سرگرمی ( كیستان )

كیستان

1 - او یكی از الگوهای جاویدان است كه تمام خوبی ها را به تنهایی دارد. هم مقام عصمت و پاكی و هم علم و معرفت. او از مجاهدین در راه خداوند محسوب می شود و بیت الاحزان محل ناله های مظلومانه اوست. او كیست؟

2 - او یكی از زنان است كه در قرآن از او به بزرگی یاد شده. او در محیط فاسدی زندگی می كرد و هرگز تحت تأثیر تبلیغات طاغوت زمان قرار نگرفت. او به خاطر پایداری در دین مورد خشم همسرش قرار گرفت و در آخرین لحظات زندگی خود در حالی كه سنگ بزرگی روی سینه اش قرار گرفت بود و به وسیله همسرش شكنجه می شد، رو به سوی خداوند متعال عرضه داشت: پروردگارا! خانه ای بهشتی برایم آماده نما و مرا از دست ظالمین نجات بده و لحظه ای بعد به شهادت رسید. اوكیست؟

3 - كیستم من ادیب و شاعره ام           بیشتر در پی مناظره ام

من زنی شاعر و سخندانم               شاعری از دیار ایران ام

بیشتر شعرهای من پند است           گاه تلخ است و گاه چون قند است

مثل شعری كه با تكبر و ناز          سیر یك روز طعنه زد به پیاز

یا سخن گفتن عدس با ماش         وقت پختن میان دیگ آش

شعرهایم روان و شیرین است        یك از شعرهای من این است

« كودكی كوزه ای شكست و گریست      كه مرا پای رفتن نیست »

كیستم من؟ بگو اگر دانی              پی به نامم ببر به آسانی

4 - من سرمایه دار زمان حضرت موسی هستم كه در اثر نافرمانی و گناه مورد خشم خداوند قرار گرفتم و دارایی ام نابود شد. من كیستم؟

5 - یكی از عوامل مهم پیروزی انقلاب هستم. فصل هشتم قانون اساسی درباره اختیارات من صحت می كند. از عمده كارهای من متحد ساختن مردم و هدایت آنان است. من كیستم؟

6 - یكی از یاران پیامبر اكرم صلی الله علی وآله كه عمر طولانی داشت و تا زمان امام باقر علیه السلام زندگی كرد. او اولین زائر امام حسین علیه السلام محسوب می شود. او كیست؟

پاسخ ها

1 - حضرت زهرا سلام الله علیها  2 - آسیه همسر فرعون  3 - پروین اعتصامی  4 - قارون 5 - رهبری 6 - جابربن عبدالله انصاری 

منبع      http://qom.namaz.ir  


موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 ] [ 08:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های پرسشی ، قسمت اول)

چیستان های پرسشی ،  قسمت اول

1 - آن چیست كه هم در كوره ی آهنگر است و هم در تنور نانوا؟

2 - آن چیست كه هر چه بكشیم زیادتر می شود؟

3 - آن چیست كه هر چه بكشیم كم تر می شود؟

4 - آن چیست كه در دهان است و هم از نام های دختران است و هم نام پرنده و هم نام یك گل است؟

5 - هم فرشته است هم پادشاه و هم سزمین؟

6 - فرق ستاره با سیاره چیست؟

7 - اگر تابوت را برعكس كنیم چه می شود؟

پاسخ ها

1 - آتش 2 - خط 3 - سیگار 4 - مینا 5 - ملك است كه اگر فتح میم و لام باشد مَلَك به معنی فرشته است. اگر با فتح میم و كسر لام باشد مَلِك به معنی پادشاه است و اگر با ضم میم و جزم لام باشد به معنی سرزمین است. 6 - ستاره نقطه اش بالاست اما سیاره نقطه اش پایین است.  7 -  مُرده از درون او می افتد .

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:15 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های پرسشی ، قسمت دوم )

چیستان های پرسشی ،  قسمت دوم

8 - آن چیست كه هم در آشپزخانه است و هم در اتومبیل؟

9 - آن چیست كه هم در خیابان است و هم در بعضی از روزنامه ها؟

10 - آن چیست كه سبك است ولی نمی توان آن را نگه داشت؟

11 - آن چیست كه پیش روی ماست ولی دیده نمی شود؟

12 - آن چیست كه برگ های زیادی دارد اما ساقه ندارد؟

13 - آن چیست كه در آسمان یكی است و در زمین چهار تا؟

14 - آن چیست كه به شما تعلق دارد ولی دیگران بیشتر از آن استفاده می كنند ؟

پاسخ ها

8 - گاز  9 - جدول 10 - نفس  11 -  آینده 12 - كتاب 13 -  14 -  اسم

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:14 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های پرسشی ، قسمت سوم )

چیستان های پرسشی ،  قسمت سوم

15 - آن چیست كه در یك قرن یك بار و در ده سال و صد سال نمی آید و در دقیقه دو بار می آید؟

16 - آن چیست كه با آب می شود كباب؟

17 - آن چیست كه در اسلام بیشتر از قرآن وجود دارد؟

18 - كدام كلیدی است كه هیچ دری را باز نمی كند؟

19 - چگونه می توان با خودكار قرمز، آبی نوشت؟

20 - اتوبوسی 40 مسافر سوار كرد. در بین راه چهارده نفر پیاده شدند در آخر خط، مسافر باقی نمانده بود كه پیاده شود. سئوال این است كه بقیه مسافرها كجا رفتند ؟

21 - دختری خواب می بیند كه حیوانات درنده دور او جمع شده اند. حال باید چگونه از دست حیوانات فرار كند تا زخمی نشود؟

پاسخ ها

15 - حرف ( ق )  16 - كب 17 - حروف  18 - كلید برق  19 - كلمه ی ( آبی ) می توان نوشت   20 -  چهار تا ده نفر پیاده شدند 21 -  باید از خواب بیدار شود

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:13 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی (چیستان های پرسشی ، قسمت چهارم )

چیستان های پرسشی ، قسمت چهارم

22 - چهار ورزش را نام ببرید كه آخرشان بال باشد؟

23 - آن چیست كه اگر به زمین بیفتد نمی شكند، در آب هم تر نمی شود؟

24 - آن چیست كه تا اسمش را بیاوری می شكند؟

25 - آن چیست كه سنگین است ولی وزن ندارد، شیرین است ولی مزّه ندارد؟

26 - من در ( زنجان ) اولم، در ( یزد ) دومم، در ( خوزستان ) سومم، زمستان را شروع می كنم، پاییز را تمام می كنم!

27 - آن چیست كه بدون شكستن شیشه از آن عبور می كند ؟

28 - آن چیست كه در سربالایی، سرعتش بیشتر می شود؟

پاسخ ها

22 - هندبال، فوتبال، والیبال، بسكتبال  23 - سایه  24 - سكوت  25 - خواب  26 - حرف ( ز )  27 -  نور 28 -  حرارت آتش

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:12 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های پرسشی ، قسمت پنجم )

چیستان های پرسشی ،  قسمت پنجم

29 - آن چیست كه پر از شهر است و خانه ندارد. پر از جنگل است و درخت ندارد. پر از رود است و آب ندارد؟

30 - آن چیست كه اگر حرف اولش را برداریم وسیله بازی بچه ها می شود و اگر دو حرف اولش را برداریم نام ماده ی حیاتی می شود؟

31 - آن چیست كه هم در دریاست و هم در غذا؟

32 - آن چیست كه هم در تلویزیون است و هم در كولر؟

33 - آن چیست كه هم داروخانه دارد و هم فرودگاه؟

34  - آن چیست كه پولدار دارد ولی گدا ندارد؟

35 - آن چیست كه بالا می رود بار دارد، پایین كه می آید كار دارد؟

36 - نام گُلی است كه با حذف كردن حرف اولش روی آب شناور می شود؟

پاسخ ها

29 - نقشه  30 - كتاب 31 - نمك  32 - كانال  33 - باند  34 - نقطه  35 - قاشق  36 -  شقایق كه با حذف حرف اول آن می شود قایق

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:11 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای اخلاقی)

معماهای اخلاقی

1 - آن چیست كه اگر بریزد نمی توان آن را جمع كرد؟

2 - آن چیست كه از شخص مؤدب زودتر وارد خانه می شود؟

3 - آن چیست كه اگر از دست بدهیم دیگر پیدا نمی شود؟

4 - آن چیست كه اگر برود دیگر بر نمی گردد؟

5 - آن چیست كه از عسل شیرین تر و از زهر تلخ تر است؟

پاسخ ها

1 - آبرو 2 - سلام 3 - عمر 4 - سخن از دهان اگر خارج شود دیگر برنمی گردد  5 -  زبان

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 25 آبان 1393 ] [ 10:04 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای احكام ، قسمت اول )

معماهای احكام ، قسمت اول

1 - آن چیست كه اگر تر و خیس باشد وضو درست نیست؟

2 - چه غسلی است كه باید تمام بدن یك جا زیر آب برود؟

3 - كدام نماز است كه بدون طهارت هم صحیح است؟

4 - نماز مغرب و عشا اگر تا نمیه شب خوانده نشود، به چه نیت باید خوانده شود؟

5 - نماز یومیه مسافر چند ركعت است؟

6 - كدام نماز است كه نباید حمد و سوره در آن خواند ؟

پاسخ ها

1 - جای مسح 2 - غسل ارتماسی 3 - نماز میت 4 - مافی الذمّه 5 - یازده ركعت 6 -  نماز جماعت

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:03 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای احكام ، قسمت دوم )

معماهای احكام ، قسمت دوم

7 - كدام نماز است كه باید به جماعت خوانده شود؟

8 - كدامیك از مبطلات روزه كفاره ندارد؟

9 - كدام روزه خواری است كه روزه اش باطل نمی شود؟

10 - كدام آب است كه خوردنش روزه را باطل نمی كند؟

11 - كدام حیوان چهارپای حلال گوشتی است كه بدون سر بریدن می توان آن را خورد؟

12 - كدام زن است كه لازم نیست از نامحرمان خود را به صورت كامل بپوشاند؟

13 - كدام سوره قرآن یازده قسم دارد؟

14 - آن چیست كه خوردن آن جنگ با خداست؟

پاسخ ها

7 - جمعه  8 - استفراغ 9 - خوردن از روی فراموشی و اجبار 10 - آب دهان  11 - برّه تو دلی كه با ذبح مادرش، ذبح آن هم حساب می شود  12 - زن سالخورده  13 - سوره شمس  14 -  ربا

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( معماهای احكام ، قسمت سوم )

معماهای احكام ، قسمت سوم

15 - یكی از پاك كننده هاست كه اگر حرف اول آن را برداریم وسیله ی جنگی می شود؟

16 - همه با نام من آشنا هستید در اسلام اهمیت زیادی دارم همیشه رو به قبله قرار دارم مرا در مساجد با نمازهای ( عمومی ) می بینید و خون حضرت علی علیه السلام بر جسم من ریخت و دشمنان دین از من وحشت دارند من چیستم؟

17 - یكی از فروع دین است كه اگر حرف اولش را برداریم نام نوعی فلز می شود؟

18 - یكی از مقدمات نماز است كه از هر طرف خوانده شود همان است؟

19 - كدام سفر است كه در عمر یك بار برای بعضی از افراد واجب می شود؟

پاسخ ها

15 - زمین  16 -  محراب 17 - خمس  18 - وضو 19 -  سفر حج

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:59 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( بازی با جملات )

بازی با جملات

1 - هر یك از جملات زیر را خیلی سریع و بدون اشتباه تكرار كنید :

* سه شیشه شیر سیری شصت تومان

* خواجه تو چه تجارت می كنی؟

* تو دوست داری با دوست من كه دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟

* شش سیخ جگر سیخی شش هزار

2 -   از جمله های زیر چیست؟

الف) سربازی سر بازی سرسره بازی سر سربازی را شكست

ب) زنی زنی  زنی زنی خوشش آمد

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:55 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های فكری ، قسمت اول )

چیستان های فكری ،  قسمت اول

1 - اگر اتوبوسی را با 43 مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور 5 مسافر پیاده كنید و 7 مسافر جدید را سوار كنید و در دامغان 8 مسافر پیاده و 4 نفر را سوار كنید و سرانجام بعد از 14 ساعت به تهران برسید حالا نام راننده اتوبوس چیست؟

2 - حكم اعدام متهمی را صادر می كنند و جمله ( بخشش لازم نیست، اعدامش كنید ) را به امضا دادستان می رسانند. پس از امضاء دادستان، مأمور اجرای حكم با تغییری در جمله آن را به صورتی در می آورد كه جلو اعدام متهم را می گیرد. او چه تغییری در جمله به وجود آورده است؟

3 - چراغ راهنمایی و رانندگی قرمز است. افسر راهنمایی هم در آنجا ایستاده است با این حال راننده ای از چراغ قرمز می گذرد و كسی مزاحم او نمی شود. چه طور چنین چیزی ممكن است؟

4 - اگر دكتر به شما 3 قرص بدهد و بگوید هر نیم ساعت یك قرص بخورید چقدر طول می كشد تا تمام قرص ها خورده شود؟

5 - آیا می دانید یك كیلوگرم آهن چند گرم سنگین تر از یك كیلوگرم پنبه است؟

6 - شخصی را زیاد كتك زدند وقتی به هوش آمد اثری از كتك ها نبود. آیا چنین چیزی ممكن است؟

پاسخ ها

1 - خودتان هستید ( زیرا در سؤال می گوییم اگر اتوبوسی را برانید )  2 - مأمور ویرگول را از جلوی كلمه ( نیست ) بر می دارد و جلوی كلمه ( بخشش ) می گذارد لذا جمله به این صورت خوانده می شود - بخشش، لازیم نیست اعدامش كند -  3 - آن راننده پیاده است بنابراین افسر راهنمایی كاری با او ندارد.  4 - یك ساعت ( شما یك قرص را در ساعت 1 و دیگری را در ساعت 1:30 و بعدی را در ساعت 2 می خورید )  5 - یك كیلوگرم آهن با یك كیلوگرم پنبه به طور دقیق با هم برابر نیستند.   6 - خواب دیده 

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:52 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( چیستان های فكری ، قسمت دوم )

چیستان های فكری ،  قسمت دوم

7 - شاگردی نمره اش 20 شد و از مدرسه اخراجش كردند. آیا می توانید بگویید چرا؟

8 - چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل كشتی حضرت موسی برده شد؟

9 - شیب یك طرف پشت بام شیروانی شكلی، 60 درجه و طرف دیگر 30 درجه است. خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است. بگویید تخم به كدام سمت پرتاب می شود؟

10 - شخصی گفت: پدر من می تواند با یك دست هر اتومبیلی را كه بخواهد نگه دارد. آیا چنین چیزی ممكن است؟ 

11 - چگونه شخصی بدون استفاده از هواپیما می تواند خود را دو ساعته به مشهد برساند؟

12 - من سكه ای كوچك را در چاهی عمیق می اندازم. آنگاه در عرض یك دقیقه می روم در می آورم. چه طور چنین چیزی ممكن است؟

13 - دو برادر به دادگاه احضار شدند. رئیس دادگاه از آنان پرسید: شما برادر هستید؟ گفتند: بله. گفت: پدر شما یكی است؟ گفتند: بله. گفت: مادرتان هم یكی است؟ گفتند: بله. بعد كه به شناسنامه ی آنان نگاه كرد گفت: شما هر دو در دوازدهم تیر 1340 متولد شده اید، پس حتماً دوقلو هستید؟ گفتند: نه. چه طور چنین چیزی ممكن است در حالی كه آنان دروغ نگفته اند؟

14 - اگر تنها یك كبریت داشته باشید و وارد یك اتاقی سرد و تاریك شوید كه در آن یك بخاری نفتی یك چراغ نفتی و یك شمع باشد اول كدامیك را روشن می كنید؟

پاسخ ها

7 - مجموع نمرات او 20 شده بود.  8 - هیچ زیرا حضرت نوح بود كه حیوانات را به كشتی برد نه حضرت موسی.  9 -  هیچ سمتی زیرا خروس ها كه تخم نمی گذارند.10 - پدر او پلیس راهنمایی و رانندگی است. 11 - آن شخص از ماشین یا قطار یا وسیله دیگری ( غیر از هواپیما ) برای سفر استفاده می كند در حالی كه دو ساعت به مچ خود بسته یا در جیب خود گذاشته بود.  12 - من كه ادعا نكردم می روم سكه را از چاه در می آورم بلكه گفتم: در عرض یك دقیقه می روم ( در ) می آورم. بنابراین منظور از ( در ) اینجا در اتاق یا رهرو و امثال آنست. 13 - چون آن ها سه قلو بودند و دو نفرشان به دادگاه احضار شده بودند.  14 -  كبریت

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:51 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

سرگرمی ( بازی با اعداد )

بازی با اعداد

1 - سن خودتان را در عدد 13837 ضرب كنید حالا نتیجه را در عدد 73 ضرب كنید چی به دست می آید؟

منبع :     http://qom.namaz.ir

موضوع: سرگرمی، برچسب ها: سرگرمی،
[ شنبه 18 مرداد 1393 ] [ 11:42 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات