احادیث ناب ( ثواب بسیار زیاد صله ارحام )

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: هر که خود یا با مالش ، به پیش قومی یا خویشی برود که صله رحم کند خداوند اجر صد شهید به او عنایت کند و به هر قدمی  چهل هزار حسنه به او داده شود و چهل هزار سیّئه از نامه عمل او محو گردد و به همین مقدار درجات او بالا رود و چنان است که خداوند عزوجل را صد سال با حالت صبر عبادت کرده باشد.
مکارم الاخلاق جلد 2 صفحة 367

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ دوشنبه 20 شهریور 1396 ] [ 10:23 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( امید به خدا )

خداوند متعال می فرماید :

« به عزّت و جلالم سوگند که اُمید هر کس را که به غیر من امید بندد ، به یأس مبّدل میکنم و به او جامه ی خواری در نزد مردم می پوشانم ، و از قرب خود ، دورش می کنم و پیوندش با خودم را می برم و گمنامش می سازم ، زیرا غیر مرا در نظر می گیرد . وای بر او ! آیا در سختی هایش به غیر من دل می بندد ، با آن که سختی ها به دست من است؟ و به جز من امیدوار می شود ، درصورتی که منم زنده ی جاویدان ؟ و درهای بسته ی بندگانم را می کوبد و درب مرا که همیشه باز است ، رها می کند ؟

ادامه مطلب


ادامه مطلب


موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ شنبه 18 دی 1395 ] [ 03:24 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حدیث - سختی های دنیا

حدیثی که شیعه و سنی هر دو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده اند :

سختی های دنیا پنج چیز است :

1-قرض ؛ ولو یک درهم .

2-فراق ؛ ولو دوری گربه ای که با آن مأنوس است  .

3-سؤال ؛ گرچه به قدر خردلی باشد( خردل:گیاهی است که دانه های بسیار ریز دارد و اینجا مراد همان دانه هاست) .

4-سفر ؛ هرچند یک میل باشد .

5-دختر ؛ ولو یکی یاشد . 

              نصایح صفحة 221


موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ یکشنبه 24 آبان 1394 ] [ 09:01 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( ثواب تشییع جنازه )

ثواب تشییع جنازه

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:کسی که جنازه ای را تشییع کند تا زمانی که منزلش باز گردد در برابر هر قدمی که برمی دارد صد هزار هزار کار نیک خواهد داشت ،  صد هزار هزار گناه او پاک شده وصد هزار هزار درجه اش  بالا می رود.

برگرفته از کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال


موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث، ثواب تشییع جنازه،
[ چهارشنبه 21 مرداد 1394 ] [ 09:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( پنج گروهی که در قبضه شیطان نیستند )

پندی که از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده :

شیطان گفته همه مردم در قبضه من اند به جز پنج کس :

1 - کسی که با نیت صحیح در هر کاری بر خدا توکل کند

2 - آنکه شبانه روز بسیار ذکر گوید

3 - کسی که هر چه برای خود می خواهد برای برادر مؤمنش هم بخواهد

4 - آنکه به هنگام مصیبت صبر کند

5 - کسی که به قسمت بسازد و غم رزق را نخورد.

نصایح صفحة 227موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث، احادیث ناب ( پنج گروهی که در قبضه شیطان نیستند )،
[ جمعه 9 مرداد 1394 ] [ 09:02 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب (خدا پنج چیز را در پنج چیز نهاده است )

خداوند به داوود وحی کرد: یا داوود من پنج چیز را در پنج چیز بنا نهاده ام ومردم آن ها را در جای دیگر می جویند و هرگز نمی یابند :

دانش را در گرسنگی و کوشش گذاشته ام و آنان در سیری و تبلی می جویند و نمی یابند.

عزّت را در فرمانبرداری خودم گذاشته ام و آنان در بارگاه شاهان می جویند و نمی یابند .

بی نیازی را در قناعت گذاشته ام و آنان در ثروت می جویند و نمی یابند.

رضای خودم را در نَفس ستیزی گذاشته ام و آنان در پیروی از نفس می جویند و نمی یابند.

آسایش را در بهشت گذاشته ام و آنان در دنیا می جویند و نمی یابند .

احادیث قدسی جلد 1 صفحة 178

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث، احادیث ناب (خدا پنج چیز را در پنج چیز نهاده است )،
[ پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 ] [ 08:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( چهار دستور برای صحت بدن )

چهار دستور برای صحت بدن

روزی امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود :  اگر چهار دستو را رعایت کنی از طبیب و درمانهای طبیب بی نیاز خواهی شد و آن چهار دستور این است :

 1 - جز هنگام گرسنگی در کنار غذا برای خوردن آن ننشین .

 2 - در حالی که هنوز میل و اشتها داری از غذا دست بکش .

 3 - در جویدن غذا مراقب باش تا خوب خورد گردد .

 4 - قبل از خواب به دستشویی برو و قضاء حاجت کن و در دستور دیگر فرمود:

از سرما در آغازش ( پائیز) بپرهیز و در آخرش ( نزدیک بهار ) به استقبال بروید زیرا در بدنها همان می کند که با درختان می کند در آغاز خشک و در آخر برگ می آورد.

1001داستان از زندگانی امام علی علیه السلام

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 ] [ 09:15 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( مردان سه دسته اند )

امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید :

مردان سه دسته اند : خردمند ،  احمق  و بدکار.

خردمند را اگر سخن کنند پاسخ دهد و اگر بگوید درست بگوید و اگر بشنود حفظ کند .

احمق در سخن بشتابد و گفتگو خود را ببازد و اگر به کار زشتش بکشند به کار بندد .

بدکار را اگر سپرده ای بدهی خیانت کند و اگر به او باز گوئی کنی زشت سازد .

تحف العقول صفحة 338

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ یکشنبه 23 فروردین 1394 ] [ 07:30 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( چهارصد سخن سودمند )

در کتاب خصال صدوق جلد دوم صفحه 238آمده که امام محمد باقر علیه السلام گفته که از پدران خود شنیده که امیرالمؤمنین علیه السلام در مجلسی چهارصد سخن سودمند برای دین و دنیای مردم گفت.درکتاب ذکر شده به تمامی آن ها اشاره شده است که ما در این وبلاگ  تنها به بیان برخی از آنها اکتفا می کنیم:

* خون گرفتن تن را تندرست و خرد را استوار می کند.

* گرفتن ناخن از درد بزرگ دفاع می کند و روزی را فراوان .

*  شستن دست ها قبل خوراک و بعد از آن سبب افزایش روزیست و دیده را روشن می کند.

*  کندر خاییدن دندانها را استوار می کند و بلغم را بر طرف و گند دهان را می برد.

* در بازار به یاد خدا باشید چون مردمان را آنجا سرگرم به خود یابید.تا سبب فزونی حسنات شما گردد.

*  در قیامت به امید شفاعت ما نباشید بلکه خود نیز را نیکی کنید.

*  برادران ناتوان خویش را در خوار مدارید ،آنکه مؤمنی را خوار انگارد خدا وی را با او در بهشت فراهم نکند مگر آن زمان که توبه کرده باشد .

*  هر گاه دریافتی که برادر مؤمن تو نیازی دارد پیش از آنکه او گوید اگر ندانسته نیازش را بر آور.

*  شیر زنا کار به کودک خود ندهید و شیر زن دیوانه چون شیر بیماری مادر را به کودک منتقل می سازد.

*  در دین قیاس مکنید-دین قیاس بردار نیست-قیاس گران دشمن دین اند-نخستین قیاس گر دیو بود.

* خرما داروی هر دردیست.

*  از آمرزش خدا نا امید مباشید-بهترین بندگی پیش خدا امیدواری به گشایش است تا بنده به آن پاینده باشد.

*  بسیار به یاد مرگ باشید و در اندیشه روز رستاخیز تا بر شما آسان گردد.

*  هر گاه کسی از شما را درد دیده عارض شود آیه الکرسی بخواند امید است به گردد.

*  از گناهان دوری کنید زیرا هر گرفتاری و اندک روزی بودن گناه است حتی خراش  ،خدا گفته هر گرفتاری که به شما می رسد از شماست هرچند بسیاری را نیز خدا در می گذرد.

*  هر گاه کسی از شما در آفتاب نشیند پشت خویشتن بدان کند تا درد درونی را آشکار نکند.

*  همیشه پیش از رسیدن گرفتاری دعا کنید درهای آسمان در پنج وقت باز می شود: هنگام باریدن باران هنگام هجوم مجاهدان-هنگام بانگ نماز-هنگام خواندن قرآن-هنگام نیمروز و سپیده دم

*  مردگان را دیدار کنید که به زیارت شما خشنود گردند.

* دعای فرزند بر گور پدر و مادر روا گردد.

*  هر مسافری گمراه شد یا بیمناک گردید بانگ کند«یا صالح اغثنی»چون یکی از برادران پریان شما صالح نام است و در گردش برای شما هر آواز شما را شنود پاسخ دهد و گمراه را رهنمون باشد و چهارپای گریزان را نگاه دارد .

*  هر گاه چیزی به دست گدایی دادید از او بخواهید که برای شما دعا کند که مستجاب گردد و گرچه دعای وی برای او برآورده نگردد زیرا دروغ می گویند.

*  با دستی که به وی چیزی دادید آن را ببوسید زیرا صدقه چون پیش از آن که به دست او رسد به خدا می رسد.

*  در قرآن گفته که بدانید که خدا توبه بندگان خویش را می پذیرد و صدقه ایشان را می ستاید.

*  شبانه صدقه دادن خشم خدایرا دور کند.

*  هر که یقین دارد که خدا پاداش دهد بخشش کند و آنکه یقین ندارد تنگ چشمی ورزد.

*  خوراک شام را مگذارید که ترک آن ویرانی تن است.

*  آنکه از حال دیگری پند گیرد نیک بخت است.

*  باده گسار هر گاه بداند حرام است و بنوشد،خدا بدو از گل خبال که نوعی چرک وخون دوزخیان است بنوشاند اگر چه آمرزیده گردد.

*  پیش از وقت در کارها شتاب مکنید تا پشیمان نگردید.

*  زمان را دراز مگیرید تا در دل شما دشوار نگردد.

*  از ناتوان دستگیری کنید تا خدا به شما ترحم کند.

*  هر که در آغاز غذا اندکی نمک بچشد هفتاد درد و آنچه خدا داند از او دور گرداند.

*  هر ماهی سه روز روزه بدارید که برابر همه زندگی است.

*  در روز رستاخیز هر دیده ای گریان است و هر چشمی بی خواب ،مگر دیدة کسی که خدا او را به بزرگی خود ویژه  ساخته باشد و برگرفتاری حسین علیه السلام و خاندان وی گریسته باشد .

*  در تن اندامی نباشد که کمتر از دیده سپاس خدا کند دیده خود را نگاه دارید ،به هر جا خواهد نگشایید تا شما را از یاد خدا باز ندارد .

*  عبادتی به دشواری پیاده رفتن به خانه خدا نیست.

*  از جهان توشه ای برگیر و برترین توشه پرهیزگاریست.

*  هر که بیماری گرفت تاسه روز به کسی نگفت و به خدا نالید امید تندرستی هست.

*  چهار اند که گوش به همه کس فرا دارند:پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم بهشت-دوزخ-حورالعین.

*  گناه آلود از یاد خدا منصرف شود آنکه پیروی از پیشوای حق نکند خدا دیوی بر او گمارد تا پیوسته با وی باشد.

*  مخالفان شما در گمراهی و کینه توزی بینا تر و سخت تراند ودر هزینه برای خواهشهای خود کوشاتر از شما اند زیرا شما به ستم کشیدن و بدبختی خوی گرفته اید نه از خدا شرم دارید و نه برای خویش مصلحتی می اندیشید با آن که هر روز ستمی می بینید باز از غفلت بیدار نمی شوید و در نیکی کوشا نیستید با سرگرمی هر روز دین شما فرسوده تر می گردد در صورتی که خدا گفته از ستمکاران حمایت مکنید تا با دوزخ میفتید و دستگیری جز خدا ندارید.

خصال صدوق جلد دوم صفحه 238

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ 11:21 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( عاقبت کسانی که دانش دینی را برای غیر دین و عمل می آموزند )

خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرمود:

بگو به آنان که دانش دینی برای غیر دین می آموزند و آنان که دانش برای غیر عمل فرا می گیرند و دنیا را برای غیر آخرت می خواهند در حقیقت گرگانند در لباس میشان.

زبان هایشان از عسل شیرین تر است و دل هایشان از انتظار تلخ تر است.آیا مرا فریب می دهند و تمسخر می کنند؟

بی گمان آنان را چنان به فتنه می اندازم که حلیمانشان سرگردان بمانند.

احادیث قدسی جلد 1 صفحة 161

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 10:35 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( خدا به حضرت موسی فرمود : )

خدا به موسی علیه السلام فرموده است:

به توانگران بگو مغرور نشوند که ثروتی دارند و توانگرند اگر راست می گویند همه مردمان را صبح و شب غذا بدهند .

 و به دانشمندان بگو مغرور نشوند که بسیار می دانند.اگر راست می گویند معلوم کنند که چه هنگام می میرند .

 و به زورمندان بگو مغرور نشوند که زور بازو دارند اگر راست می گویند پشت مرگ را به  خاک بمالند .

احادیث قدسی جلد 1 صفحة 160

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 05:11 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( هشت تن هر گاه خوار گردند باید خود را نکوهش کنند)

پیامبر اکرم فرمودند : ای علی هشت تن هر گاه خوار گردند باید خود را نکوهش کنند :

1 - آنکه ناخوانده بر خوانی نشیند .

2 - آنکه در مهمانی به میزان فرمان دهد

3 - آنکه از دشمنان خود چشم نیکی دارد

4 - آنکه از فرومایگان بخشش خواهد

5 - آنکه بی دستوری میان راز دو تن نظر دهد

6 -  آنکه به بزرگان خواری نماید

7 - آنکه جایی نشیند که شایسته آن نباشد 

8 - آنکه با کسی گفتگو کند که به سخن وی گوش فرا ندهد .

خصال صدوق جلد 2 صفحة 6

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ شنبه 4 مرداد 1393 ] [ 02:45 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( پنج نصیحت از امام علی علیه السلام )

امیرالمؤمنین علی علیه السلام  فرمودند : پنج نصیحت از من فرا گیرید که اگر در طب آن ها با شتر دور دنیا بگردید شتر از پا در آید و بمقصد نرسد :

1 - هیچ کس به غیر خدا امید نبندد

2-از غیر گناه نترسد

3-هیچ جاهل از سؤال شرم نکند

4-هیچ عالم در جواب مسأله ای که نمی داند از گفتن«الله اعلم»یعنی خدا دانا تر است خجالت نکشد

5 - صبر نسبت به ایمان  مانند سر است نسبت به تن آنکه صبر ندارد ایمان ندارد.

نصایح صفحة 223

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ دوشنبه 19 آبان 1393 ] [ 11:31 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

احادیث ناب ( پنج جمله در خاتمه تورات )

امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمایند : در خاتمه تورات پنج جمله است که من دوست دارم هر  بامداد مطالعه کنم :

1 - عالم بی عمل با شیطان برابر است .

2 - سلطان بی عدالت با فرعون یکسان است .

3 - فقیر طمعکاری که در برابر توانگر خضوع کند با سگ همانند است .

4 - ثروتی که از آن سودی نبرند با آجر مساوی است .

5 - زنی که بدون ضرورت و احتیاج از خانه بیرون رود با کنیز هم ردیف است.

نصایح صفحة 223

موضوع: احادیث ناب، برچسب ها: حدیث،
[ دوشنبه 23 تیر 1393 ] [ 01:12 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات