پرسش و پاسخ های رسائل ( قطع و ظن ) 8

30 نحوه جمع و سازش دادن میان اخبار عفو وعقاب برای تجری چگونه است ؟

جمع اول : مراد از روایات دسته اول که می گوید قصد گناه عقاب ندارد ، قصدی است که شخص خودش از قصدش برگردد با اینکه قدرت بر انجام گناه را دارد اما مراد از روایات دسته دوم قصدی است که شخص بر قصدش باقی می ماند تا وقتی که از معصیت عاجز شود و نتواند آن را انجام دهد .

جمع دوم : مراد از روایات دسته اول مجرد قصد است اما مراد از روایات دسته دوم قصد گناه با مرتکب شدن بعضی از مقدمات گناه است .

شاهد مثال برای حمل دوم : حرمت اعانت بر گناه است ( و لا تعاونوا علی الإثم و العدوان ) که اگر اعانت بر اثم را تعمیم بدهیم و بگوییم شامل خود انسان هم می شود در این صورت شاهد این حمل خواهد بود .

31 اقسام تجری را نام ببرید ؟

1 مجرد قصد گناه

2 قصد به گناه با مرتکب شدن مقدمات گناه

3 قصد به گناه با مرتکب شدن معتقد المعصیه

4 مرتکب شدن محتمل المعصیه به امید اینکه مصادف با واقع شود

5 مرتکب شدن محتمل المعصیه و برایش مهم نیست مصادف با واقع شود یا نشود

6 مرتکب شدن محتمل المعصیه به امید اینکه مصادف با واقع نشود .

32 منشأ هر یک از اقسام تجری را بیان نمایید ؟

پنج قسم اول ناشی از بی مبالات بودن شخص است و قسم ششم ناشی از کم مبالات بودن شخص می باشد .

32 و یشترط فی صدق التجری فی الثلاثه الأخیره عدم کون الجهل عذرا عقلیا او شرعیا کما فی شبهه المحصوره الوجوبیه او التحریمیه .

الف ) شرط صدق تجری طبق نظر شیخ چیست ؟

در صورتی تجری حساب می شود که این احتمال و جهل عذر نباشد اما اگر این احتمال و جهل عذر عقلی و شرعی حساب شود مانند عمل به اصل برائت و استصحاب برائت  ، تجری در این موارد محقق نمی شود .

ب ) برای عبارات مشخص شده مثالی ذکر نمایید ؟

عذر عقلی : شک دارم در حرمت استعمال دخانیات ( برائت )

عذر شرعی : مایعی پاک بوده و حال شک می کنم نجس شده است یا نه ( استصحاب )

شبهه محصوره وجوبیه : مانند جایی که باید به چهار طرف نماز بخواند

شبهه محصوره تحریمیه : مانند جایی که یکی از دو ظرف خمر باشد .

موضوع: پرسش و پاسخ های رسائل ( قطع و ظن )، برچسب ها: پرسش و پاسخ های رسائل ( قطع و ظن ) 8،
[ سه شنبه 18 شهریور 1393 ] [ 09:45 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic