همسر داری و زناشویی ( آداب همسرداری )

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود : هر زنی كه شب به سر آورد و شوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر از او راضی باشد . هر زنی كه از بوی خوش برای غیر شوهر خود استفاده بكند نمازش مقبول نیست ، تا آن بوی خوش را از خود بزداید . و فرمود سه گروهند كه هیچ كدام از اعمال ایشان به آسمان بالا نمی رود : غلام گریخته ؛ زنی كه شوهرش از او راضی نباشد و كسی كه جامه ی خود را از روی تكبّر بلند آویخته باشد .

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) فرمود كه : اگر امر می كردم كه كسی برای غیر خدا سجده كند هر آینه می گفتم زنان ، شوهران خود را سجده كنند .

حلیه المتقین صفحة 121 - 119  


موضوع: همسر داری و زناشویی، برچسب ها: همسرداری و زناشویی،
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 07:30 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

همسر داری و زناشویی ( آداب مراقبت با همسر )

از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) نقل شده است كه فرمود به حق آن خداوندی كه جانم در قبضه قدرت اوست اگر شخصی با زن خود جماع كند و در آن خانه شخصی بیدار باشد كه ایشان را ببیند یا سخن یا نفس ایشان را بشنود فرزندی كه از ایشان به وجود می آید رستگار نباشد و زناكار شود .

حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود هر گاه كسی بخواهد با زن خود نزدیكی كند تعجیل نكند كه زنان برای جماع نیاز دارند به آمادگی هایی برسند .


حلیه المتقین صفحة 121 - 119  

موضوع: همسر داری و زناشویی، برچسب ها: همسرداری و زناشویی،
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 07:22 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

همسر داری و زناشویی ( سفارشات پیامبر به امام علی علیه السلام )

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) به امیرالمؤمنین(علیه السلام) فرمود :

علی ! جماع مكن با زن خود در اول ماه و میان ماه كه دیوانگی و خوره و خبط دماغ را می یابد به آن زن و فرزندانش .

علی ! با شهوت و خواهش زن دیگر با زن خود جماع مكن كه اگر فرزندی به هم رسد مخنّث یا دیوانه باشد .

علی ! ایستاده با زن خود جماع مكن كه چهار پا چنین می كند و اگر فرزندی به هم رسد مانند حمار بر تخت خود بول كند .

علی ! در شب عید فطر جماع مكن كه چون فرزندی به وجود آید شرّ بسیار از او ظهور كند .

علی ! در شب عید قربان جماع مكن ، كه اگر فرزندی به هم رسد ، شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد .

علی ! در برابر آفتاب جماع مكن مگر آنكه پرده ای بیاویزی كه اگر فرزندی به وجود آید همیشه در بد حالی و پریشانی باشد تا بمیرد .

علی ! در زیر درخت میوه دار جماع مكن كه اگر فرزندی به هم رسد جلّاد و كشنده مردم و پاریس  سر كرده ظلم باشد .

علی ! چون زنت حامله شود با او بی وضو جماع مكن كه اگر چنین كنی فرزندی كه به هم رسد كور دل و بخیل باشد .

علی ! بر پشت بام جماع مكن كه اگر فرزندی به هم رسد منافق و ریا كننده و صاحب بدعت باشد .

علی ! در سه شنبه جماع كن كه اگر فرزندی به هم رسد بعد از سعادتِ اسلام شهادت روزی او شود و دهانش خوش بو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از عیب و بهتات پاك خواهد بود .

علی ! در شب دو شنبه جماع كن كه اگر فرزندی به هم رسد حافظ قرآن و راضی به قسمت خدا باشد .

علی ! اگر جماع كنی در شب پنج شنبه و فرزندی به هم رسد حاكمی از حكّام شریعت یا عالمی از علما باشد و اگر در روز پنج شنبه وقتی آفتاب در میان آسمان است با زن نزدیكی كنی و فرزندی به هم رسد شیطان نزدیك او نشود تا پیر نشود و خدا سلامتی در دنیا و دین به او می دهد .

علی ! اگر در شب جمعه جماع كنی و فرزندی به هم رسد ، خطیب و سخنگو باشد و اگر روز جمعه بعد از عصر جماع كنی و فرزندی به هم رسد از دانایان مشهور باشد و اگر در شب جمعه بعد از نماز خفتن جماع كنی امید است آن فرزند از اَبدال باشد .

علی ! در ساعت اول شب جماع مكن كه اگر فرزندی به هم رسد ایمن نیست كه ساحر باشد و دنیا را بر آخرت اختیار كند .

حلیه المتقین صفحة 121 - 119  

 

موضوع: همسر داری و زناشویی، برچسب ها: همسرداری و زناشویی،
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 07:22 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

همسر داری و زناشویی ( آداب مراقبت با همسر )

حضرت صادق (علیه السلام) می فرماید در وقت جماع سخن نگویی كه بیم آن است فرزندی كه بوجود می آید كور باشد .

از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) نقل شده است كه فرمود به حق آن خداوندی كه جانم در قبضه قدرت اوست اگر شخصی با زن خود جماع كند و در آن خانه شخصی بیدار باشد كه ایشان را ببیند یا سخن یا نفس ایشان را بشنود فرزندی كه از ایشان به وجود می آید رستگار نباشد و زناكار شود .

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) نهی فرمود از جماع در زیر آسمان و بر سر راه مردمی كه تردّد می كنند و فرمود كه هر كه در میان راه جماع كند خدا و ملائكه و مردم او را لعنت می كنند .

حضرت رسول فرمود كه از كلاغ سه خصلت بیاموز : 1) جماع كردن پنهان 2) بامداد طلب روزی رفتن 3) بسیار حذر كردن .

حلیه المتقین صفحة 121 - 119  

موضوع: همسر داری و زناشویی، برچسب ها: همسرداری و زناشویی،
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 07:22 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

همسر داری و زناشویی ( آداب مراقبت با همسر )

حضرت رسول فرمود : هر كه با زن حائض خود جماع كند ، پس فرزندی كه به دنیا می آورد مبتلا به خوره یا پیسی می شود پس فقط خود را ملامت كند .

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود دشمن ما اهل بیت نیست مگر كسی كه ولد الزّنا یا مادرش در حیض او را حامله شده باشد .

حلیه المتقین صفحة 121 - 119  

موضوع: همسر داری و زناشویی، برچسب ها: همسرداری و زناشویی،
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 07:22 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

همسر داری و زناشویی ( آداب مراقبت با همسر )

حضرت صادق (علیه السلام) فرمود كه در اول ماه و میان ماه و آخر ماه جماع مكن كه فرزند سقط می شود و بیم آن می رود كه اگر فرزندی به هم رسد ، دیوانه باشد یا صرع داشته باشد . نمی بینی كسی را كه صرع می گیرد اكثر آن است كه نتیجه عمل اول ماه یا در میان ماه یا در آخر ماه می باشد .

حلیه المتقین صفحة 121 - 119  

موضوع: همسر داری و زناشویی، برچسب ها: همسرداری و زناشویی،
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 07:14 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

همسر داری و زناشویی ( آداب مراقبت با همسر )

در اول شب چه زمستان و چه تابستان با زنان نزدیكی مكن زیرا در اول شب معده و عروق پر است و در این حال مجامعت ناپسند است .

جماع با شكم پر در اول شب موروث بیماری قولنج و فالج و لقوه و نفرس و سنگ و تقطیر بول و فتق و ضعف چشم و كم نوری می شود . پس اگر اراده این كار را داشتی خوب است آخر شب را بدان اختصاص دهی این وقت برای بدن صلاحیتش بیشتر است و در تولید نسل بیشتر مایه امیدواری است .

با زنان میامیز مگر پاك باشند ، چون از كار فارغ شدی فوری بر پا مایست و منشین ، بلكه قدری به سمت راست خود بخواب یا تكیه كن آن گاه برای دفع بول از جای برخیز این كار به اذن خدای متعال تو را از سنگ مثانه تأمین خواهد داشت .

                                                      بر گرفته از كتاب (شفاخانه معنوی)

موضوع: همسر داری و زناشویی، برچسب ها: همسرداری و زناشویی،
[ دوشنبه 16 تیر 1393 ] [ 01:22 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic