استحاضه ( حکم تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه )

15 - اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به متوسطه تبدیل شود تكلیف چیست ؟

همه مراجع (به جز مكارم) : اگر بعد از نماز صبح به متوسطه تبدیل شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر این حالت بعد از نماز ظهر و عصر اتفاق بیفتد ، باید براى نماز مغرب و عشا غسل كند . در هر دو صورت از فرداى آن روز اگر به همان حالت متوسطه باقى بماند ، باید پیش از هر نماز صبح ، غسل كند .

آیت الله مكارم : ما قائل به استحاضه متوسطه نیستیم و مورد یاد شده احكام استحاضه قلیله را دارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( حکم تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:35 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( حکم تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه )

16 - اگر استحاضه قلیله زن در وسط روز به متوسطه تبدیل شود تكلیفش چیست ؟ آیا باید غسل هم به جا آورد ؟

همه مراجع (به جز مكارم) : اگر پیش از نماز ظهر و عصر باشد، باید براى آن غسل كند و اگر بعد از آن باشد، باید براى نماز مغرب و عشا، غسل كند .

آیت الله مكارم : ما قائل به استحاضه متوسطه نیستیم و مورد یاد شده احكام استحاضه قلیله را دارد. بنابر این انجام غسل واجب نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( حکم تبدیل استحاضه قلیله به متوسطه )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:33 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( حکم تبدیل استحاضه قلیله یا متوسطه به کثیره )

17 - اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح یا بعد از نماز ظهر و عصر به كثیره تبدیل شود تكلیفش چیست؟

اگر بعد از نماز صبح به كثیره تبدیل شود ، باید براى نماز ظهر و عصر یك غسل و براى نماز مغرب و عشا غسل دیگرى به جا آورد ، اگر این حالت بعد از نماز ظهر و عصر اتفاق بیفتد ، باید براى نماز مغرب و عشا غسل كند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( حکم تبدیل استحاضه قلیله یا متوسطه به کثیره )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:31 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( اگر بین خون حیض و استحاضه شك پیدا شود )

18 - اگر بین خون حیض و استحاضه شك پیدا شود وظیفه چیست ؟

اگر شرایط خون حیض را ندارد ، خون استحاضه محسوب مى‏ شود .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( اگر بین خون حیض و استحاضه شك پیدا شود )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:29 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( حکم شک در استحاضه )

19 - اگر بین خون استحاضه و خون بكارت یا زخم شك پیدا شود تكلیف چیست ؟

همه مراجع (به جز مكارم) : اگر ظاهر حال او سلامت است و نشانه‏ هاى زخم در او نمایان نیست ، بنابر احتیاط واجب حكم استحاضه را دارد .

آیت الله مكارم : اگر ظاهر حال او سلامت است و نشانه‏ هاى زخم در او نمایان نیست ، حكم استحاضه را دارد اما اگر وضع حال او مشكوك باشد كه خون از زخم است یا غیر آن ، احكام استحاضه ندارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( حکم شک در استحاضه )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:27 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( اگر غسل استحاضه متوسطه را به جا نیاورد )

20 - اگر در ماه رمضان خانمى كه استحاضه ‏اش متوسطه است غسل را به جا نیاورد حكم روزه‏ اش چیست ؟

آیات عظام امام، خامنه‏ اى، فاضل، نورى و وحید : روزه ‏اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا كند .

 آیات عظام بهجت و صافى : بنابر احتیاط واجب روزه ‏اش باطل است و باید بعد از ماه رمضان قضا كند .

آیات عظام تبریزى و سیستانى : روزه‏ اش صحیح است .

آیت الله مكارم : استحاضه متوسطه حكم استحاضه قلیله را دارد و استحاضه قلیله غسل ندارد . بنابراین روزه ‏اش صحیح است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( اگر غسل استحاضه متوسطه را به جا نیاورد )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:24 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( مشخص کردن نوع استحاضه در غسل )

21 - آیا هنگام غسل استحاضه علاوه بر نیت باید نوع استحاضه (متوسطه و كثیره) را نیز در نیت مشخص كرد ؟

خیر ، تنها نیت استحاضه كافى است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( مشخص کردن نوع استحاضه در غسل )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:22 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( اگر هنگام غسل خون قطع نشود )

22 -  اگر هنگام غسل خون قطع نشود آیا غسل باطل است ؟

خیر ، غسل باطل نمى‏ شود . آرى اگر در وسط غسل خون استحاضه متوسطه به كثیره تبدیل شود ، باید غسل را از سر گیرد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( اگر هنگام غسل خون قطع نشود )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 11:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه (در استحاضه متوسطه یا كثیره وضو مقدم است یا غسل)

23 - در استحاضه متوسطه یا كثیره وضو مقدم است یا غسل ؟

همه مراجع (به جز سیستانى و صافى) : هر كدام را اول به جا آورد صحیح است ولى بهتر است اول وضو بگیرد .

آیت الله سیستانى : در استحاضه متوسطه ، باید غسل پیش از وضو باشد و در استحاضه كثیره اگر بخواهد وضو بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد .

آیت الله صافى : در استحاضه متوسطه هر كدام را اول به جا آورد صحیح است ولى بهتر است اول وضو بگیرد ولى در استحاصه كثیره احتیاط آن است كه پیش از غسل وضو بگیرد .

 تبصره . آیات عظام تبریزى، سیستانى، مكارم، نورى و وحید، در استحاضه كثیره گفته‏ اند : با آن غسل مى ‏توان نماز خواند و نیاز به وضو نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه (در استحاضه متوسطه یا كثیره وضو مقدم است یا غسل)،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 10:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( زن مستحاضه بعد از وضو با تأخیر نماز بخواند)

24 - اگر زن مستحاضه اول وقت وضو بگیرد یا غسل كند ولى با تأخیر نماز بخواند آیا باید دوباره وضو بگیرد یا غسل كند ؟

همه مراجع (به جز سیستانى) : آرى ، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل كند و نماز بخواند مگر آنكه خون داخل فضاى فرج نیاید.

آیت الله سیستانى : اگر وظیفه ‏اش این بوده كه بین وضو یا غسل و نماز فاصله نیندازد ، باید دوباره وضو بگیرد یا غسل كند و نماز بخواند مگر آنكه خون داخل فضاى فرج نیاید .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( زن مستحاضه بعد از وضو با تأخیر نماز بخواند)،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 09:01 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( آیا روزه ماه رمضان بر زن مستحاضه واجب است )

25 - آیا روزه ماه رمضان بر زن مستحاضه واجب است ؟

آرى ، باید روزه بگیرد و مانند زن حائض نیست .

 تبصره . باید براى روزه گرفتن كارهاى استحاضه را بجا آورد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( آیا روزه ماه رمضان بر زن مستحاضه واجب است )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 08:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( غسل بعد از پاک شدن )

26 - اگر مستحاضه متوسطه و كثیره از خون پاك شود آیا باید غسل هم كند ؟

همه مراجع (به جز سیستانى و مكارم) : اگر بداند از هنگامى كه براى نماز قبل غسل كرده تاكنون خون از او قطع شده و به طور كلى پاك شده ، لازم نیست غسل كند در غیر این صورت باید غسل كند .

آیت الله سیستانى : در استحاضه كثیره اگر بداند از هنگامى كه براى نماز قبل غسل كرده تاكنون خون از او قطع شده و به طور كلى پاك گشته است ، لازم نیست غسل كند . در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب باید غسل كند و در استحاضه متوسطه انجام غسل براى پاك شدن از خون واجب نیست .

آیت الله مكارم : در استحاضه كثیره اگر بداند از هنگامى كه براى نماز قبل غسل كرده تاكنون ، خون از او قطع شده و به طور كلى پاك گشته است ، لازم نیست غسل كند . در غیر این صورت باید غسل كند و استحاضه متوسطه حكم استخاضه قلیله را دارد و براى پاك شدن ازآن غسل واجب نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( غسل بعد از پاک شدن )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:53 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( وارسى كردن در استحاضه )

27 - آیا در استحاضه وارسى كردن لازم است . اگر بدون وارسى نماز بخواند آیا نمازش باطل است ؟

آرى ، باید زن مستحاضه (در صورت امكان) هنگام نماز خود را وارسى كند كه استحاضه‏ اش از چه قسم است تا كارهایى را كه براى آن قسم دستور داده شده ، انجام دهد . اگر بدون وارسى نماز بخواند ، نمازش باطل است مگر آنكه قصد قربت داشته و به وظیفه واقعى خود عمل كرده باشد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( وارسى كردن در استحاضه )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:47 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( قرائت قرآن )

28 - آیا زن اگر به دستور استحاضه رفتار كرده باشد مى ‏تواند در ایام استحاضه قرآن ( حتى سوره‏ هاى سجده ‏دار ) بخواند ؟

آرى ، مى‏ تواند قرآن تلاوت كند هر چند سوره ‏هاى سجده‏ دار باشد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( قرائت قرآن )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:44 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic