فضیلت تلاوت سوره ممتحنه

* در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم : هر کس سوره ممتحنه را قرائت کند تمام مؤمنین و مؤمنات ، شفیعان او در روز قیامت خواهند بود .

* درحدیث دیگری از امام علی بن الحسین علیه السلام آمده است : کسی که سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و نافله بخواند خداوند قلبش را برای ایمان ، خالص و آماده می کند ، نور بصیرت به او می بخشد و هرگز فقر دامان او را  نمی گیرد و خود و فرزندانش به جنون گرفتار نمی شوند .

تفسیر نمونه جلد 24 صفحة 6
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره ممتحنه )،

تاریخ : چهارشنبه 14 اسفند 1398 | 04:16 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

فضیلت تلاوت سوره صف

* در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم : هر کس سوره عیسی ( سوره صف ) را بخواند حضرت عیسی مسیح بر او درود می فرستد و تا در دنیا زنده است برای  او استغفار می کند و در قیامت رفیق او است .

* در حدیث دیگر از امام محمد باقرعلیه السلام می خوانیم : هر کس سوره صف را بخواند ، و در نمازواجب و  مستحب  به آن ادامه دهد ، خداوند او را در صف فرشتگان و پیامبران مرسل قرار می دهد .

تفسیر نمونه جلد 24 صفحة 58
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره صف)،

تاریخ : چهارشنبه 7 مرداد 1394 | 09:14 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

فضیلت تلاوت سوره جمعه

درحدیثی ازپیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم: هرکس سوره جمعه را بخواند خداوند به تعداد کسانی که در نماز جمعه شرکت می کنند و کسانی که شرکت نمی کنند در تمام بلاد مسلمین به او ده حسنه می بخشد.

تفسیر نمونه جلد 24 صفحة 101
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره جمعه )،

تاریخ : جمعه 18 اردیبهشت 1394 | 10:00 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

فضیلت تلاوت سوره منافقون

در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است : هر کسی سوره منافقون را بخواند از هر گونه نفاق پاک می شود

تفسیر نمونه جلد 24 صفحة 144
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره منافقون)،

تاریخ : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 | 09:00 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

فضیلت تلاوت سوره تغابن

از امام صادق علیه السلام نقل شده است که هر کس این سوره را بخواند در فریضه ، روز قیامت این سوره شافع او باشد تا در بهشتش در آورد .

ابی بن کعب از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده هر که آنرا بخواند از مرگ مفاجات ایمن گردد و هر کس بخواند و نزد حاکم رود از شرش در امان باشد.

ختوم و اذکار جلد 1 صفحة 170
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره تغابن )،

تاریخ : شنبه 22 فروردین 1394 | 04:23 بعد از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

فضیلت تلاوت سوره طلاق

* در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است:هر کس سوره طلاق را بخواند (وآن را در برنامه های زندگی خود به کار بندد)بر سنّت پیامبر از دنیا می رود.

* ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هر کس سوره طلاق را و سوره تحریم را در فریضه بخواند حق تعالی او را از ترس قیامت در پناه خود گیرد و اورا از آتش دوزخ نگهدارد و در بهشتش درآورد زیرا که این هر دو سورة پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اند.

تفسیر نمونه جلد 24 صفحة 218

ختوم واذکار جلد 1 صفحة 170
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره طلاق )،

تاریخ : جمعه 10 بهمن 1393 | 11:00 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

سوره ملک

* در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم:کسی که سوره تبارک را بخواند چنان است که گویی شب قدر را احیا داشته.

* در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است:دوست می داشتم که سوره تبارک درقلب همة مؤمنان ثبت بود. در حدیثی از امام محمد بن علی الباقر علیه السلام می خوانیم که فرمود:سوره ملک سوره مانعه است،یعنی از عذاب قبر ممانعت  می کند،و در تورات به همین نام ثبت است ،کسی که آنرا در شبی بخواند بسیار خوانده،و خوب خوانده،و از غافلان محسوب  نمی شود.

* حضرت علی علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده:هر کس این سوره را بخواند روز قیامت بر بالهای ملائکه آید و رویش در حسن مثل روی یوسف باشد(اقلا" روزی یکبار بخواند)

 

* ابو هریره از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده که فرمود سوره ای در کتاب خداوند است که پیش از سی آیه نیست وروز قیامت قاری خود را شفاعت  می کندو او را از آتش برهاند به بهشت در آورد.

* امام صادق علیه السلام فرمود:هر کس تبارک الذی را درنماز نوشته بخواند پیش از آنکه بخوابد همواره در امان خداوند است تا به صبح آورد و در امان اوست روز قیامت تاداخل بهشت شود انشاءالله.

تفسیر نمونه جلد 24 صفحة 312

ختوم و اذکار جلد 1 صفحة 171
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره ملک )،

تاریخ : شنبه 27 دی 1393 | 09:17 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

فضیلت تلاوت سوره قلم

* در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود : کسی که سوره ن والقلم را تلاوت کند ،خداوند ثواب کسانی را که دارای حسن اخلاقند به آنها می دهند.

* ودر حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم : کسی که سوره ن والقلم را در نماز واجب یا نافله بخواند خداوند او را برای همیشه از فقر در امان می دارد ،و هنگامی که بمیرد او را از فشار قبر پناه می دهد.

تفسیر نمونه جلد 24 صفحة 366
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره قلم )،

تاریخ : چهارشنبه 17 دی 1393 | 01:07 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات


سوره الحاقّه

* در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم : کسی که سوره حاقّه را بخواند،خداوند حساب او را در قیامت آسان می کند.

* و درحدیث دیگری از امام محمد باقرعلیه السلام آمده است : سوره حاقه را بسیار تلاوت كنید چرا كه قرائت آن در فرائض و نوافل نشانه ایمان به خدا و رسول او است،و کسی که آن را بخواند دینش محفوظ می ماند تا به لقاء الله بپیوندد.

تفسیر نمونه جلد 24 صفحة 433
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره الحاقّه )،

تاریخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | 12:20 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

سوره معارج

* درحدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم : کسی که سوره سأل سأئل را بخواند خداوند ثواب کسانی را به او می دهد که امانات و عهد و پیمان خود را حفظ می کنند  کسانی که مواظب و مراقب نمازهای خویشند.

* در حدیث دیگری از امام محمد باقرعلیه السلام آمده است : کسی که پیوسته سوره سأل سأئل را بخواند خداوند او رادر قیامت از گناهانش باز پرسی نمی کند و اورا در بهشتش با محمّد صلی الله علیه و آله و سلم سکونت می دهد.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحة 5
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره معارج )،

تاریخ : یکشنبه 2 آذر 1393 | 04:59 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

سوره نوح

* در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم : کسی که سوره نوح را بخواند از مؤمنانی خواهد بود که شعاع دعوت نوح پیامبر او را فرا می گیرد.

* ودر حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم : کسی که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارد و کتاب او را می خواند تلاوت سوره نوح را رها نکند،هر کس آن را برای خدا توأم با شکیبایی در نماز فریضه یا نافله تلاوت کند خداوند او را درمنازل نیکان جای دهد و سه باغ از باغهای بهشت همراه باغ خودش برای احترام او مرحمت می کند.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحة 54
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره نوح )،

تاریخ : جمعه 16 آبان 1393 | 12:16 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

سوره جنّ

* در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است : هر کس سوره جنّ را بخواند به تعداد هر جن و شیطانی که تصدیق به محمّد یا تکذیب او کرده ،ثواب آزاد کردن برده ای داده می شود.

* ودر حدیث دیگراز امام صادق علیه السلام آمده است : هرکس بسیار سوره جنّ رابخواند هرگزدر زندگی دنیا چشم زخم جن و جادو وسحر ومکر آنها به او نمیرسد و با محمّد صلی الله علیه و آله و سلم همراه خواهد بود،و می گوید:پروردگارا من کسی را به جای او نمی خواهم ،و هرگز از او به  دیگری متمایل نمی شوم.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحة 97
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره جن )،

تاریخ : جمعه 9 آبان 1393 | 05:49 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

فضیلت تلاوت سوره مُزّمِّل

* درحدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است : هر کس که سوره مزمل را بخواند ،سختیها در دنیا و آخرت از او برداشته می شود.

* در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم : هر کس سوره مزّمِّل را در نماز عشاء دوم(منظور همان نماز عشاء است زیرا گاه به مغرب عشاء اول گفته می شود)یا در آخر شب بخواند،شب وروز وهمچنین خود این سوره گواه او در روز قیامت خواهد بود و خداوند او را در حیات پاکیزه و مرگ پاکیزه ای خواهد داد.

ختم سوره مزّمّل

ختم اول : هر که این سوره را بنویسد و با خود داشته باشد هر جا برود فتح ونصرت یابد و خلائق مطیع وفرمانبردار وی می شوند.

ختم دوم : جهت درماندگی بخواند،گشایش در کارش پیدا می شود.

ختم سوم : جهت گمشده بخواند ده روز روزی یک مرتبه آن پیدا می شود.

ختم چهارم : اگر در میان زن وشوهری ناسازگاری باشد این سوره را به شربت بخوانند وآن دو میل کنند  محبت و مهربان به یکدیگر شوند.

ختم پنجم : اگر کسی را فرزند نباشد،زن وشوهر هر دو روزه بگیرند و وقت افطار غسل کنند ویک بار این

سوره را به آبی بخوانند و هر دو از آن آب بیاشامند فرزند حاصل شود.

ختم ششم : اگر کسی قرض داشته باشد بر این سوره مبارکه مداومت کند به این صورت که :بعد از هر نماز یک بار بخواند ادا شود.

ختم هفتم : اگر کسی را دردی در اندام باشد این سوره را به روغن بادام تلخ بخوانند و بر اندامش بمالد صحت یابد به اذن الله.

ختم هشتم :ا گر کسی تنگ روزی باشد چهل روز روزی یک بار بخواند وسعت رزق پیدا کند.

ختم نهم : اگر کسی را سحر کرده باشند،روز یکشنبه این سوره را بنویسد و آب به روی آن بریزد و از آن بیاشامد دفع شود انشاءالله.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحة 163

استخاره راه نجات صفحة 257
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره مُزّمِّل )،

تاریخ : چهارشنبه 9 مهر 1393 | 05:06 بعد از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

فضیلت تلاوت سوره مدثر

* در حدیثی از پیامبر گرامی سلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است : هر کس سوره مدثر را بخواند به تعداد هر یک از کسانی که پیامبر اسلام را در مکه تصدیق یا تکذیب کردند به او ده حسنه داده می شود.

* در حدیث دیگری از امام محمد باقرعلیه السلام آمده است : کسی که سوره مدثر را در نماز فریضه بخواند،بر خداوند حق است که او را همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در جوار ،و درجه او قرار دهد و در زندگی دنیا بدبختی و رنج دامنش را هرگز نگیرد.

* ابی بن کعب از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده:هر کس سوره مدثر را بخواند او را از صدیقان وشهیدان و صالحان نویسند و از جمیع بلیات و عقوبات رستگار باشد و هر که مداومت کند هر حاجت خواهد روا گردد و اگر حفظ قرآن را خواهد حافظ گردد.

تفسیر نمونه جلد 25 صفحة 206

ختوم واذکار جلد 1 صفحة 175
طبقه بندی: قرآن،
برچسب ها: قرآن ( فضیلت تلاوت سوره مدثر )،

تاریخ : چهارشنبه 9 مهر 1393 | 05:02 بعد از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

  • paper | خرید بک لینک | فروش بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic