فقر میانه روی را رعایت نمودن،و در خوشی و ناخوشی و در حال خشم حق گفتن.

یاعلی : کودک که از شیر گرفته شد دیگر شیر داده نمی شود و کودک پس از بلوغ یتیم نمی باشد.

یا علی : برای نیکی به والدین دو سال راه به پیمایی و برای صله رحم یک سال راه پیمایی شایسته است و برای عیادت بیمار یک میل و برای تشییع جنازه دو میل و برای اجابت دعوت مؤمن سه میل و برای زیارت مؤمن چهار میل و برای دستگیری گرفتارپنج میل و برای یاری مظلوم شش میل راه پیمایی کن و بر تو باد به استغفار.

یا علی : مؤمن سه علامت دارد:اداء نماز،گرفتن روزه،پرداخت زکوه.

و متکلف(آن کس که با تصنّع زندگی می کند طبیعی و ساده)را سه علامت است:در حضور تو تملّق گوید،و در غیاب و نبود تو غیبت کند و در مصیبت ها شماتت کند.

و ظالم را سه علامت است:بر زیر دست با زور پیروزی جوید،و با زیر دست با عصیان و مخالفت و با ستمکاران یاری و همکاری نمودن.

ومنافق را سه علامت است:در سخنانش دروغ آمیزد و به وعده هایش عمل نکند و در امانت خیانت روا دارد.

و ظاهر ساز را سه علامت است :درویش مردم اظهار فعالیّت و کوشش و در خلوت تنبل باشد و دوست دارد که در هر کاری ستایش گردد.

یا علی : نه چیز را فراموشی آرد : سیب ترش خوردن ،گشنیز،پنیر،و پس مانده موش خوردن  وسنگ نبشة قبرها را خواندن و بین دو زن راه رفتن و شپش را رها ساختن و در گودی پس گردن حجامت نمودن و در آب راکد بول کردن.

یا علی : زندگی در سه چیز است:خانة وسیع،زن زیبا،سواری راهوار.

یا علی : اگر فروتن ته چاهی باشد خداوند بادی را بفرستد تا او را فرق اخیار و نیکوکاران در دوران دولت اشرار بالا ببرد.

یا علی : هر آنکس که خود را غیر موالی خود نسبت دهد لعنت خدا بر او باد و هر که اجرت کارگر را ندهد لعنت بر او باد و هر که فتنه ای پدید آورد یا فتنه انگیزی را پناه دهد لعنت خدا بر او باد!پرسیدند:یا رسول الله مراد از این حادثه چیست؟فرمود: قتل.

یا علی : مؤمن کسی است که مال و خون مسلمان از گزند وی در امان باشد و مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند و مهاجر کسی است که از گناهان هجرت کند.

یا علی : محکمترین دستاویزهای دین،دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خداست.

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش سوم )،
[ سه شنبه 4 آذر 1393 ] [ 10:43 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش چهارم )

وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام -  بخش چهارم 

یاعلی : هر که از زنش اطاعت کند خداوند او را به رو به دوزخ افکند,علی علیه السلام پرسید:مراد چگونه اطاعتی است؟

فرمود: اجازه دهد که همسرش به حمّامهای عمومی (که مورد تماس با بیگانگان باشد) و عروسیها برود و لباس بدن نما بپوشند.

یا علی :خداوند متعال به وسیلة اسلام نخوت جاهلیّت وفخر فروشی به آباء و نیاکان را از میان برداشت،بدان که مردم همگی از آدمند و آدم از خاک،و گرامی ترین آنان نزد خدا پاکترین آنهاست.

یا علی : از چیزهای حرام عبارتند از بهاء فروش مردار و سگ و شراب و اجرت زنای زن زناکار ،رشوه ای که قاضی در حکم می گیرد و اجرت ساحری.

یا علی : هر که عملی را برای آن یاد گیرد که با ابلهان جدال کند ،یا با دانشمندان به جدال برخیزد،یا مردم را به خویش دعوت کند از اهل آتش است.

یا علی : چون بنده ای بمیرد مردم گویند چه مقدار ثروت باقی گذاشته است و ملائکه گویند چه مقدار پیش فرستاده است.

یاعلی : دنیا زندان مؤمن و بهشت کافراست.

یا علی : مرگ ناگهانی برای مؤمن وسیلة راحتی و برای کافر حسرت است.

یا علی : خداوند متعال به دنیا وحی کرد که هر کس مرا خدمت کند خدمتگزاریش کن و هر که تو را خدمت

کند به گرفتاری و رنجش بیافکن.

یا علی : اگر دنیا بال پشه ای می ارزید خداوند به کافری شربتی از آب گوارا نمی داد.

یا علی : همة اولین و آخرین در قیامت آرزو می کنند که کاش بیش از مقدار قوت نمی داشتند.

یا علی : بدترین مردم کسی است که در قضاوت خدا را متّهم داند.

یا علی : نالة مؤمن بیمار چون تسبیح است و فریادش تهلیل و خوابش در بستر بیماری عبادت ،و پهلو به پهلو شدنش جهاد ،و اگر شفا یابد بی گناه به میان مردم آید.

یا علی : اگر پاچة گوسفندی به من اهداء شود قبول می کنم،و اگر به ذراع و رانی ،دعوت شوم اجابت خواهم کرد .

یا علی : یرای زنان نماز جماعت و جمعه،و اذان اعلامی و عیادت بیمار و تشییع جنازه و هروله بین صفاو مروه ،استلام حجرو سر تراشیدن و قاضی شدن نمی باشد و مورد مشورت قرار نگیرد و جز به ضرورت ذبح نکند و تلبیه بلند نگویدو بر قبری نایستد و به خطبة عقد گوش ندهد و اختیار دار تزویج نباشد و از خانة شوهر جز با اجازة وی خارج نگردد و گرنه خدا و جبرئیل و میکائیل او را لعن کنند و جز با اجازه شوهر از خانه او چیزی انفاق نکند و شب را با خشم شوهر به روز نیارد.

یا علی : اسلام آدمی برهنه را ماند که پوشش او شرم و زیور او وفا و مروّت او عمل صالح و تکیه گاه و ستونش پارسایی است و هر چیزی را پایه و اساسی است و اساس اسلام حبّ و دوستی به اهل بیت است.

یا علی : بد خلقی شوم است و اطاعت زن پشیمانی.

یا علی : اگر در چیزی شومی وجود داشته باشد در زبان زنان است.

یا علی : سبکباران نجات یابند و سنگین باران،هلاک گردند.

یا علی : سه چیز حافظه را فزون کند و بلغم را می برد :کندر،مسواک،قرائت قرآن.

یا علی : مسواک سنّت و پاكیزه کننده دهان است و چشم را روشنی می بخشد و خدا را خشنود می سازد ودندانها را سفید و بوی دهان را می برد و لثه را محکم و اشتها را می آورد و بلغم را می برد و حسنات را دو چندان می کند ملائکه را مسرور می سازد.

یا علی : خواب به چهار گونه است:پیامبران بر پشت می خوابند،و مؤمنان به دست راست و کافران به دست چپ و شیاطین به رو می خوابند.

یا علی : خداوند پیامبری نفرستاد مگر آنکه نسل او را از صلب خود  او قرار داد و نسل مرا از صلب تو قرار داد و اگر نبودی برای من نسلی وجود نداشت.

یا علی : چهار چیز کمر شکن است :پیشوایی که عصیان حق کند و اطاعت شود ،زنی که همسرش او را نگهبانی کند و او به وی خیانت نماید و فقیر و بینوایی که صاحب آن راه علاج آن را نداشته باشد و همسایة بد.

یا علی : عبدالمطلب درجاهلیت پنج سنّت نهاد که خداوند آنها را در اسلام جاری و عملی نمود:

زنان پدران را بر فرزندان حرام کرد،خداوند آیه فرستاد که(با زنانی که پدران شما نکاح کرده اند ازدواج مکنید) و گنجی یافت و خمس آن را صدقه داد ،خداوند فرمود: (بدانید که هر غنیمت و سودی که بدست آرید خمس آن مال خداست...)و چون زمزم را حفر کرد آن را آبشخور حاجیان قرار داد و خداوند فرمود:(آیا آب دادن حجاج و ساختن مسجدالحرام را مانند کسانی می دانید که ایمان به خدا و آخرت دارند و...)و برای قتل نفس صد شتر کفاره قرار داد و خداوند آن را در اسلام نیز جاری ساخت و قریش برای طواف عددی قائل نبود و عبدالمطلب آن را به هفت دور ،محدود کرد و خداوند آن را در اسلام قبول نمود.

یا علی : عبدالمطلب به بتها و ازلام قرعه نمی زد و بت نمی پرستید و ذبیحه بر نصب (سنگهایی که قریش در بتخانه برای قربانی نصب کرده بودند)نمی خورد و می فرمود:من بر دین ابراهیم استوار می باشم.

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش چهارم )،
[ سه شنبه 4 آذر 1393 ] [ 10:42 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش پنجم )

وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلامبخش پنجم

یا علی : عجیب ترین مردم از نظر ایمان و بالاترین آنها در یقین آنانی هستند که در آخر الزمان می آیند و پیامبری را نمی بینند و امام از دیدهایشان پنهان است و از نوشته های (قرآن و حدیث)ایمان می آورند.

یا علی : سه چیز دل را قساوت می دهد گوش دادن به لهو و به شکار رفتن و به دربار سلطان شتافتن.

یا علی : از مشکی که از پوست حیوانی ساخته شده است که گوشت و شیرش حرام است آب نتوان خورد...

یا علی : از تخم پرندگان آنچه دو طرفش یکسان نیست و از ماهی آنها که فلس دارند و از مرغان آنها که به وقت بریدن بال می زنند بخور و آنها را که بال را صاف نگه می دارند مخور و از مرغان دریا آنها را که سنگدان و انگشت به عقب پا دارند حلال است بخور.

یاعلی : هر درنده ای که دندانهای تیز درجلو (نیش دار)و هر پرنده ای که پنجه هایش بر گشته و شکاری است حرام می باشد.

یا علی : برای خرما و شاخة آن دست را مبر.

یا علی : زن زناکار را اجرتی نیست وچون برکسی حدّ لازم شود شفاعت او قبول نباشد و قسم بر قطع رحم شرعی نمی باشد و صورت نمی گیرد و فرزند بی اجازه پدر و زن بی اجازه شوهر و بنده بی اجازه مولی قسم(شرعی)نمی تواند بخورد و قسم او صورت شرعی پیدا نمی کند و سکوت تمام روز و وصل کردن روزه دو روز به یکدیگر جایز نیست و بازگشت به جاهلیت حرام است.

یا علی: پدر به واسطه قتل فرزند کشته نمی شود.

یا علی : خداوند دعایی را که از روی غفلت و بی حضور قلب برخیزد نپذیرد.

یا علی : خواب عالم بهتر است از عبادت عابد نادان.

یا علی : دو رکعت نماز عالم بهتر از هزار رکعت نماز عابد است.

یا علی : زن نباید روزه مستحبی بگیرد مگر با اجازه شوهر،و بنده بی اجازه مولی و مهمان بی اجازه میزبان نباید روزه بدارد.

یا علی : روزه عید فطر و قربان حرام است وصوم وصال (متصل کردن روزها را به هم بی افطار شب)حرام است و روزه صمت(روزه صمت یعنی روزه سکوت مطلق و حرف نزدن)و روزه ای که برای گناه  نذر شده باشد و روزه تمام سال حرام است.

یا علی : برای زنا شش خصلت است:سه در دنیا و سه در آخرت اما سه خصلت در دنیا اینست که طراوت چهره را می برد و مرگ زود رس می آورد و روزی را قطع می کند و اما آن سه که در آخرت است:بدی حساب و خشم آفریدگار و ابدی بودن در دوزخ.

یا علی : گناه یک درهم ربا از هفتاد زنا با محرم در بیت الحرام بالاتر است.

یا علی : هر که قیراط (نزدیک یک گرم)از زکوه مالش را ندهد مؤمن و مسلمان نیست و احترامی(در اسلام)ندارد.

یا علی : تارک زکوه وقت مرگ در خواست آرزوی بازگشت به دنیا می کند به دلیل قول خداوند(چون مرگ یکی از ایشان فرا رسد گوید خدایا مرا به دنیا برگردان...).

یاعلی : هر که مستطیع باشد و حج نگزارد کافر است که خداوند متعال گوید:(برای خدا برگردن مردم حج واجب است هر که قدرت دارد راه مکه را در پیش گیرد و هر که به آن کافر شود خدا از همه جهانیان بی نیاز می باشد).

یا علی : هر که حج را به تأخیر افکند تا بمیرد در قیامت خداوند یهود یا نصرانی محشورش کند.

یاعلی : ربا هفتاد جزء است که کمترین آنها مثل زنا نمودن با مادر می باشد در مسجدالحرام.

یا علی : صدقه قضاء حتمی را بر می گرداند.

یا علی : صله رحم بر عمر می افزاید.

یا علی : غذا را به نمک شروع و ختم کن که نگهدار از هفتاد و دو بیماری است.

یا علی : چون به مقام محمود برسم پدر و مادر و عمویم و رفیقی را که در جاهلیت داشتم شفاعت خواهم کرد.

یا علی : من فرزند دو ذبیح هستم(اسماعیل و عبدالله)

یا علی : بهترین عقلها آنست که به وسیلة آن بهشت و خشنودی پروردگار به دست آید.

یا علی : اولین چیزی كه خداوند خلق فرمود عقل است،بعد به عقل فرمود:نزدیك آی،عقل نزدیك آمد و فرمود : دور شو،دور شو فرمود:به عزت و جلالم سوگند مخلوقی محبوب تر از تو نیافریدم به وسیله ی تو عقاب می كنم و بخشش می نمایم و ثواب می دهم.

یا علی : با داشتن خویشاوند صدقه دادن به غیر روا نیست.

یا علی : با داشتن خویشاوند صدقه دادن به غیر روا نیست.

یا علی : یک درهم برای خضاب خرج كردن از هزار درهم انفاق برای خدای متعال برتر است ودر خضاب چهارده خصلت است:باد را از گوشها می برد چشم را روشنی،بینی را نرمی ،دهان را خشبو ولثه را استحکام و بوی زننده تن را برطرف و وسوسه شیطان را تقلیل و فرشتگان را شاد و مومن را بشارت و کافر را خشمگین می سازد و به علاوه وسیله زینت انسانی است وموجب برائت خضاب کننده در قبر می شود

یا علی : درسخن گفتن سودی نباشد مگر با عمل ودر نگاه کردنها خیری نباشد مگر آنکه عبرت وآگاهی آرد و در ثروت خیری نیست مگر با احسان و بخشش ودر سخن راست خیری نباشد مگر با وفا کردن به آن،در عفت و خویشتن داری خیری نیست مگر آنکه از روی پارسایی باشد و صدقه فایده و ثوابی ندارد مگر با قصد قربت ودر حیا خیری نیست مگر با صحت وطنی خیر نباشد مگر با امنیت و راحتی.

یا علی : از گوسفند هفت چیز حرام است:(خون،آلت جنسی،مثانه،نخاع،غدهّ ها،طحال،زهره).

یا علی : در چهار چیز نباید سخت گیری و کم خرجی کرد :

قربانی ،کفن،برای غلام و کنیز،وخرج سفر مکّه.

یا علی : می خواهی شبیه ترین شما را به خودم معرفی می کنم؟عرضه داشت:آری یا رسول،فرمود:خوشخوترین بردبارترین و به خویشان نیکی کننده ترین و با انصاف ترین شما شبیه ترین شماست به من.

یا علی : این دعا موجب ایمنی امّت من است آن را در وقت سوار شدن کشتی بخوانید.

«بسم الله الرحمن الرحیم و ما قدرو الله حق قدره و الأرض جمیعاً قبضه یوم القیامه و السّموات مطویّات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشکرون»

«بسم الله مجریها و مرسیها إنّ ربّی لغفور رحیم».

یاعلی : این دعا موجب ایمنی از دزد است برای امتّم:

«قُلِ ادعُوا الله أَوِ ادعُوا الرَّحمنَ اَیّاًما یَدعُو فَلَهُ الأَسماءُ الحُسنی».

یا علی : این آیه موجب امان امّت من است از ویرانی:

«إِنَّ اللهَ یُمسِکَ السَّمواتِ وَ الأرضَ أَن تَزُولا وَ لَئِن زالَتا إن أَمسَکَهُما مِن أَحَدٍ مِن بَعدِهِ إنَّهُ کانَ حَلیماً غَفُوراً».

یا علی : این دعا موجب امان امت است از اندوه:

لا حول ولا قوه الا بالله؛پناه و نجاتی از خدا جز به سوی او نیست.

یا علی : این ذکر وسیله ایمنی از آتش سوزی است:

«إنَّ وَلییَ اللهِ الَّذِی نَزَّالکِتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصّالِحِینَ».

«وَ ما قدرو الله حق قدره».

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش پنجم )،
[ سه شنبه 4 آذر 1393 ] [ 10:41 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش ششم )

وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش ششم

یا علی : درجایی که بیم درّنده می رود بخوان:

«لَقَد جا ءَ کُم رَسُولٌ مِن أَنفُسِکُم»

یا علی : هر که مرکبش چموشی کند در گوش راستش بخواند:

«وَ لَهُ أَسلَمَ مَن فِی السَّمواتِ وَ الأَرَضِ طَوعاً وَ کُرهاً وَ إلَیهِ تُرجَعُونَ»

یا علی : هر که شکمش آب زرد آورد ،بر شکم خود(آیه الکرسی)را بنویسد و آن را بشوید و بیاشامد که به اذن حق شفا یابد.

یا علی : حق فرزند بر پدر اینست که اسم نیکو بر او نهد و او را درست و نیکو تربیت نماید و از خاندان صالح برایش همسر گیرد.

و حق پدر بر فرزند اینست که او را با نام صدا نکند،و جلوتر از او راه نرود و جلوی او ننشیند ،و با او به حمام نرود(در صورتی که نوعی اهانت و بی احترامی تلّقی شود).

یا علی : سه چیز از وسواس به شمار آید:گِل خوردن،ناخن به دندان جویدن وریش را به دندان گرفتن.

یا علی : خداوند والدینی را که فرزند خود را وادارند که عاق آنان شود لعن فرموده است.

یا علی : آنچه در فرزند موجب عاقّ والدین می شود درباره والدین نیز همان مقرّر است.

یا علی : خداوند رحمت کند والدینی را که موجبات فراهم آرند که فرزندشان به ایشان نیکی کند.

یا علی : هر که والدینش را اندو هگین سازد عاقّ است.

یا علی : هر که او غیبت مسلمانی شود و او بتواند ،دفاع نکند خداوند او را در دنیا و آخرت خوار گرداند.

یا علی : هر که مخارج یتیمی را عهده دار شود تا وقتی که بالغ و بی نیاز شود حتماً بهشت بر او واجب است.

یا علی : هر که از روی محبت دست بر سر یتیمی کشد خداوند در قیامت به هر مویی از سر یتیم نوری به وی عطا کند.

یا علی : هیچ فقری بدتر از جهل،و هیچ ثروتی بالاتر از عقل و هیچ تنهایی وحشتناک تر از عجب و هیچ عقلی چون تدبیر و هیچ پارسایی مثل خویشتن داری از گناه و هیچ خویی چون خوش اخلاقی و هیچ عبادتی مثل تفکر نمی باشد.

یا علی : آفت سخن گفتن دروغ و آفت علم فراموشی و آفت عبادت بی حالی و سستی و آفت جمال غرور آفت حلم حسد است.

یا علی : چهار چیز هدر است غذا خوردن از روی سیری در روشنی خورشید چراغ افروختن و در شوره زار کشت کردن و بنا اهل و قدر ناشناس نیکی نمودن.

یا علی : هر که صلوات بر من از خاطر برد راه بهشت را اشتباه نماید .

یا علی : بپرهیز از اینکه مثل کلاغ از هر جا بخوری و مانند سیر درنده خو باشی.

یا علی : اگر دستم را تا مرفق در کام اژدها فرو برم،برایم محبوبتر است که از نو خواسته ،چیزی بخواهم.

یا علی : ستمکارترین مردم نزد خدا کسی است که غیر قاتل را به قتل برساند و کسی راکه بی گناه است بزند.

یا علی : هر که غلام غیر خود در آرد به آنچه خدا فرستاده کافر شده است.

یاعلی : انگشتربدست راست کن که این کار فضل الهی است بر مقرّبین ،پرسید:چه نگینی به دست کنم؟فرمود:

عقیق سرخ که آن اول معدنی است که به وحدانیت خدا ایمان آورده و به نبوت من و امامت  تو و فرزندان تو گردیده و به بهشتی بودن شیعیان و دوزخی بودن دشمنانت متعرف گشته است.

یا علی : خداوند به دنیا نظر افکند و از آن مرا بر مردان جهان برگزید و دیگر بار نظری افکند و تو را برگزید و سه باره نظر نمود و امامان از نسل تو را برگزید و بار چهارم نظر افکند و فاطمه را بر زنان جهان برگزید.

یا علی : نام تو را در چهار جا کنار نام خودم دیدم،شب معراج بر«صخره بیت المقدس»خواندم:«لا إله الّا الله محمد رسول الله است محمد را به وزیرش یاری دادم»از جیرئیل پرسیدم وزیر من کیست؟ گفت علی علیه السلام و بر«سدره المنتهی»دیدم نوشته(من الله هستم که جز من خدایی نیست و محمد برگزیده من در خلق است و او را به وزیرش نصرت دادم).از جبرئیل پرسیدم وزیرم کیست؟گفت علی علیه السلام چون از سدره گذشتم و به عرش «عرش حق»رسیدم بر پایه های آن نوشته یافتم که (من خدای یکتایم که جز من خدایی نیست،و محمد صلی الله علیه و آله و سلم دوست من است و او را به وزیرش نصرت کردم).

یا علی : به واسطه تو خدا به من هفت چیز داد:تو اول کسی هستی که با من از قبر درآیی و اول کسی که بر صراط به من ملحق شوی و اول کسی که به من لباس پوشانده شوی(کفن)و اول کسی که با من زنده شوی و در علیّین با من از رحیق سر به مهر که مهر از مشک دارد بنوشی و ختام آن مشکینی است.

بعد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به سلمان فرمود:یا سلمان در موقع بیماری سه چیز خواهی داشت :مورد توجه حق خواهی بود ،دعایت مستجاب خواهد شد و هیچ گناهی بر تو با قی نخواهد ماند و تا وقت مرگ خداوند تو را (در دین)سلامت بدارد.

بعد به اباذر فرمود:یا اباذر از گدایی بپرهیز که موجب خواری و فقر است که به سوی آن می شتابی و در قیامت حساب آن طولانی خواهد بود یا اباذر تو تنها زندگی خواهی کرد و تنها خواهی مرد و تنها به بهشت خواهی رفت و جمعی از مردم عراق به غسل و کفن و دفن تو سعادت یابند.

بعد به اصحاب فرمود: می خواهید بدترین شما را معرفی کنم ؟گفتند:آری،یا رسول الله ،فرمود:سخن چینانی که بین دوستان جدایی می افکنند و برای پاکان عیب می جویند.

مکارم الاخلاق جلد 2 صفحة 372-405

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( وصیت نبّی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام - بخش ششم )،
[ سه شنبه 4 آذر 1393 ] [ 10:40 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( اقسام عبادت کنندگان )

امام حسین علیه السلام فرمودند :

همانا عدّه ای خداوند متعال را به خاطر آرزوی بهشت عبادت می کنند که آن یک معامله و تجارت خواهد بود .

 عدّه ای دیگر از روی ترس ، خداوند را عبادت و ستایش می کنند که همانند عبادت و اطاعت نوکر و ارباب می باشد .

گروهی نیز به عنوان شکر و سپاس ، خداوند متعال را عبادت و ستایش می نمایند ، این نوع عبادت ، عبادت آزدادگان است که بهترین عبادت ها می باشد .

بحار الأنوار ، جلد 75 صفحة 117

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( اقسام عبادت کنندگان )،
[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ 11:39 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( سخاوتمندترین ، بخشنده ترین و صله ارحام کننده ترین مردم )

امام حسین علیه السلام فرمودند :

همانا سخاوتمند ترین مردم ، آن کسی است که کمک نماید به کسی که امیدی به وی نداشته باشد ؛

بخشنده ترین مردم ، آن شخصی است که نسبت به ظلم دیگری ، با آن که توان انتقام دارد گذشت نماید ؛

صله رحم کننده ترین مردم ( و دید و بازدید کنندة نسبت به خویشان ) ، آن کسی است که صله رحم نماید با کسی که با او قطع رابطه کرده است .

بحار الأنوار جلد 71 صفحة 400

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( سخاوتمندترین بخشنده ترین و صله ارحام کننده ترین مردم )،
[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ 11:30 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( سرگرمی دنیا )

امام حسین علیه السلام فرمودند :

ای بندگان خدا ، خود را مشغول و سرگرم دنیا و تجمّلات آن نکنید که همانا قبر ، خانه ای است که تنها عمل صالح در آن مفید و نجاتبخش است ؛ پس مواظب باشید که غفلت نکنید .

موسعه کلمات الإمام الحسین علیه السلام صفحة 998

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( سرگرمی دنیا )،
[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ 11:27 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( ثواب حل مشکلات دیگران )

امام حسین علیه السلام فرمودند :

هرکس گره ای از مشکلات مؤمنی باز کند و مشکل او را برطرف نماید ، خداوند متعال مشکلات دنیا و آخرت او را اصلاح می نماید .

مستدرک الوسائل جلد 12 صفحة 416

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( ثواب حل مشکلات دیگران )،
[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ 11:23 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( عقاب ظلم به مظلوم )

امام حسین علیه السلام فرمودند :

بپرهیز از ظلم و آزار رساندن نسبت به کسی که یاوری غیر از خداوند متعال نمی یابد .

الکافی جلد 2 صفحة 331

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( عقاب ظلم به مظلوم )،
[ سه شنبه 6 آبان 1393 ] [ 11:19 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( دنیا خانه آزمایش - فائده تقوا )

امام دهم امام هادی علیه السلام می فرماید : خدا دنیا را خانه آزمایش ساخته و آخرت را خانه پایش و بلای دنیا را وسیله ثواب آخرت نموده و ثواب آخرت را عوض بلای دنیا قرار داده .

تحف العقول صفحة 512

امام دهم امام هادی علیه السلام می فرماید : هر كه از خدا پروا نماید از او پروا كنند و هر كه از خدا فرمان برد از او فرمان برند و هر كه از خالق اطاعت كند از خشم مخلوق ترسى به خود راه ندهد و هر كه آفریدگار را خشمگین سازد پس باید مطمئن باشد كه به خشم آفریدگان دچار آید.

تحف العقول / ترجمه حسن زاده صفحة 877   

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( دنیا خانه آزمایش - فائده تقوا )،
[ جمعه 18 مهر 1393 ] [ 08:45 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( عامل بی رغبتی به دنیا )

از ابى عبیده حذّاء، گوید: به امام باقر (ع) گفتم: براى من بازگو آنچه را بدان سود گیرم.

فرمود: اى ابا عبیده، بسیار یاد مرگ كن، زیرا آدمى نباشد  كه یاد مرگ كند جز آنكه در دنیا بى ‏رغبت شود.

اصول الكافی / ترجمه كمره‏اى جلد 4 صفحة  393

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( عامل بی رغبتی به دنیا )،
[ چهارشنبه 9 مهر 1393 ] [ 07:04 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic