معاد ( درهای هفت گانه جهنم )

درهای جهنم و مطالب آن

درهای جهنم هفتاست :

و بر در اول سه كلمه نوشته شده :

خدا لعنت كند دروغگویان را ، خدا لعنت كند بخل ورزان را ، خدا لعنت كند ظلم كنندگان را .

و بر در دوم نوشته شده :

كسی كه به خدا امید داشته باشد سعادتمند می شود و كسی كه از خدا بترسد ایمن می شود و هلاك شوندة مغرور كسی است كه به غیر خدا امید داشته باشد و از غیر خدا بترسد .

و بر در سوم نوشته شده :

كسی كه می خواهد در قیامت عریان نباشد پس برهنگان را بپوشاند ، و كسی كه می خواهد در قیامت تشنه نباشد پس تشنگان را سیراب كند .

و بر در چهار م نوشته شده :

خدا ذلیل كند كسی را كه اهانت به اسلام می كند ، و خدا ذلیل كند كسی را كه كمك به ظالمین می كند

 برای ظلم به مخلوق .

و بر در پنجم نوشته شده :

متابعت هوای نفس نكن زیرا هوای نفس در برابر ایمان قرار دارد ، و زیاد سخن نگو در چیزی كه فائده ندارد زیرا از چشم خدا می افتی و كمك ظالمین مباش كه بهشت برای ستمكاران خلق نشده .

و بر در ششم نوشته شده :

من حرام هستم بر مجتهدین و بر متصدقین و صدقه دهندگان و بر صائمین و روزه گیران .

و بر در هفتم نوشته شده :

خودتان را محاسبه كنید قبل از آنكه از شما حسابرسی كنند .

و خودتان را نجات دهید قبل از آنكه شما را نجات دهند .

و خودتان را وزن كنید قبل از آنكه شما را سبك و سنگین كنند و پای میزان بیاورند .

سرگذشت روح صفحة 309 به نقل از بحار جلد 8 صفحة 155

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ جمعه 20 تیر 1393 ] [ 04:05 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( درهای هشتگانه بهشت )

درهای بهشت و مطالب آن :

پیغمبر (صلی الله علیه و آله)  فرمود : در شب معراج بهشت و جهنم بر من عرضه شد و بهشت و انواع  نعمتهای آن را دیدم و جهنم و انواع عذابهای ان را دیدم چون بر گشتم جبرئیل به من گفت یا رسول الله خواندی آنچه را كه بر سر درهای بهشت و جهنم نوشته بود ؟

 گفتم : نه ، جبرئیل گفت : برای بهشت هشت در است كه بر هر در آن چهار كلمه نوشته شده است كه هر كلمه آن بهتر است از دینا و آنچه كه در دینا وجود دارد برای كسی كه یاد بگیرد و بشناسد پس آنگاه گفتم ای جبرئیل برگردیم تا بخوانم پس با جبرئیل برگشتم و اول در های بهشت را نگاه كردم دیدم :

بر در اول نوشته شده :

 نیست خدایی به جز خدای یكتا در حالی كه محمد  (صلی الله علیه و آله)   رسول خدا و علی ولی خداست . برای هر چیزی تدبیری است و تدبیرخوشی در زندگی دنیا چهار خصلت است : قناعت است و فرو نشاندن كینه وترك حسادت و مجالست با خو بان .

و بر در دوم نوشته شده :

نیست خدایی به جز خدای یكتا در حالی كه محمد(صلی الله علیه و آله) رسول خدا و علی ولی خداست .برای هر چیزی تد بیری است وتدبیر خوشحالی در آخرت چهار خصلت است : دست كشیدن بر سر یتیم  ومهربانی با بیوه زنان . وكوشش در بر آوردن حاجت مسلمانان . و رسیدگی  به فقراء و بیچارگان .

و بر در سوم نوشته شده :

نیست خدایی به جز خدای یكتا در حالی كه محمد  (صلی الله علیه و آله)   رسول خدا وعلی ولی خداست. برای هر چیزی تد بیری است و تدبیر سلامتی و عافیت در دنیا چهار خصلت است : كم خوردن  وكم  گفتن  وكم خوابیدن و كم شهوت بودن .

و بر در چهارم نوشته شده :

نیست خدایی به جز خدای یكتا  در حال كه محمد (صلی الله علیه و آله)  رسول خدا و علی ولی خداست. كسی كه ایمان به خدا و روز قیامت دارد پس نیكی كند به پدر و مادرش و كسی كه ایمان به خدا و روز قیامت دارد یا سخن خیری بگوید یا ساكت شود .

و بر در پنجم نوشته شده :

نیست خدایی به جز خدای یكتا در حالی كه محمد  (صلی الله علیه و آله)   رسول خدا وعلی ولی خداست . كسی كه می خواهد ظلم نبیند ظلم نكند و كسی كه می خواهد ذلیل نشود كسی را ذلیل نكند و كسی كه  می خواهد فحش نشود فحش ندهد و كسی كه می خواهد به دستگیره محكمی بچسبد پس توجه كند به قول لااله الا الله علی ولی الله .

و بر در ششم نوشته شده :

نسیت خدایی به جز خدای یكتا در حالی كه محمد (صلی الله علیه و آله)   رسول خدا و علی ولی خداست  كسی كه دوست دارد قبرش وسیع گردد برود به مساجد و كسی كه دوست دارد كرم های زیر زمین  بدنش را نخورند مساجد را جارو كند و كسی كه می خواهد قبرش تاریك نباشد مساجد را روشن كند .

و بر در هفتم نوشته شده :

نیست خدایی به جز خدای یكتا در حالی كه محمد (صلی الله علیه و آله)   رسول خدا و علی ولی خداست  سفیدی قلب در چهار خصلت است : در عیادت مریض و تشییع جنازه رفتن و خرید كفن برای اموات واداء واجبات .

و بر در هشتم نوشته شده :

نیست خدایی به جز خدای یكتا در حالی كه محمد (صلی الله علیه و آله) رسول خدا وعلی ولی خداست . و كسی كه می خواهد از هشت در بهشت وارد شود .پس به چهار خصلت تمسك جوید : راستگویی ، سخاوت مندی ،  وخوش اخلاقی و دست كشیدن از مردم آزاری .

سر گذشت روح صفحة 303به نقل از بحار جلد 8 صفحة 155

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ پنجشنبه 19 تیر 1393 ] [ 06:58 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( توصیف دریچه های آتش جهنم )

پیغمبر(صلی الله علیه و آله)  فرمود : ای جبرئیل دریچه های آتش چیست ؟ عرض نمود یا محمد(صلی الله علیه و آله) خدای متعال امر فرمود به آتش كه دمیده شود و بر آن به مدت هزار سال تا این كه سفید شد و هزار سال دیگر دمیدند تا قرمز شد و هزار سال دیگر دمیدند تا سیاه شد .

و الآن آن آتش سیاه و ظلمانی است ، اگر قطره ای از گداخته آن در آب های اهل دنیا بریزد همه اهل دنیا از بوی تعفّن آن می میرند .

و اگر یك حلقه از زنجیر آن كه طولش هفتاد ذراع است بر دنیا قرار گیرد همه دنیا از حرارت آن ذوب می شود ( یعنی حتی خورشید و كوهها از شدت حرارت آن حلقه زنجیر ذوب می شوند ) .

آن گاه پیغمبر(صلی الله علیه و آله)گریان شد و جبرئیل هم گریست .

سرگذشت روح صفحة 296 به نقل از تسلیة الفؤاد صفحة 241

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ پنجشنبه 19 تیر 1393 ] [ 03:02 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( رحمت خدا در روز قیامت )

حدیث كنند كه حق تعالی به طوری در قیامت بسط بساط رحمت كند كه شیطان طمع مغفرت حق را كند در این عالم كه حضرت حق به حسب روایت نظر لطف به آن نفرموده از وقتی كه خلقت فرموده آن را و رحمت در آن نازل نشده مگر ذره ای نسبت به عوالم دیگر این همه رحمت و نعمت الهی و لطف و بخشش ذات مقدس سر تا پای همه را فراگرفته و هر چه پیدا و ناپیداست سفره نعم و عطای حضرت باری تبارك و تعالی است كه اگر جمیع عالم بخواهند به شمه ای از نعمت و رحمت او احاطه كنند نتوانند ، پس خواهد بود در عالمی كه عالم كرامت و مهمانخانه عطای ربوبیت و جایگاه رحمت و بسط رحیمیت و رحمانیت است شیطان حق دارد طمع به رحمت كند و امید عطای حق نماید .

لطایف عرفانی صفحة 78

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ چهارشنبه 18 تیر 1393 ] [ 06:10 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( نحوه ی محشور شدن کفار )

امام باقر(علیه السلام) درباره محشور شدن كفار می فرماید : آن موقعی كه صیحۀ قیامت زده شد قبر كفار شعله ور می گردد و می گوید وای بر من ، قبرم شعله ور گردید ، پس منادی ندا می كند ، آگاه باش كه ویل و ذلت نزدیك تو شده است از آتش قبر سر بر آور در آتشی كه هرگز خاموش شدنی نیست . از قبرش خارج می شود در حالی كه صورتش سیاه شده عمل خبیثش مجسّم می شود ، وی گوید به خدا قسم من نشناختم تو را مگر این كه به طاعت خدا كُند بودی و به معصیت خدا شتابنده بودی و تو در دنیا سوار من بودی و الآن من می خواهم سوار تو شوم و تو را به آتش سوق دهم پس سوار بر او می شود تا این كه به  در جهنم می رساند ، ناگهان چشمش به ملائكه عذاب می افتد كه غل و زنجیرها را آماده كرده اند ، و از شدت غضب لب های خود را به دندان می گزند آنگاه است كه می گوید «یا لَیْتَنی لَمْ اُوتَ كتابِیَه » الحاقه / 25 و آنگاه است كه پروردگار متعال ندا می كند كه او را به سوی آتش بیاورید ، و نگاه می كند می بیند زمین در زیر پایش آتش است و خورشید بالای سرش آتش است و آتشی به دور گردنش حلقه می زند . و عذابهای گوناگون او را احاطه می كنند ، در آن هنگام می گویند : « خُذُوهُ فَغُلُّوه »الحاقه / 30

بگیرید او را غل و زنجیر كنید پس بخاطر تعظیم گفتۀ پروردگار ، هفتاد هزار ملائكه غلاظ و شِداد او را محاصره می كنند ، یكی ریشش را می كند ، دیگری گوشش را دندان می گیرد ، دیگری استخوانش را می شكند ، در این هنگام صدا می زند اما ترحمونی آیا به من رحم نمی كنید ؟ در جواب می گویند چگونه به تو رحم كنیم و حال آنكه ارحم الراحمین به تو رحم نكرده آنگاه می گویند اذیت می شوی ، می گوید آری اذیت سختی  . می گویند ای شقی پس چه حالی پیدا می كنی آن موقعی كه تو را در آتش می اندازیم .

پس ملكی آن چنان به سینۀ او می زند كه به طول هفتاد هزار سال در آتش به سرازیری می رود و می گوید ای كاش خدا وپیغمبر را اطاعت می كردیم .

سرگذشت روح صفحة 241 و 242

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ چهارشنبه 18 تیر 1393 ] [ 02:23 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( اوصاف روز قیامت )

پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله ) می فرماید : در قیامت آن قدر ننگ گریبان گیر انسان می شود كه می گوید خدایا اگر مرا به جهنم بفرستی بهتر از این وضع است در صورتی كه از سختی عذاب جهنم خبر دارد .

و فرمود : بعضی از مردم در قیامت به شكلی محشور می شوند كه میمون ها و خوك ها نسبت به آنان  بهترند .

و فرمود : در قیامت حقوق كسانی را باز پس دهند تا آن جا كه از گوسفند شاخدار كه گوسفند بی شاخ را شاخ زده تقاص كنند .

خصال صدوق جلد 2 صفحة 46           نهج الفصاحه صفحة 716

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ سه شنبه 17 تیر 1393 ] [ 06:45 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( هول های روز قیامت )

معاذ می گوید : راجع به هول و وحشت های قیامت از پیغمبر (صلی الله علیه و آله ) سؤالی كردم ، فرمود : معاذ ! مطلب عظیمی پرسیدی ، سپس اشك از دیدگان مبارك فرو ریخت و فرمود :

ده صنف از امت من به صورت های مختلف وارد صحنۀ محشر می شوند : به صورت میمون ، خوك ، سر به پایین و پا به طرف بالا كه صورتشان به زمین می كشد كور كر و لال بعضی زبانشان از دهان درآمده روی سینه آویخته چرك از آن می ریزد به طوری كه همه را ناراحت می كند بعضی دست و پایشان بریده بعضی به چوب های دار آتشین آویخته اند بعضی از مردار بد بو ترند بعضی پیراهن های قیرین بر تن دارند كه به پوست بدنشان چسبیده

بوزینگان سخن چینانند خوكان حرام خورانند سرنگونان ربا خوارانند كوران قضات ستمگرند كر و لالان خود پسندانند آن ها كه زبان خود می جوند غیبت كنندگان اند دست و و پا بریدگان همسایه آزارها هستند دار آویختگان سعایت گرانند كه مردم را به چنگال خونین زورمندان ستمگر دچار می كنند متعفنان كسانی هستند كه عنان نفس عالی بشری را به دست شهوت و كامرانی سپرده و از پرداخت حقوق الهی خودداری می نمایند و دسته اخیر مردم متكبر و فخر فروش اند كه بر بندگان خدا بزرگی می كنند .

                                                                   نصایح صفحة 309

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 01:11 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic