چه نیازی به وحی داریم

سؤال: با وجود علم وعقل، چه نیازى به وحى داریم؟

پاسخ : این سخن درست مثل آن است كه فرزندى به والدین خود بگوید: من به راهنمایى شما نیازى ندارم و می خواهم هرچیزى را خودم تجربه كنم تا بپذیرم. این سخن به ضرر فرزند است یا والدین؟

معتقدین به وحى، علم، عقل و تجربه را كنار نمی ‏زنند كه وحى را به جاى آن بنشانند، بلكه آن را محدود می ‏دانند و در كنار عقل و تجربه، از وحى نیز بهره می ‏جویند و بر شناخت خود از حقایق هستى می افزایند.

كسانى كه نسبت به وحى بى اعتنا هستند و فقط بر علم و عقل خود تكیه می ‏كنند، از شناخت بسیارى از امور هستى محروم مانده ‏اند.

ادامه مطلب
ادامه مطلب


موضوع: پرسش و پاسخ های اعتقادی ، برچسب ها: وحی، عقل، علم، تمثیلات، قرائتی، قرآن، طلبه ظرفشور،
[ پنجشنبه 8 خرداد 1399 ] [ 04:27 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( برخی از فواید آیة الکرسی )

برخی از فواید آیة الکرسی

* هر کس غروب چهل ویک بار بخواند حاجتش روا شود.

*  اگر بخواند وبه پاهایش دمد درراه رفتن خسته نشود.

*  اگر خواهد دشمن اورا نه بیند70 بار بخواند.

*  در جای بی آب که از هلاکت ترسد 66بار بخواند.

*  اگر 41 بار بر مشتی خاک دمد وبرروی دشمن پاشد از وی ضررنمیرسد.

*  اگر دربارش نهد و 7 با ربخواند بسلامت رسد.

* هفت بار بر مشت خاک بخواند ودر قبر مرده ریزد آن مرده را کیفر نکنند وبه رحمت الهی رسد.

*  41بار بر تخم جارو بخواند در میان دشمن ریزد آواره شوند.

*  برای گشایش کار هر یک از صلوات والم نشرح وآیة الکرسی را ده بار بخواند واز انگشت بزرگ راست تا کوچک چپ گره زند اثر عجیبی دارد .

ختوم واذکار جلد 1 صفحة 124

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ 11:20 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره بقره )

* مرحوم طبرسی درمجمع البیان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل می کند که پرسیدند که کدام یک از سوره های قرآن از همه برتر است؟فرمود:سوره بقره ،عرض کردندکدام آیه از آیات سوره بقره افضل است؟فرمود:آیه الکرسی.(2)

* ابی ابن کعب گفت پیغمبر فرمود : برای هر چیز کوهانی است وکوهان قرآن سوره بقره است.

* سهل بن سعید گوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفت : هرکه این سوره رادرسرای خود بخواند اگر درروزخواند سه روز شیاطین گرد سرای او نگردند واگردرشب خواند سه شب شیاطین گرد سرای او نگردند.

* فرمود : سوره بقره رابیاموز که گرفتنش برکت است وترکش حسرت وباطل گران (ساحران)برخدا به این سوره راه نیابند فرمودهرکه آن را بخواند صلوه و رحمت خدا براو باشد وچندان ثواب یابد که نگهبان در راه خدا دارد که همواره در ترس باشد وسوره بقره سراپرده قرآنست.

* ابوحریره گوید : رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه لشگری به جنگ می فرستاد یک یک را پیش خود می خواند ومی گفت تو از قرآن چه دانی؟میگفت فلان سوره را دانم.تاجوانی پیش آمد از همه درسن کمتر ،گفت من سوره بقره رادانم .گفت تورا بر اینان امیرکردم.گفتند یا رسول الله چگونه این جوان را برما پیران امیر میکنی؟فرمود:او را سوره بقره داند وشما ندانید(پس جوانمردی که تمام قرآن وتورات وانجیل وزبور ومانی آن هارا درسینه اش باشد چگونه امیرالمؤمنین نشود.

تفسیرنمونه جلد 1 صفحة 59           ختوم واذکار جلد 1 صفحة 131

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 10:28 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( ختم سوره توحید )

ختم اول : از برای هر حاجت مشروعه و مهم غسل کند و لباس پاکیزه بپوشد و درمکان خلوت رفته و با کسی صحبت نکند و به کسی متوجّه نباشد،انگشتر عقیق قرمز و فیروزه در دست کند و دو رکعت نماز به نیّت نماز حاجت بخواند  بعد از نماز هفت بار سوره حمد را بخواند سپس صد بار صلوات فرستدآن گاه هفتاد و نه بار سوره «الم نشرح»را بخواند بعد از آن هزار و یک مرتبه«قل هو الله احد»را بخواند و صد مرتبه صلوات فرستد آن گاه سوره حمد را هفت بار بخواند و سربه سجده گذارد و حاجت و مطلب خود را از خدا بخواهد که به اجابت خواهد رسید ،انشاءالله تعالی

ختم دوم : به جهت هر حاجت از مقاتل نقل شده که مدّت هفت روز،روز ی صد بار سوره تو حید را بخواند و میان ختم صحبت نکند ، هنوز هفته تمام نشده به حاجتش خواهد رسید.

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 05:09 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره توحید )

* رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود برای هر چیزی نوریست و نور قرآن قل هو الله است.فرمود هر کس قل هو الله را بخواند خداوند به آیه اول هزار نظر به او نماید وبه آیه دوم از او هزار دعا اجابت کند و به آیه سوم هزارخواهش او را اعطاع كند وبه آیه چهارم هزار حاجت او را برآورد هر حاجتی از دنیا و آخرت بهتر باشد.

هر کس آن را درپی هر نماز بخواند خداوند خیر دنیا و آخرت را به او می دهد واورا پدر ومادر و فرزندان او را می آمرزد.

 

* امام باقرعلیه السلام فرمود:

هرکس قل هو الله احد را یک بار بخواند بر او  برکت داده می شود

و هر کس دو بار بخواند بر او واهلش برکت آید و هر که سه باربخواند بر او و بر همسایگاش برکت آید

و هر که دوازده بار بخواند خداوند برای او دوازده قصر در بهشت بنا کند وحفظه (نگهبانان)گویند با ما بروید به قصرهای برادرمان  پس به آن ها بنگریم.

و هر کس صد بار بخواند برای او گناهان بیست و پنج ساله آمرزیده شود جز خون ها و اموال (غصب)

و هر کس آن را چهارصد بار بخواند برایش اجر چهار صد شهید باشد و هر کس هزار بار بخواند در یک روز ودر یک شب نمیرد  تاجای خود را در بهشت ببیند یا به او بنمایند.

 

* از حضرت صادق علیه السلام روایت شده حق تعالی سوره تو حید را آفرید تا چهاز هزار سال به هرآسمان که می رسید ملائکه خضوع وخشوع تمام و منتهای احترام نسبت به آن سوره کریمه به جا می آوردند و آن را نسبت الرب می گفتند تبارک و تعالی.

 

* ازرسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده هر کس در عمرش ده هزار بار با نیّت صاف در ماه رجب قل هو الله احد را بخواند روز قیامت آید در حالی که از گناهان بیرون شده مثل روزی که مادرش او را زاده باشد و او را هفتاد ملک پیشواز آیند او را بهشت بشارت دهند.

ختوم و اذکار جلد 1 صفحة 191

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 05:05 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره تبت )

 در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمود : کسی که آن را تلاوت کند من امیدوارم خداوند او و ابولهب را در خانه واحدی جمع نکند(یعنی او اهل بهشت خواهد بود در حالی که ابولهب اهل دوزخ است ) .

تفسیر نمونه جلد 27 صفحة 412

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ شنبه 4 مرداد 1393 ] [ 02:42 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره نصر )

درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است:

کسی که آن را تلاوت کند همانند این است که همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه بوده است.


در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم : کسی که سوره اذا جاءنصرالله والفتح را در نماز نافله یا فریضه بخواند خداوند او را بر تمام دشمنانش پیروز می کندو در قیامت در حالی وارد محشر می شود که نامه ای با او است که سخن می گوید،خداوند آن را از درون قبرش همراه او بیرون فرستاده وآن امان نامه ای است از آتش جهنم...

تفسیر نمونه جلد 27 صفحة 395

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ جمعه 3 مرداد 1393 ] [ 02:29 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره کافرون )

فضیلت تلاوت سوره کافرون

درباره فضیلت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود:

کسی که سوره قل یا ایهاالکافرون را بخواند گوئی ربع قرآن را خوانده ،و شیاطین طغیانگر از او دور می

شوند و از شرک پاک می گردد،و از فزع (روز قیامت)در امان خواهد بود.


حسین بن ابی العلاء از امام صادق علیه السلام روایت کرده : هرکس آن را و قل هو الله را در فرائض قرائت کند حق تعالی او را و پدر ومادر و تمام اولاد او را بیامرزد و اگر(در لوح محفوظ) شقی باشد اسم او را از دیوان اشقیا محو کند و در دیوان سعداء بنویسد و تا زنده باشد سعید است و شهید بمیرد و شهید مبعوث گردد.

 

ابن عباس فرموده:در قرآن نیست سور ه ای که شیطان از این سوره دشمن تر داشته باشد زیرا تو حید محض است.

 

از جبیر بن مطعم وایت است که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند : اگر خواهی به سفر روی و از همه چیز در پناه خدا باشی و هیبت و زاد تو از همراهان بیشتر باشد ودر کثرت مال از همه جلو باشی سوره جحد و نصر و توحید و معوذتین را بخوان و در هر یک بسم الله بگو من چنان کردم به همه رسیدم.

 تفسیرنمونه جلد 27 صفحة 381               ختوم واذکار جلد 1 صفحة 190

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ پنجشنبه 2 مرداد 1393 ] [ 01:52 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره کوثر )

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است:

هر کس آن را تلاوت کند خداوند او را از نهرهای بهشتی سیراب خواهد کرد و به عدد هر قربانی که بندگان خدا روز عید ( قربان ) قربانی می کنند و همچنین قربانی هائی که اهل کتاب و مشرکان دارند ، به عدد هر یک از آنان اجری به او می دهد.

تفسیر نمونه جلد 27 صفحة 369

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ پنجشنبه 26 تیر 1393 ] [ 07:22 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره قریش )

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود:کسی که آن را بخواند به تعداد هر یک از کسانی که در گرد خانه کعبه طوف کرده اند یا در آنجا معتکف شده ، ده حسنه به او می دهد.

 

امام صادق علیه السلام فرمود:هر کس این سوره را بخواند حق تعالی او را در روز قیامت بر مرکبی از مراکب بهشتی سوار کند و به بهشتش رساند و او رابرموائد  بنشاند.

تفسیر نمونه جلد 27 صفحة 346             ختوم واذکار جلد 1 صفحة 188

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ چهارشنبه 25 تیر 1393 ] [ 12:41 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره هُمَزَه )

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است : هر کس این سوره را تلاوت کند به عدد هر یک از کسانی که محمد  ویارانش را استهزاء کردند ده حسنه به او داده می شود.

 

و در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم : هر کس آن را در نماز فریضه ای بخواند فقر از او دور می شود روزی به او رو می آورد و مرگهای زشت و بد از او دفع می گردد.

تفسیر نمونه جلد 27 صفحة 306

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ دوشنبه 23 تیر 1393 ] [ 01:10 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره تکاثر )

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می خوانیم کسی که آن را بخواند در برابر نعمتهایی که در دنیا به او داده او را مورد حساب قرار نمی دهد و پاداشی به او می دهد که گوئی هزار آیه قرآن را تلاوت کرده .

 

در حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که : خواندن این سوره در نمازهای فریضه و نافله ثواب شهادت شهیدان دارد.

 

از امام صادق علیه السلام روایت شده که از پیغمبر خبر داد هر که این سوره را در وقت خواب بخواند از فتنه قبر محفوظ ماند.

 

امام صادق علیه السلام فرمود : 22 بار در خلوت بخواند و بخور خودش نماید بعد از آن هزار بار صلوات فرستد انشاءالله حاجت برآید و هر که بر صاحب صداع ( درد سر ) بخواند صداع او ساکن گردد .

تفسیر نمونه جلد 27 صفحة 272             ختوم واذکار جلد 1 صفحة 186 

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 04:38 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره والعادیات )

در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است : هرکس آن را تلاوت کند به عدد هر یک از حاجیانی که ( شب عید قربان ) در مزدلفه توقف می کنند و در آن جا حضور دارند ده حسنه به او داده می شود.

و در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام می خوانیم : هر کس سوره والعادیات را بخواند و بر آن مداومت کند خداوند روز قیامت او را با امیرالمؤمنین علیه السلام مبعوث می کند و در جمع او و میان دوستان او خواهد بود.

ازبعضی از روایات نیز استفاده می شود که سوره والعادیات معادل نصف قرآن است.

هر که آن را بخواند به عدد هر که در مشعر الحرام باشد دو حسنه در یابد و هر کس بخواند از درد گرسنگی  و تشنگی و حیرانی و قرض رها شود و به عدد نام علی علیه السلام 110 بار نافع و رزق او از جائیکه گمان ندارد برسد .

تفسیر نمونه جلد 27 صفحة 237          ختوم واذکار جلد 1 صفحة 186

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 02:35 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

قرآن ( فضیلت تلاوت سوره و الیل )

در فضیلت این سوره از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمود : هرکس این سوره را تلاوت کند ، خداوند آنقدر به او می بخشد که راضی شود و او را از سختی ها نجات می دهد و مسیر زندگی را برای او آسان می سازد.

تفسیر نمونه جلد 27 صفحة 66

موضوع: قرآن، برچسب ها: قرآن،
[ شنبه 21 تیر 1393 ] [ 12:29 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic