معاد ( اوصاف جهنم و جهنمیان )

پیامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) می فرماید :

در بهشت نگریستم و دیدم كه بیشتر مردمان آن فقیرانند و در جهنم نگریستم و دیدم كه بیشتر مردم آن زنانند .

روز رستاخیز از مردم جهنم آن كه عذابش از همه آسان تر است مردی است كه دو قطعه آتش به كف پایش نهند كه از حرارت آن مغز سرش به جوش می آید .

اگر دلوی از آشامیدنی جهنم را در دنیا بریزند اهل دنیا را متعفن كند .

اگر شعله ای از شعله های جهنم به مشرق باشد آن كه در مغرب است گرمای آن را احساس كند .

اگر قطره ای زقوم جهنم را در دنیا بچكانند زندگی را بر مردم تباه خواهد كرد پس آنكه خوراكش زقوم است چه خواهد كرد ؟.

اگر گرزی از آهن جهنم را در زمین نهند و همه جهانیان جمع شوند آن را از زمین بر ندارند و اگر كوه را با گرزی از آهن بزنند چنان كه اهل جهنم را می زنند ریز ریز شود و غبار گردد .

نهج الفصاحه صفحة 325 و327 و 328

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد، اوصاف جهنم و جهنمیان،
[ جمعه 16 مرداد 1394 ] [ 09:14 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( توصیفی زیبا از بهشت )

پیامبر (صلی الله علیه و آله)  می فرماید : 

* خداوند بهشت را سفید آفرید و سفیدی از همه رنگها پیش خدا محبوبتر است.

* در بهشت صد درجه هست كه اگر جهانیان در یكی از آن ها مجتمع شوند در آن جا ی گیرند.

* ساختمان بهشت خشتی از نقره و خشتی از طلا است وگل آن مشك اذفر(پر بو .یعنی بوی خوشش شدید است) و سنگ ریزه آن لؤلؤ و یاقوت است و خاك آن زعفران است  وهر كه وارد آن شود پیوسته متنعم است و از بد بختی بر كنار ، جاودان زنده است و نمیرد . لباسشان كهنه نمی شود و جوانیشان پایان نپذیرد .

* بهشت صد درجه است و فاصله هر دو درجه پانصد سال راه است .

* در بهشت چیزها است كه نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر خاطر كسی گذشته .

* اگر زنی از زنان بهشت بر زمین نمودار شود زمین را از بوی مشك پر كند و نور خورشید و ماه را  ببرد.

نهج الفصاحه صفحة   203 200

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ] [ 09:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( توصیف بهشت و بهشتیان )

امام باقر (علیه السلام) فرمود : اهل بهشت زنده هستند و هرگز نمی میرند و بیدارند و هرگز به خواب نمی روند . و بی نیازند و هرگز فقیر نمی شوند و خوشحالند و هرگز ناراحت نمی شوند . و خندانند و هیچ گاه گریان نمی شوند و محترمند وهرگز اهانت نمی شوند وبشاش اند و هیچ گاه گرفته نیستند و می خورند و می آشامند و هیچ گاه گرسنه و تشنه نمی شوند و پوشیده هستند و هیچ گاه عریان نمی شوند و سوار بر مركب در حال دید و باز دید هستند و بچه پسرانی به آن ها سلام می كنند در حالی كه ابریق طلا و نقره ای بر دست دارند و تكیه بر تخت ها داده اند و مشغول نظاره هستند و هر آن تحیّت وسلام خدا به آنان می رسد .

سر گذشت روح  صفحة281به نقل از بحار جلد 8 صفحة 220

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ شنبه 6 دی 1393 ] [ 12:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( کسانی که از درهای هفتگانه دوزخ داخل می شوند )

محمد پور فضیل رزقی از گفته امام صادق از پدر خود از جد خود نقل كرده كه می گفته : برای دوزخ هفت در است از دری فرعون و هامان و قارون در آیند از دری مشركان و كفار و آنان كه چشم بر هم زدنی به خدا ایمان نداشته اند و از دری بنی امیه در آیند و این در ویژه ایشان است كسی كه در آن با ایشان مزاحمت نمی كند ، ژرفی آن هفتاد خریف است ( و هر خریف هشتاد سال است ) ایشان را به ژرفای دوزخ فرو كشاند و هر بار كه در این ژرف فرو می روند دوزخ خروش بر آرد كه هفتاد خریف آنان بالا پرتاب سازد و دوباره هفتاد خریف فرو می روند و پیوسته چنین باشند . از دری دشمنان ما و كناره گیران از یاری ما در آیند و این در از همة درهای دوزخ كلانتر و سوزنده تر است .

خصال صدوق جلد 1 صفحة 298

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 12:15 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( شیعیان از کدام درهای بهشت وارد می شوند )

حضرت علی (علیه السلام) گفته : بهشت را هشت در است :

دری برای پیامبران وصدیقان است .

دری برای شهیدان ونیكان است .

 پنج در اختصاص به شیعیان و صدیقان است . من همیشه بر سر صراط ایستاده و در خواست می كنم خدایا پیروان و دوستان مرا و كسانی كه مرا در جهان به ولایت شناخته اند تندرست بدار آوازی از درون عرش رسد كه پذیرفته شد. هر تن از پیروان من و كسانی كه ولایت مرا پذیرفتند ، با دشمنان من نبرد كردند هفتاد هزار از همسایگان و خویشان خودرا می توانند شفاعت كنند .

از یك در دیگر مسلمانان دیگر كه خدا را به یگانگی شناخته و به اندازه ذره یی دشمنی ما خاندان در دلشان نباشد یك راست به بهشت سرازیر می شوند .

خصال صدوق جلد 2 صفحة 4

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ جمعه 10 مرداد 1393 ] [ 10:56 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( ندا های منادیِ پروردگار در روز قیامت )

امام سجاد(علیه السلام ) فرمود : در مسجد پیغمبر(صلی الله علیه و آله ) بودم كه از پدرم شنیدم كه می گفت : از پدرش امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) شنیددر حالی كه مردم را موعظه می نمود فرمود : هنگامی كه قیامت بر پا شد خدای متعال مردم را از قبرهاشان مبعوث می كند در حالی كه برهنه و شتابانند و موهای بدنشان ریخته و آتش به دنبالشان در حال فرار بسوی بیابان تاریك و ظلمانی هستند تا آن كه می رسند به گردنه محشر و بعضی شان بر روی بعض دیگر سوارند از ازدحام جمعیت و از شلوغی نمی توانند به حركت ادامه دهند . نفس ها به شماره می افتد و عرق می كنند و كار بر آن ها سخت می شود و ضجه و ناله شان بلند می شود و این اولین ترس و وحشت قیامت است .

پس خدای متعال از بالای عرش توسط سایۀ ملائكه بر آن ها مسلط است . پس امر می كند به ملكی از ملائكه كه در بین آن ها ندا كند .« یا معشر الخلائق انصتوا و استمعوا منادی الجبّار »

ای جمعیت و ای خلایق ساكت شوید و گوش به منادی خدای جبار بدهید پس همه این صدا را می شنوند و همه صداها خاموش می شوند و چشم ها ترسان می شوند و زانوها به لرزه می افتد و وحشت زده به طرف آن صدا متوجه می شوند در این جاست كه كافران می گویند :

این روز روز سختی است . و خدای متعال خطاب می كند من آن خدای واحدی هستم كه به عدالت حكم  می كنم و به كسی ظلم نخواهم كرد من امروز به عدلم قضاوت می كنم و امروز از قوی حق ضعیف را می گیرم و برای صاحب مظلمه تقاص می گیرم از حسنات و سیئات و از این عقبه كسی رد نمی شود مگر این كه هیچ مظلمه ای از كسی به گردن نداشته باشد و یا او را بخشیده باشد .

ای مردم به همدیگر بچسبید و مظالم خودتان را از كسانی كه در دنیا ظلم كرده اند طلب كنید ومن شاهد بر شما هستم . در آن هنگام همدیگر را می شناسند و به همدیگر می چسبند آن قدر معطل می شوند كه حالشان بد می شود و غم و غصه شان زیاد می شود و عرق می ریزند و صدا به ضجه بلند می شود و می گویند ای كاش مظلمه كسی به گردنمان نبود و خداوند بر این حالشان مطلع است كه دو مرتبه منادی پروردگار ندا می كند ، ای گروه خلایق ساكت شوید و گوش فرا دهید خدای متعال به شما می فرماید : من وهاب و بخشنده ام اگر دوست می دارید از همدیگر گذشت كنید و اگر نه حقّتان را بگیرم .

در این هنگام عده ای خوشحال می شوند بخاطر سختی كار و ازدحام جمعیت و بعضی بعض دیگر را می بخشند و به امید آن كه هر چه زودتر از این شلوغی و ازدحام خلاص شوند و بعضی شان می گویند پروردگارا مظلمه های ما بزرگتر از آن است كه آن را ببخشیم .

آن گاه منادی پروردگار ندا می كند كه رضوان یعنی خازن و كلید دار بهشت كجاست ؟

پس به او امر می كند كه صحنه ای از بهشت را نمایش دهد و قصری كه از نقره بنا شده با آن ظروف و اثاثیه و خدمتكاران و كنیزان زیبا اندام را ظاهر می كند و چون نگاهشان به آن قصر می افتد همه آرزوی آن را می كشند پس خطاب می شود ای مردم این نمونه قصر ها از برای كسانی است كه از برادران مؤمنشان عفو كنند .

همه اهل محشر همدیگر را عفو می كنند مگر عده كمی ، پس خدای متعال خطاب می كند هیچ كس به بهشت یا جهنم نمی رود مگر این كه امروز تصفیه حساب داشته باشد و آماده حساب باشید .

پس حركت می كنند به سوی عرصه ای كه در آن جا انبیاء نشسته اند و ائمه و شهدا نشسته اند و پرونده ها باز و ترازوها نصب شده و هر امام و پیامبری متصدی امر حساب و كتاب امت خود می باشد و شاهد و ناظر است .

آنگه شخصی از قریش سؤال نمود یابن رسول الله اگر مؤمنی نزد كافری مظلمه ای دارد چه چیز از كافر می گیرند چون او اهل آتش است و چیزی ندارد . حضرت فرمود به قدر مظلمه ای كه از كافر طلب دارد از گناهان این مؤمن بر می دارند و به دوش آن كافر می گذارند .

سرگذشت روح صفحة 256 و255 و254 به نقل از :

 كتاب تسلیة الفؤاد صفحة 172

 كافی جلد 8 صفحة 105

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 06:46 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( دوزخ در قیامت با سه كس سخن گوید )

پیامبر اکرم صلی الله علیه فرمودند  : دوزخ در قیامت با سه كس سخن گوید :

پادشاه دانا توانگر .

به پادشاه گوید ای آنكه تو را به پادشاهی داد و داد نكردی پس او را فرو برد چنان چه پرنده دانه كنجد را .

به دانا گوید : ای كه نزد مردمان خود ستایی می كردی و به سركشی با خدا نبرد می كردی پس او را نیز فرو خورد .

آنگاه به توانگر گوید ای كه خدا به تو از جهان فراخی داد هر گاه كسی از تو اندكی به نام وام خواستی ندادی و تنگ چشمی كردی او را نیز فرو برد .

خصال صدوق جلد 1 صفحة 88

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ یکشنبه 5 مرداد 1393 ] [ 02:31 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( توصیف آتش جهنم )

حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) می فرماید : آتشی است كه صدای زبانه هایش وحشت زا و شراره هایش تا دل آسمان بالا رود زبانه اش بر افراشته و روشن شعله هایش فروزنده خروشش خشمناك خموشیش بسیار دور از انتظار آتشگیره اش شعله ور بیم آن ترساننده است .

سخت است جایگاهش اطراف و جوانبش تاریك و ظلمانی دیگ هایش جوشان ، اوضاع و احوالش سخت و وحشتناك است .

آنها كه در آتشند از آن خارج نشوند و برای آزاد ساختن اسیرانش فدیه نپذیرند زنجیرهایش گسسته نگردد مدتی برای آن تعیین نشده تا سر رود و نه سرآمدی تا فرا رسد .

 

امیرالمؤمنین (علیه السلام) می فرماید : [ای بندگان خدا] از آتشی كه ژرفایش زیاد و حرارتش شدید و عذابش تازه است ، بر حذر باشید آنجا سرایی است كه رحمت الهی در آن نیست و به درخواست كسی گوش داده نمی شود و هیچ اندوهی در آن برطرف نمی گردد .

غررالحكم جلد 1 صفحة 214             نهج البلاغه نامه 27

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ جمعه 3 مرداد 1393 ] [ 03:06 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( فرق فقیر و ثروتمند در قیامت )

امام صادق (علیه السلام ) فرمود : موقعی كه روز قیامت شد دو نفر بنده مؤمن برای حساب روی پاها می ایستند در حالی كه هر دو آنان اهل بهشت هستند ولی یكی از آن ها فقیر و دیگری ثروتمند بوده است .

پس آن گاه شخص فقیر می گوید : خدایا برای چه مرا اینجا نگه داشته اند . تو می دانی كه سر پرستی كسی به عهده من نبود تا این كه به او ظلم كنم یا به عدل رفتار كنم و مالی هم نداشته ام كه حقش را ادا كنم یا نكنم .

خدای متعال می فرماید : این بنده من راست می گوید او را رها كنید برود بهشت .

ولی آن دیگری می ماند تا این كه عرق از او جاری می شود به اندازه ای كه اگر چهل شتر آن عرق را بخورد سیراب می شوند سپس وارد بهشت می شود ، آنگاه آن فقیر از او سؤال می كند چرا معطل شدی ؟ می گوید حساب من خیلی سخت بود همین طور یكی پس از دیگری سؤال می آمد و بخشش می خورد تا اینكه رحمت خدا شامل حالم شد و مرا ملحق به توبه كنندگان نمودند .

سرگذشت روح صفحة 253 به نقل از تسلیة الفؤاد صفحة 169

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ پنجشنبه 2 مرداد 1393 ] [ 02:22 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( موقف های قیامت )

امام صادق (علیه السلام ) فرمود : آگاه باشید و خودتان را محاسبه كنید ، قبل از آن كه از شما حساب بكشند زیرا در قیامت پنجاه موقف است كه هر موقفی همانند هزار سال دنیایی شما طول می كشد .

 

و در روایات معصومین (علیهم السلام ) فقط چند موقف از مواقف قیامت ذكر شده : موقف حشر موقف حساب موقف میزان موقف عدل موقف شهود موقف سؤال موقف اتمام حجت موقف صراط موقف شفاعت موقف كوثر و ازبقیه مواقف بی خبریم .

سرگذشت روح صفحة 249

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ یکشنبه 29 تیر 1393 ] [ 02:42 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( موسیقی بهشت )

از امام صادق(علیه السلام)  سؤال شد از از موسیقی در بهشت فرمود: در بهشت درختی است كه خداوند به باد امر می كند به این درخت وزیدن كند و چون شاخه های آن به هم می خورند صداهائی در می آید كه خلایق مانند آن را نشنیده باشند و این در عوض ترك نمودن غنا و موسیقی در دنیاست .

سر گذشت روح صفحة281 به نقل از بحار جلد 8 صفحة 127

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ دوشنبه 23 تیر 1393 ] [ 01:41 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( هول قیامت )

پیامبر (صلی الله علیه و آله ) فرمود : یا اباذر ! اگر كسی عمل هفتاد پیغمبر داشته باشد از هول قیامت عمل خود را نا چیز می بیند كه اگر سطلی از آب جوشان دوزخ در شرق عالم ریخته شود ، مغز مغربیان به جوش آید ، و اگر دوزخ نفس آرد هیچ ملك و رسولی نماند مگر آن كه به زانو درآید و بگوید : خداوندا به من رحم كن و قیامت چنان است كه ابراهیم ، اسحاق ، را از یاد می برد و می گوید : خداوندا من خلیل توام فراموشم مكن .

مكارم الاخلاق جلد 2 صفحة 457

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 05:17 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( خروج از قبر )

پیغمبر (صلی الله علیه و آله ) فرمود : ای فاطمه آن روز همه مشغولند كسی به كسی نظر نمی كند نه پدر به فرزندش ، و نه فرزندی به مادرش .

عرض نمود : بابا آن موقعی كه از قبرها خارج می شوند آیا كفن دارند ؟

فرمود : ای فاطمه كفن ها پوسیده اند و بدن ها باقی مانده و عورت مؤمنین پوشیده است ولی عورت كافرین آشكار است .

عرض نمود : بابا چه چیزی عورت مؤمنین را می پوشاند ؟

فرمود : نوری است كه تلألؤ و درخشندگی دارد و اجساد آن ها در اثر نور دیده نمی شود .

عرض كرد : ای پدر در روز قیامت شما را كجا ملاقات كنم ؟

فرمود : نگاه كن در محكمه ها موقعی كه پرونده ها باز می شود و من می گویم پروردگارا حساب امتم را آسان قرار بده و نگاه كن به مقام شفاعت من بر پل صراط و جهنم آن موقعی كه هر انسانی مشغول به خودش می باشد و من مشغول به امتم هستم و فریاد می زنم ای خدا : امتم را سلامت بدار و پیغمبران هم اطراف من ایستاده اند و صدا می زنند خدایا سالم بدار امت محمد (صلی الله علیه و آله ) را .

سرگذشت روح صفحة 244 به نقل تسلیة الفؤاد از صفحة 105 و بحار ج 7 صفحة 110موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ یکشنبه 22 تیر 1393 ] [ 03:18 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

معاد ( توصیف شروع قیامت )

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) می فرماید : آن گاه كه زمان نوشته به سر آید و مقدارت جهان به پایان رسد و آخرین خلایق به اولین آن ها بپیوندند و فرمان حق برای تجدید آفرینش در رسد ، آسمان را به حركت در آورد و آن را بشكافد و زمین را به شدت بجنباند و تكانش دهد و كوه ها را از جا بركند و متلاشی سازد و از هیبت جلال حق و ترس از سطوت و شكوه او كوه ها بر هم كوفته شوند و هر كس را كه در زیر زمین مدفون است بیرون آورد و پیكر های كهنه و پوسیده آن ها را نو كند و اجزای پراكنده شان را گرد آورد ، آن گاه آنان را به دو دسته تقسیم كند : به دسته ای نعمت ارزانی دارد و از دستة دیگر انتقام گیرد .

 

ای بندگان خدا ! از روزی كه در آن روز به اعمال رسیدگی می شود و نگرانی شدّت می گیرد و كودكان پیر می شوند ، بترسید .

 

روز قیامت ، روزی است كه خداوند همگان را ، از اولین نفر تا آخرین نفر ، برای رسیدگی به حسابشان و جزای اعمالشان گرد می آورد ، در حالی كه به فروتنی ایستاده اند و عرق از سر و رویشان می ریزد و زمین آن ها را می لرزاند . (در آن روز) نیكو حال ترین مردم كسی است كه جایگاهی بیابد و برای خود جایی پیدا كند .

نهج البلاغه خطبه های  109       157    102

موضوع: معاد، برچسب ها: معاد،
[ شنبه 21 تیر 1393 ] [ 12:34 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات