پرسش و پاسخ های جنسی و زناشویی ( سن آموزش مسائل جنسی به نوجوانان)

در چه سنى باید به نوجوان مسایل جنسى را و روش برخورد با این موضوع را آموزش داد؟

ضرورت آموزش مسایل جنسى به جوان و نوجوان

واقعیت این است كه آموزش امور جنسى و دادن آگاهى هاى لازم در این رابطه از مسائل ضرورى و مورد نیاز خانواده هاست. آموزش جوانان ونوجوانان درباره چگونگى رفتار صحیح جنسى و بیمارى هاى ناشى از انحرافات جنسى داراى اهمیت زیادى است.

شواهد گوناگونى حاكى از آن است كه مردم و به خصوص نوجوانان و جوانان در این مورد اطلاعات درستى ندارند و منابع یادگیرى رفتار جنسى در بین آنان منابع قابل اطمینانى نیست. معمولا آن چه جوانان در این باره مى دانند اطلاعات خیابانى است كه از افراد فاقد صلاحیت آموخته اند. نه پدر و مادرها، نه مدرسه و دانشگاه، نه رسانه هاى گروهى و نه مطلعین دینى، عموما مطلب مهمى در این باره به جوانان نمى آموزند. حتى جنبه هاى بهداشتى و چگونگى مقابله با بیمارى هاى عفونى مقاربتى و ایدز نیز به آنها آموخته نمى شود.

آموزش هاى انحرافى كانال هاى تلویزیونى ماهواره اى و فیلم ها و مجلات مبتذل و غیر اخلاقى، خطر شیوع ایدز و بیمارى هاى ناشى از رفتارهاى نادرست جنسى را افزایش داده است. باید با آموزش صحیح به نوجوانان و جوانان، در ضمن دروس بهداشت و فیزیولوژى بدن و روان شناسى و تربیت بدنى و امور خانواده و اخلاق و تعلیمات دینى و یا از طریق برنامه هاى ویژه توسط تیم هاى متشكل از پزشك و روانشناس و متخصصین علوم تربیتى و دینى و اخلاقى، زمینه مناسبى براى مقابله با این خطر ها فراهم شود.

بدیهى است تا در مورد امور مربوط به امور جنسى آگاهى هاى مورد نیاز به جوانان داده نشود، آمادگى لازم براى مقابله با انحرافات جنسى و مفاسد و عواقب سوء ناشى از آن و نیز بیمارى هاى مختلف جنسى و راه هاى انتقال آن حاصل نخواهد شد. پدران و مادران شرعا وظیفه دارند آداب اسلامى را در این رابطه به فرزندانشان بیاموزند و آنها را در این رابطه تقویت كنند تا شیادان و آلودگان نتواند فرزندان آنها را بفریبند و آنها را به وادى فنا و سقوط بكشانند. اما خود پدر و مادر نباید مستقیم وارد موضوع شوند بلكه تحت نظارت انها انجام شود چون حرمت والدین نزد فرزندان شكسته مى شود.

نكات مهم در تربیت جنسى

1- از مسائل بسیار مهم این است كه فرزندان و جوانان ما بدانند در چه وضع و موقعیتى هستند و در رابطه با زندگى شخصى شان چگونه موضع بگیرند و به چه صورت و شیوه اى از خود و عفت و شرافت و شخصیت خود دفاع و حراست كنند. خطر روابط ممنوع و معاشرت هاى آلوده باید از دوران نوجوانى به دختران و پسران آموخته شود. پدران (و ترجیحا غیر پدر فرد اگاه و مورد اعتماد) باید محرم راز پسران خود باشند و در این زمینه رابطه تنگاتنگى با فرزندان پدید آورند و گفتنى هاى لازم را در جهت حفظ خود از خطر و رعایت عفت و پاكدامنى به پسران بگویند. از سنین نوجوانى پدر (ترجیحا....) باید شیوه غسل را به پسر بیاموزد و در اوان بلوغ و احتلام، حالت ها و وقایع این دوران را به او تفهیم نماید و احكام شرعى غسل و چگونگى آن را به فرزندش بیاموزد. مادر باید از طریق پدر، درباره دگرگونى حالات پسر و غسل و احتلام و جنابت او با خبر شود و از قبل لباس و جامه زیر او را جدا و حتى محل خواب او را تفكیك نماید.

در مورد دختران نیز این اطلاع دهى در همین مقطع و توسط مادر و در امور ریزتر ترجیحاتوسط فرد... باید انجام بگیرد.

ب) آگاهى از خطرات وامراض:

در طول جریان تربیت و رشد، پدران و مادران باید به فرزندان خود تفهیم كنند چه خطراتى در انتظار آنها است. در سر راه خانه تا مدرسه و برعكس چه آلودگى هایى ممكن است برایشان پدید آید. چه افرادى در سر راه شان ممكن است سبز شوند و چه رسوایى هایى برایشان به وجود آورند. بخشى از آگاهى هایى كه باید به نوجوانان و جوانان به طور مستقیم یا غیر مستقیم داده شود درباره بیمارى هاى مقاربتى است. این گونه مسائل باید به گونه اى به آنها تفهیم شود كه احساس نفرتى از آن در دل ها پدید آید و از فرجام آن نگران و بیمناك شوند و ضرورت حفظ خود را از آلودگى ها به خوبى دریابند و این آموزش ها بهتر است در لابه لاى داستان ها و اتفاقاتى كه براى دیگران پیش آمده بیان شود تا مایه عبرت و پند آنها گردد.

2 تقویت ایمان و اخلاق:

بخشى از آموزش هایى كه در زمینه تربیت جنسى باید مورد نظر باشد، آموزش هایى در رابطه با تقویت ایمان و اخلاق است. پرورش ایمانى و اخلاقى مى تواند در حفظ فرزندان و جوانان از خطرات و تأمین سعادت آنها خیلى مؤثر باشد. بخشى از این آموزش ها باید در رابطه با حجب و حیاى متعادل و موزون و عاقلانه باشد. از علل انحرافات در كودكان گاهى حجب و حیاى شدید و زمانى هم جرأت و جسارت و بى پروایى فوق العاده است.

3 اشباع كردن از محبت:

از مسائل مهم در امر تربیت نوجوان و جوانان، اشباع كردن آنها از محبت به ویژه در زمان كودكى آ نها است. اشباع نشدن آنها موجب پیدایش نارسایى ها و كمبودهاى عاطفى است كه موجب هر نوع اختلال است و زمینه ساز بسیارى از انحرافات جنسى جوانان است و اثر آن تا پایان عمر در افراد باقى مى ماند و كودكانى كه از محبت سیراب نشده اند در همان اوان و یا در نوجوانى و جوانى به شدت در معرض خطرند. البته زیاده روى در محبت و وابستگى شدید كودكان به پدر و مادر نیز موجب نوع دیگرى از خطر است. پس باید فرزندان را به گونه اى متعادل اشباع كرد تا دچار لغزش و خطر نشوند.

4 آمادگى براى زندگى:

به تدریج كه پسران و دختران رشد مى كنند و بزرگ مى شوند باید با دنیاى متفاوت زندگى زن و مرد و به وظایفى كه این دو در زندگى دارند آشنا شوند. البته این به معناى بیدار كردن نیرو و قوه خفته و نهفته جنسى نمى باشد، بلكه هدف آن است كه پیش از این كه فرزندان ما به فكر مسأله اى بیفتند و یا چیزى را از زبان دیگران بشنوند باید به گونه اى سالم و معقول و همراه با وقار و عفت و منطقى، خطرات احتمالى و انحرافات را از آنان دور كرد. بررسى ها نشان مى دهد كه طرح این گونه مسائل در قالب هایى مناسب و همراه با وقار و اخلاق كه از هر نوع وقاحت دور باشد از طرف افراد دلسوزى چون پدر و مادر، از لغزش هاى آینده آنها جلوگیرى خواهد كرد.

در واقع آموزش این مسائل توسط والدین و مربیان دلسوز به خاطر جلوگیرى از بدآموزى و سوء استفاده در این زمینه است. والدین براى برخى از آموزش ها مى توانند از وجود معلمان و مربیاین كه مجهز به تعالیم و ضوابط اخلاقى و انسانى بوده و بدآموز و منحرف كننده نباشند، استفاده كنند.

آموزش هایى كه به فرزندان و جوانان و نوجوانان در رابطه با زندگى غریزى و جنسى شان داده مى شوند ممكن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. در آن چه كه مربوط به دستورات و تعالیم شرعى است سعى بر این است كه مستقیما مطالب به آنها آموخته شود همان گونه كه در رساله هاى عملى مراجع تقلید وجود دارد ودر آن چه كه ناشى از تحریكات و كنجكاوى ها است باید سعى شود راه و روش غیر مستقیم به كار بسته شود. مثلا برگزارى جشن تكلیف براى دخترها و پسرها و تبریك وقت بلوغ آنها نوعى از آموزش هاى غیر مستقیم است. باید توجه داشت كه آموزش مستقیم نیازمند پختگى و توانایى و تیزهوشى و دلسوزى خاصى است، چون از یك طرف باید آگاهى هاى لازم را به فرزندان داد و از طرفى دیگر باید مراقب بود این امر سبب بیدارى زودرس و بى موقع جنسى نگردد و موجب تحریكات زیانبار و باز شدن بیش از حد ضرورت چشم و گوش آنها نگردد.

سن آموزش مسایل جنسى

یقینا در دوران كودكى و در سنین كودكى پایین تر از 7 سالگى ضرورتى براى آموزش مسائل جنسى وجود ندارد. توصیه هاى پیامبر گرامى اسلام و ائمه معصومین (ع) به والدین این است كه كودك در معرض دید و یا حتى شنیدن صداى تنفس والدین در هنگام مقاربت جنسى آنان نباشد. این سفارش ها بیانگر آن است كه اولا مرحله اى از تمایلات جنسى در آغاز دوره كودكى وجود دارد، گرچه كودك از آن آگاه نیست و ثانیا عوامل بیرونى ناهشیار بر رفتار جنسى تأثیر مى گذارد.

در این سن كودكان بسیارى از اعمال و گفتار را تقلید مى كنند و با والدین خود همانند سازى مى نمایند. با آلت جنسى خود بازى مى كنند و مى خواهند جنسیت خود را شناخته از تفاوت هاى جنسى مذكر و مؤنث آگاه شوند. در این مرحله هر پسر یا دخترى به طور حتم از جنسیت خود آگاه مى شود و در پایان این مرحله (حدود 6 سالگى) نقش جنسى خود را باید به خوبى ایفا نماید.

یكى از جلوه هاى تشخیص و شناخت نقش جنسیت در طول سنین مزبور به ویژه شش تا 7 سالگى، ظهور و درك انگیزه هاى جنسى است گویا در این دوران غریزه جنسى كودكان تا اندازه اى هر چند كم رنگ خودنمایى مى كند و كودكان به تدریج آثار آن را به گونه اى احساس مى كنند. از این رو برخى از روایات اسلامى بر این نكته تأكید دارد كه بستر كودكان و به ویژه كودكان ناهمجنس را از شش سالگى به بعد از یكدیگر جدا سازید در مواردى نیز مادر از خوابیدن در كنار دختر 6 ساله خود منع شده است. در واقع اسلام مى خواهد كه غریزه جنسى در دوران شكوفایى خود رشدى طبیعى داشته باشد زیرا در غیر این صورت بیم آن مى رود كه كودك به بلوغ زودرس مبتلا گردیده براى خود و اولیا و مربیان مشكلاتى به بار آورد.

مرحله اى از این آموزش كه اطلاعات او را در زمینه آمیزش و ضوابط و احكام و آداب آن افزایش مى دهد، باید در هنگام ازدواج و در آستانه آن انجام شود و زودتر از آن لازم نیست و باعث تحریك او خواهد شد.

شما مى توانید براى آگاهى بیشتر ازكتاب هاى زیر استفاده ببرید:

1- رشد جسمى و جنسى در نوجوانى، دكتر حسین لطف آبادى، ص 2

86 خانواده و مسائل جنسى كودكان، دكتر على قائمى، بخش 12، تربیت جنسى كودكان و نوجوانان، ص 3

250- ازدواج مكتب انسان ساز، اثر شهید پاك نژاد

4- روان شناسى زنا شویى

5 آداب آمیزش

6- روان شناسى زن.

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3

موضوع: پرسش و پاسخ های جنسی و زناشویی، برچسب ها: پرسش و پاسخ های جنسی و زناشویی ( سن آموزش مسائل جنسی به نوجوانان)،
[ یکشنبه 30 شهریور 1393 ] [ 11:20 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic