حیض ( لکه بینی صاحب عادت عددیه )

43 - زنى كه عادت عددیه دارد با تمام شدن عادت خود تا قبل از پایان روز دهم یك یا چند روز دیگر نیز لك ببیند و بعد پاك شود آیا آن چند روز حیض محسوب مى‏ شود ؟

همه مراجع (به جز تبریزى ، صافى و وحید) : آرى ، حیض محسوب مى‏ شود (هر چند نشانه‏ هاى حیض را نداشته باشد) .

آیات عظام تبریزى ، صافى و وحید : اگر نشانه ‏هاى خون حیض را داشته باشد ، حیض محسوب مى‏ شود .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( لکه بینی صاحب عادت عددیه )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:39 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر زن هیچ وقت خون حیض نبیند )

44 - اگر خانمى چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن هیچ وقت خون حیض نبیند تكلیفش چیست ؟

اگر خون نمى ‏بیند ، حكم حیض را پیدا نمى ‏كند و باید نماز و روزه‏ هاى خود را به جا آورد .

تبصره . اگر خون مى‏ بیند و شرایط حیض را ندارد ولى نشانه‏ هاى استحاضه در او نمایان است ، باید به دستور و احكام استحاضه عمل كند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر زن هیچ وقت خون حیض نبیند )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:36 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( لکه بینی بعد از عادت )

45 - زنى كه عادتش در ماه هفت روز است ولى همیشه پس از پاك شدن روز هشتم یا روز نهم فقط لكه‏ اى خون ( با نشانه ‏هاى حیض ) مشاهده مى ‏كند چه تكلیفى دارد ؟

همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مكارم) : باید همه (حتى پاكى وسط) را حیض قرار دهد . بنابراین لازم نیست بعد از پاك شدن اول غسل كند بلكه باید تا روز هشتم یا نهم عبادات خود را ترك كند و سپس غسل كند .

آیت الله مكارم : تنها باید روزهایى را كه خون دیده حیض قرار دهد و روزهاى پاكى (وسط) حیض نیست و حكم زنان پاك را دارد . بنابراین بعد از پاك شدن اول ، باید غسل كند و عبادات خود را تا روز هشتم یا نهم به جا آورد آن گاه اگر لكه‏ اى از خون مشاهده كرد و پاك شد ، دوباره باید غسل كند .

آیات عظام سیستانى و صافى : باید روزهایى را كه خون دیده ، حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در روزهاى پاكى عبادت‏هاى خود را به جا آورد و آنچه را كه بر حائض حرام است ، ترك كند . بنابراین بعد از پاك شدن اول ، بنابر احتیاط واجب باید غسل كند و عبادات خود را تا روز هشتم یا نهم به جا آورد آن گاه اگر لكه ‏اى از خون مشاهده كرد و پاك شد ، دوباره باید غسل كند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( لکه بینی بعد از عادت )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:30 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( وضو گرفتن در ایام عادت )

46 - آیا وضو گرفتن در ایام عادت صحیح است و همان ارزش وضوى در زمان عادى را دارد ؟

آرى ، وضوى زن حائض صحیح است ولى طاهر نمى ‏شود و نمى ‏تواند با آن نماز بخواند و یا دست به خط قرآن بزند

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( وضو گرفتن در ایام عادت )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:28 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( انجام غسل حیض قبل از وقت نماز )

47 -  آیا مى ‏شود غسل حیض را قبل از وقت نماز انجام داد ؟

آرى ، غسل حیض پیش از وقت نماز جایز و صحیح است ولى به قصد خواندن نماز واجب نباشد بلكه هدف پاك شدن از حیض و انجام كارهاى مستحبى مانند خواندن قرآن و مانند آن باشد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( انجام غسل حیض قبل از وقت نماز )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:26 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( حضور زنان حائض در حسینیه‏ ها )

48 - حضور زنان حائض در حسینیه‏ ها چه حكمى دارد ؟

اشكال ندارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( حضور زنان حائض در حسینیه‏ ها )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:20 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( ورود زن حائض به داخل حرم امام‏زادگان )

49 - آیا ورود زن حائض به داخل حرم امام‏زادگان مانند حرم حضرت معصومه (سلام الله علیها) جایز است ؟

آرى جایز است

 تبصره . اگر در موردى ورود به حرم باعث هتك و بى‏ حرمتى شود ، جایز نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( ورود زن حائض به داخل حرم امام‏زادگان )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:19 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( رفتن زن حائض به رواق‏ هاى اطراف ضریح )

50 - آیا زن حائض مى ‏تواند بى‏ آنكه داخل حرم شود به رواق‏ هاى اطراف ضریح مطهر امام معصوم (علیه السلام) برود ؟

آرى ، اشكال ندارد ولى احتیاط مستحب (بهتر) آن است كه در آنجا نیز توقف نكند .

 تبصره . حكم یاد شده در صورتى است كه رواق‏ هاى حرم ، مسجد نباشد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( رفتن زن حائض به رواق‏ هاى اطراف ضریح )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:17 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( رفتن زن حائض به مسجد جمكران )

51 - شركت در مسجد جمكران در حال حیض چه حكمى دارد ؟

ورود به خود مسجد جمكران براى زن حائض حرام است و ورود به صحن آن- چنانچه جزء مسجد نباشد- اشكال ندارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( رفتن زن حائض به مسجد جمكران )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:16 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( رفتن زن حائض بر سر قبر بزرگان )

52 - آیا رفتن زن حائض بر سر قبر بزرگان دین و یا گلزار شهدا و یا ایستادن كنار دیوار بقیع جایز است ؟

آرى ، جایز است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( رفتن زن حائض بر سر قبر بزرگان )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:13 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( غسل جمعه زن حائض )

53 - آیا كسى كه حائض است مى ‏تواند غسل جمعه به جا آورد ؟

آرى ، غسل جمعه از زن حائض صحیح است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( غسل جمعه زن حائض )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:12 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( نماز جمعه زن حائض )

54 - آیا زنان مى ‏توانند در ایام عادت ماهانه به منظور باشكوه كردن آیین نماز جمعه به مصلا بروند ؟

صرف حضور در نماز جمعه اشكال ندارد ولى خواندن نماز براى زن حائض حرام است .

تبصره . اگر نماز جمعه در مسجد یا حرم معصوم (علیه السلام) اقامه شود ، زن حائض نمى‏ تواند در آنجا حضور پیدا كند ، البته توقف در بیرون مسجد و خارج از محدوده ضریح معصوم (علیه السلام) اشكال ندارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( نماز جمعه زن حائض )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:10 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر زن در گرفتگى خورشید و ماه حائض باشد )

55 - اگر زن در گرفتگى خورشید و ماه حائض باشد آیا پس از پاك شدن باید نماز آیات را قضا كند ؟

همه مراجع (به جز فاضل و وحید) :  قضاى آن واجب نیست .

آیت الله فاضل : بنابر احتیاط واجب ، باید قضا كند .

آیت الله وحید : اگر در هنگام گرفتگى خورشید و ماه حائض بوده ، قضاى آن واجب نیست ولى اگر در هنگام زلزله بوده ، باید پس از پاك شدن آن را بدون نیت ادا و قضا به جا آورد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .


موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر زن در گرفتگى خورشید و ماه حائض باشد )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:01 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر زن قبل از خواندن نماز حیض شود )

56 - اگر وقت نماز داخل شود آنگاه زن قبل از خواندن نماز حائض شود تكلیفش چیست ؟

اگر از اول وقت به اندازه انجام واجبات یك نماز گذشته باشد و سپس خون حیض ببیند ، باید آن نماز را قضا كند و هر فردى در اندازه «وقت براى انجام واجبات» باید ملاحظه حال خود را نماید ، به عنوان مثال براى مسافر به اندازه دو ركعت و براى حاضر ، به اندازه چهار ركعت و كسى كه وضو ندارد وقت وضو را نیز در نظر بگیرد و همچنین تطهیر لباس و بدن .

تبصره . اگر بعد از داخل شدن وقت نماز به اندازه انجام واجبات یك نماز نگذشته باشد ، به نظر اكثر مراجع احتیاط مستحب (بهتر) آن است كه آن نماز را قضا كند و برخى نیز احتیاط واجب دارند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر زن قبل از خواندن نماز حیض شود )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 12:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات