احادیث ناب ( مثل دنیا )

* امام محمد باقر علیه السلام فرمودند : آیا دنیا جز همانند ستوری است که خواب می بینی سوارش شده ای و چون بیدار میشوی خود را در بستر می بینی نه بر ستور سواری و نه افسارش را گرفته ای .

 یا همانند جامه ای است که ( در عالم خواب ) می پوشی .  

یا چون دختری که ( خواب می بینی ) با او نزدیکی می کنی .

* دنیا را چون منزلی بدان که در آن فرود آمده ای و سپس از آن می کوچی ، یا مانند مالی بدان که در عالم خواب یافته ای و چون بیدار شوی خبری از آن نیست . من این را به عنوان مَثَل برایت گفتم ، زیرا دنیا در نظر خردمندان و خداشناسان مانند جا به جا شدن سایه هاست .

 میزان الحکمه جلد 4 صفحة 93

میزان الحکمه جلد 4 صفحة 139

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( مثل دنیا )،
[ چهارشنبه 9 مهر 1393 ] [ 07:00 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( گناه ربا )

* امام باقر(علیه السلام) فرمود : پلیدترین كسب ها ، كسب از راه ربا خواری است .

-         یك درهم ربا كه انسان دانسته گیرد در نظر خدا بدتر از سی و شش زنا است .

-     خدا ربا خوار و ربا دهنده و نویسنده معامله ربا و مانع صدقه [یعنی كسی كه زكات واجب را پرداخت نكند ] را لعنت كند .

سه دسته اند كه روز قیامت هم صحبت خدایند :

كسی كه هیچ گاه میان دو تن سخن چینی نكند .

كسی كه هیچ وقت به فكر زنا نیفتاده باشد .

كسی كه كسب خود را به ربا نیامیخته باشد .

4) الحیاة جلد 5 صفحة 607    موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( گناه ربا )،
[ چهارشنبه 9 مهر 1393 ] [ 06:53 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( نصیحت امام محمد باقر علیه السلام به جابر )

جابر، گوید: نزد امام باقر (ع) رفتم، فرمود:

اى جابر، به خدا من غمنده‏ام و به راستى من دلم مشغول است، گفتم: قربانت، چه گرفتارى دارى و چه غمى در دل دارى؟

فرمود: اى جابر، هر كه در دلش صافى خالص دین خدا در آمد دلش از آنچه جز آن است منصرف گردد، اى جابر، دنیا چیست؟ امید دارى دنیا چه باشد و به كجا برسد؟ آیا دنیا جز خوراكى است كه خوردى، یا جامه‏اى كه پوشیدى، یا زنى كه بدان رسیدى؟

اى جابر، به راستى مؤمنان به دنیا دل ننهادند كه در آن بپایند و از ورود خود به آخرت هم خاطر جمعى و امان ندارند، اى جابر، آخرت خانه زیستن است و دنیا خانه رخت بر بستن و نابودى، ولى دنیاداران به غفلت اندرند و گویا همان مردم با ایمانند كه فقیه و با فهم و اهل اندیشه و عبرتند، آنچه به گوش شنوند آنها را از یاد خدا عز و جل كر نكند و آنچه از زیور و آرایش دنیا به چشم خود بینند، آنان را كور نسازد و به ثواب آخرت رسند چنانچه بدین مقام از دانش و علم كامیاب شدند.

اى جابر، بدان كه اهل تقوى كم هزینه ترین اهل دنیایند و نسبت به تو از همه بیشتر كمك كارند (كم خرج و پركارند) یادشان آورى و به تو كمك دهند و اگر از یادشان ببرى یادت كنند، پر گفتارند به فرمان خدا، پر جهشند در فرمان خدا، براى دوستى با پروردگارشان دل از همه چیز برداشته‏اند و براى فرمان‏برى مالك خود از دنیا در هراسند به سوى خدا عز و جل و به دوستى او از دل نگریسته‏اند و دانسته‏اند كه همین را باید منظور داشت كه مقامش بزرگوار است، دنیا را چون باراندازى منزل ساز كه در آن بار نهى و سپس بكوچى یا چون مالى كه در خواب بینى و چون بیدار شوى چیزى از آن با تو نباشد، به راستى من همانا این را براى مثلى آوردم، زیرا دنیا در چشم خردمندان و خداشناسان چون سایه، پس از ظهر بى‏پایه است.

اى جابر، نگهدار آنچه را خدا عز و جل رعایتش را خواسته از دین و حكمت او و خواستار مشو از آنچه برایت نزد او است جز آنچه را از آن او در نزد خود دارى.

اگر دنیا بجز آنچه براى تو ستودم باشد (یعنى در نظر تو غیر از آن جلوه كرده و تو را به خود مطمئن ساخته است) باید نقل مكان كنى به خانه‏اى كه در آن رضایت خدا را توانى جست و عذر از تقصیرات خود توانى خواست، به جان خودم بسا كس به چیزى حریص و آزمند است كه چون به دستش آید بدان بدبخت شود، و بسا ناخواه امرى كه چون فراهمش گردد بدان سعادتمند گردد و این است گفتار خدا عز و جل پ 141 سوره آل عمران): «و هر آینه بیازماید خدا كسانى را كه گرویدند و محو كند كافران را».

اصول الكافی / ترجمه كمره‏اى جلد 4 صفحة 397  

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( نصیحت امام محمد باقر علیه السلام به جابر )،
[ چهارشنبه 9 مهر 1393 ] [ 06:40 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( خوشبختی از آن کیست ؟ )

* امام باقر علیه السلام فرمود:جبرئیل نزد رسول خدا (ص)آمد وگفت:ای محمد خوشبختی از آن کسی از امت تو است که بگوید:

«لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ وَحدَهُ»

برگرفته از کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( خوشبختی از آن کیست ؟ )،
[ چهارشنبه 9 مهر 1393 ] [ 06:34 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( چهل حدیث )

رسول خدا فرمود: این چهل حدیث هر که در عمل به آنها پایدار بماند و آنها را از من برای امت حفظ کند برحمت خدا وارد بهشت شود:

1- زکات بپردازی

2- روزه ماه رمضان بگیری

3- اگر قدرت داشته باشی به زیارت خانه خدا بروی.

4- پدر و مادر را نیازاری

5- مال یتیم را به ظلم نخوری

6- ربا نخوری

7-شراب نیاشامی

8- زنا نکنی

9- سخن چینی نکنی

10- قسم دروغ به خدا نخوری

11- اسراف نکنی

12- شهادت دروغ برای هیچ کس ندهی.

13- حق را از هر کس بپرهیزی

14- به ظالم اعتماد نکنی

15- هوی پرست نباشی

16- لواط نکنی

17- زنان پاکدامن را متهم نکنی

18- بر بلا و مصیبت شکیبا باشی

19- نعمت های خدا را سپاسگذاری

20- از کیفر گناهانت ایمن نباشی

21- عیبجوئی مکن

22- از رحمت خدا نامید نشوی

23- از گناهان توبه کنی که توبه کننده مانند کسی که گناه نکرده باشد.

24- اصرار بر گناه نورزی

25- برای راضی کردن خلق خدا را به خشم نیاوری

26- دنیا را بر آخرت ترجیح ندهی

27-آنچه که داری به برادران بخل نکنی

28- باطن و ظاهرت یکی باشد.

29- دروغ نگویی و با دروغگو نیامیزی

30- از شنیدن حرف حق غضب نکنی

31-به علمت عمل کنی

32- با خویش و بیگانه سخت نگیری

33- ستمگر و سر سخت نباشی

34- سبحان الله و لا اله الّا الله بسیار بگویی

35- مرگ،عالم بعد از مرگ ،قیامت و بهشت و دوزخ را بسیار یاد کنی

36- قرآن فراوان بخوانی و نیز به آن رفتلر نمائی

37- از کار خیر به ستوه نیائی

38- بار خود را به دوش دیگران نیفکنی

39- چون به احسان کردی بر او منّت ننهی

40- ریا نکنی

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: احادیث ناب ( چهل حدیث )،
[ سه شنبه 25 شهریور 1393 ] [ 11:54 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( چهارصد سخن سودمند )

در کتاب خصال صدوق جلد دوم صفحه 238آمده که امام محمد باقر علیه السلام گفته که از پدران خود شنیده که امیرالمؤمنین علیه السلام در مجلسی چهارصد سخن سودمند برای دین و دنیای مردم گفت.درکتاب ذکر شده به تمامی آن ها اشاره شده است که ما در این وبلاگ  تنها به بیان برخی از آنها اکتفا می کنیم:

* خون گرفتن تن را تندرست و خرد را استوار می کند.

* گرفتن ناخن از درد بزرگ دفاع می کند و روزی را فراوان .

*  شستن دست ها قبل خوراک و بعد از آن سبب افزایش روزیست و دیده را روشن می کند.

*  کندر خاییدن دندانها را استوار می کند و بلغم را بر طرف و گند دهان را می برد.

* در بازار به یاد خدا باشید چون مردمان را آنجا سرگرم به خود یابید.تا سبب فزونی حسنات شما گردد.

*  در قیامت به امید شفاعت ما نباشید بلکه خود نیز را نیکی کنید.

*  برادران ناتوان خویش را در خوار مدارید ،آنکه مؤمنی را خوار انگارد خدا وی را با او در بهشت فراهم نکند مگر آن زمان که توبه کرده باشد .

*  هر گاه دریافتی که برادر مؤمن تو نیازی دارد پیش از آنکه او گوید اگر ندانسته نیازش را بر آور.

*  شیر زنا کار به کودک خود ندهید و شیر زن دیوانه چون شیر بیماری مادر را به کودک منتقل می سازد.

*  در دین قیاس مکنید-دین قیاس بردار نیست-قیاس گران دشمن دین اند-نخستین قیاس گر دیو بود.

* خرما داروی هر دردیست.

*  از آمرزش خدا نا امید مباشید-بهترین بندگی پیش خدا امیدواری به گشایش است تا بنده به آن پاینده باشد.

*  بسیار به یاد مرگ باشید و در اندیشه روز رستاخیز تا بر شما آسان گردد.

*  هر گاه کسی از شما را درد دیده عارض شود آیه الکرسی بخواند امید است به گردد.

*  از گناهان دوری کنید زیرا هر گرفتاری و اندک روزی بودن گناه است حتی خراش  ،خدا گفته هر گرفتاری که به شما می رسد از شماست هرچند بسیاری را نیز خدا در می گذرد.

*  هر گاه کسی از شما در آفتاب نشیند پشت خویشتن بدان کند تا درد درونی را آشکار نکند.

*  همیشه پیش از رسیدن گرفتاری دعا کنید درهای آسمان در پنج وقت باز می شود: هنگام باریدن باران هنگام هجوم مجاهدان-هنگام بانگ نماز-هنگام خواندن قرآن-هنگام نیمروز و سپیده دم

*  مردگان را دیدار کنید که به زیارت شما خشنود گردند.

* دعای فرزند بر گور پدر و مادر روا گردد.

*  هر مسافری گمراه شد یا بیمناک گردید بانگ کند«یا صالح اغثنی»چون یکی از برادران پریان شما صالح نام است و در گردش برای شما هر آواز شما را شنود پاسخ دهد و گمراه را رهنمون باشد و چهارپای گریزان را نگاه دارد .

*  هر گاه چیزی به دست گدایی دادید از او بخواهید که برای شما دعا کند که مستجاب گردد و گرچه دعای وی برای او برآورده نگردد زیرا دروغ می گویند.

*  با دستی که به وی چیزی دادید آن را ببوسید زیرا صدقه چون پیش از آن که به دست او رسد به خدا می رسد.

*  در قرآن گفته که بدانید که خدا توبه بندگان خویش را می پذیرد و صدقه ایشان را می ستاید.

*  شبانه صدقه دادن خشم خدایرا دور کند.

*  هر که یقین دارد که خدا پاداش دهد بخشش کند و آنکه یقین ندارد تنگ چشمی ورزد.

*  خوراک شام را مگذارید که ترک آن ویرانی تن است.

*  آنکه از حال دیگری پند گیرد نیک بخت است.

*  باده گسار هر گاه بداند حرام است و بنوشد،خدا بدو از گل خبال که نوعی چرک وخون دوزخیان است بنوشاند اگر چه آمرزیده گردد.

*  پیش از وقت در کارها شتاب مکنید تا پشیمان نگردید.

*  زمان را دراز مگیرید تا در دل شما دشوار نگردد.

*  از ناتوان دستگیری کنید تا خدا به شما ترحم کند.

*  هر که در آغاز غذا اندکی نمک بچشد هفتاد درد و آنچه خدا داند از او دور گرداند.

*  هر ماهی سه روز روزه بدارید که برابر همه زندگی است.

*  در روز رستاخیز هر دیده ای گریان است و هر چشمی بی خواب ،مگر دیدة کسی که خدا او را به بزرگی خود ویژه  ساخته باشد و برگرفتاری حسین علیه السلام و خاندان وی گریسته باشد .

*  در تن اندامی نباشد که کمتر از دیده سپاس خدا کند دیده خود را نگاه دارید ،به هر جا خواهد نگشایید تا شما را از یاد خدا باز ندارد .

*  عبادتی به دشواری پیاده رفتن به خانه خدا نیست.

*  از جهان توشه ای برگیر و برترین توشه پرهیزگاریست.

*  هر که بیماری گرفت تاسه روز به کسی نگفت و به خدا نالید امید تندرستی هست.

*  چهار اند که گوش به همه کس فرا دارند:پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم بهشت-دوزخ-حورالعین.

*  گناه آلود از یاد خدا منصرف شود آنکه پیروی از پیشوای حق نکند خدا دیوی بر او گمارد تا پیوسته با وی باشد.

*  مخالفان شما در گمراهی و کینه توزی بینا تر و سخت تراند ودر هزینه برای خواهشهای خود کوشاتر از شما اند زیرا شما به ستم کشیدن و بدبختی خوی گرفته اید نه از خدا شرم دارید و نه برای خویش مصلحتی می اندیشید با آن که هر روز ستمی می بینید باز از غفلت بیدار نمی شوید و در نیکی کوشا نیستید با سرگرمی هر روز دین شما فرسوده تر می گردد در صورتی که خدا گفته از ستمکاران حمایت مکنید تا با دوزخ میفتید و دستگیری جز خدا ندارید.

خصال صدوق جلد دوم صفحه 238

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ 11:21 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( عاقبت کسانی که دانش دینی را برای غیر دین و عمل می آموزند )

خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرمود:

بگو به آنان که دانش دینی برای غیر دین می آموزند و آنان که دانش برای غیر عمل فرا می گیرند و دنیا را برای غیر آخرت می خواهند در حقیقت گرگانند در لباس میشان.

زبان هایشان از عسل شیرین تر است و دل هایشان از انتظار تلخ تر است.آیا مرا فریب می دهند و تمسخر می کنند؟

بی گمان آنان را چنان به فتنه می اندازم که حلیمانشان سرگردان بمانند.

احادیث قدسی جلد 1 صفحة 161

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 10:35 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( خدا به حضرت موسی فرمود : )

خدا به موسی علیه السلام فرموده است:

به توانگران بگو مغرور نشوند که ثروتی دارند و توانگرند اگر راست می گویند همه مردمان را صبح و شب غذا بدهند .

 و به دانشمندان بگو مغرور نشوند که بسیار می دانند.اگر راست می گویند معلوم کنند که چه هنگام می میرند .

 و به زورمندان بگو مغرور نشوند که زور بازو دارند اگر راست می گویند پشت مرگ را به  خاک بمالند .

احادیث قدسی جلد 1 صفحة 160

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 05:11 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( هشت تن هر گاه خوار گردند باید خود را نکوهش کنند)

پیامبر اکرم فرمودند : ای علی هشت تن هر گاه خوار گردند باید خود را نکوهش کنند :

1 - آنکه ناخوانده بر خوانی نشیند .

2 - آنکه در مهمانی به میزان فرمان دهد

3 - آنکه از دشمنان خود چشم نیکی دارد

4 - آنکه از فرومایگان بخشش خواهد

5 - آنکه بی دستوری میان راز دو تن نظر دهد

6 -  آنکه به بزرگان خواری نماید

7 - آنکه جایی نشیند که شایسته آن نباشد 

8 - آنکه با کسی گفتگو کند که به سخن وی گوش فرا ندهد .

خصال صدوق جلد 2 صفحة 6

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ شنبه 4 مرداد 1393 ] [ 02:45 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( پنج نصیحت از امام علی علیه السلام )

امیرالمؤمنین علی علیه السلام  فرمودند : پنج نصیحت از من فرا گیرید که اگر در طب آن ها با شتر دور دنیا بگردید شتر از پا در آید و بمقصد نرسد :

1 - هیچ کس به غیر خدا امید نبندد

2-از غیر گناه نترسد

3-هیچ جاهل از سؤال شرم نکند

4-هیچ عالم در جواب مسأله ای که نمی داند از گفتن«الله اعلم»یعنی خدا دانا تر است خجالت نکشد

5 - صبر نسبت به ایمان  مانند سر است نسبت به تن آنکه صبر ندارد ایمان ندارد.

نصایح صفحة 223

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ سه شنبه 20 آبان 1393 ] [ 12:31 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( پنج جمله در خاتمه تورات )

امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند : در خاتمه تورات پنج جمله است که من دوست دارم هر  بامداد مطالعه کنم :

1 - عالم بی عمل با شیطان برابر است .

2 - سلطان بی عدالت با فرعون یکسان است .

3 - فقیر طمعکاری که در برابر توانگر خضوع کند با سگ همانند است .

4 - ثروتی که از آن سودی نبرند با آجر مساوی است .

5 - زنی که بدون ضرورت و احتیاج از خانه بیرون رود با کنیز هم ردیف است.

نصایح صفحة 223

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ دوشنبه 23 تیر 1393 ] [ 01:12 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( اذکار شش گانه )

رسول خدا فرمود : هر کس که می خواهد خانه اش به نعمت آباد باشد به ذکر شش گانه زیر بپردازد:

اول آنکه در آغاز هر کار بگوید : بسم الله الرحمن الرحیم

دوم چون نعمتی از راه حلال نصیبش گردد بگوید : الحمد الله ربّ العالمین

سوم چون خطا و لغزش کند بگوید : استغفرالله ربی و اتوب الیه

چهارم چون غم واندوه بر او هجوم آورد بگوید:لا حول و لا قوه الّا باالله العلّی العظیم

پنجم چون تدبیر کاری کند بگوید: ماشاء الله کان

ششم چون از ستمگر هراس کند بگوید:حسبنا الله و نعم الوکیل

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 04:41 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( ثواب بی شمار برای ذکر حمد کوتاه )

امام صادق علیه السلام فرمود :کسی که بگوید: « اَلحَمدُ لِلّهِ کَماهُوَ اَهلُهُ »

نویسندگان ( فرشتگان )آسمانی نمی توانند ثواب آن را بنویسند- عرض شد چرا ؟ فرمود ( چون ثواب آن را نمی دانند ) عرضه می دارند : خدایا از غیب آگاهی نداریم و خداوند می فرماید همانگونه که بنده ام می گوید آن را بنویسید وثواب آن باشد به عهده من.

برگرفته از کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ پنجشنبه 19 تیر 1393 ] [ 02:27 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( عقاب زنا )

خداوند متعال به حضرت موسی(علیه السلام) وحی فرمود : یا موسی هركه با ناموس مردمان زنا كند با ناموسش زنا می كنند هر چند در نسل بعدی اش باشد . یا موسی پاكدامنی كن تا همسرت پاكدامنی كند . یا موسی اگر می خواهی بركت خاندانت بسیار گردد ، هرگز زنا مكن كه اگر چنین كنی از نور من بی نصیب می مانی و درهای آسمان بر دعایت بسته می شوند .

احادیث قدسی جلد 1 صفحة 208

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ چهارشنبه 18 تیر 1393 ] [ 01:28 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic